28. Öğrenci Sempozyumu

13 Mayıs’ta BİSAV 28. Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden 20 tebliğin sunulacağı sempozyum, Vefa Salonunda 09.45’te...

28. Öğrenci Sempozyumu

Program içeriği:

Açılış Konuşması 09.45-10.00

İshak Arslan

I. OTURUM

10.00-11.20

EKONOMİ, SİYASET VE TOPLUM

Oturum Başkanı: İsmail Yaylacı

Ayten Tuana Rendeci

Anarşi Neden mi Sonuç mu?: Aleksander Wendt’in Anarşi

Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

Mehmet Veysel Onat

Arap-İsrail Savaşından Filistin-İsrail Savaşına Filistinli Kimliğinin İnşası

Merve İsmail

XX. Yüzyılda İdeal İslam Toplumu Arayışları: Ali Şeriati ve Seyyid Kutup Örnekleri

Mustafa Said Karaca

Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılık Algısına Karşılaştırmalı Bir Bakış: İstanbul Örneği

II. OTURUM

11.35-12.55

HUKUK VE ADALET

Oturum Başkanı: Osman Safa Bursalı

Merve Erdoğan

Fukahanın Siyasete Müteallik Eserlerinde “Adalet Dairesi” Kavramının İzdüşümleri

Emine Gümüş

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Hukuk Uygulamasında Kısas Cezası

Buse Sarı

Uluslaşma Sürecinde Türk Medeni Kanunu'nun Rolü

Büşra Çetiner

Hukuki Bir Problem Olarak “İntihal” ve Uygulamadaki Yansımaları

III. OTURUM

14.30-15.50

EDEBİYAT, ORYANTALİZM VE NOSTALJİ

Oturum Başkanı: Berat Açıl

Döndü Toker

Giden Zamanın Hüzünlü Bekçisi: Muhsin Bey Filmi Üzerinden Bir Nostalji Analizi

Kevser Bayraktar

Cahit Zarifoğlu’nun Kuşların Dili Adlı Eserinde Bir Anlatım Biçimi Olarak Alegori

Merve Sürükli

Bir Kadın Portresi: Nahid Sırrı Örik’in Basılmamış Piyeslerinde Kadın Temsil(ler)i

Zahide Nihan Doğan

İstanbul'un Peçesiz Kadınları: Demetra Vaka’nın Kaybedilen Oryantalist Kadın Kimliğini Yeniden Kurma Çabası

IV. OTURUM

16.05-17.25

MODERNLEŞME, İSLAM VE EĞİTİM

Oturum Başkanı: Zahit Atçıl

Betül Sezgin

Niyazi Berkes’te Çağdaşlaşma Meselesi ve Türkiye’de Çağdaşlaşma’daki Tezahürü

Gökçe Özder

Geç Dönem Osmanlısında Bir Eğitimci: Ali Nazimâ ve “Çocuğa Görelik”

Zülal Zengin

Doğan Güneşin Batan Güneşe İlhamı: Mustafa Kamil Paşa’nın Japonya Örneği Işığında Mısır Tasavvuru

Burak Aslaner

Politik Bir Araç Olarak İlk Türkçe Hutbeler (1927-32)

V. OTURUM

17.40-19.00

BİLİNÇ, DİL VE BELLEK

Oturum Başkanı: Eyüp Süzgün

Ali Tarık Altunç

Bilinç Bilimsel Olarak Ele Alınabilir mi?: Otoepistemik Kısıtlama ve Nesnel Bilgi

Seda Akbıyık

Dil ve Düşünce İlişkisi Bağlamında Evrensellik ve Görelilik Tartışmaları: Bilimsel Bulgular Işığında Bir Değerlendirme

Büşra Tanrıverdi-Özkan

Uyanıklık Dinlenim Durumunda Beyin İçsel Aktivitesinin Bellek Pekiştirme Süreçlerine Katkısı

Ayşenur Günaydın

Elektronik Sigara: Vaat ve Tehdit Dolu Bir Teknoloji

DEĞERLENDİRME

Ahmet Okumuş

BİSAV Yönetim Kurulu Başkanı

Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2017 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2017, 20:59
banner25
YORUM EKLE

banner26