27. BİSAV Öğrenci Sempozyumu

27. BİSAV Öğrenci Sempozyumu 7 Mayıs Cumartesi günü vakfın Vefa'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

27. BİSAV Öğrenci Sempozyumu

Bilim ve Sanat Vakfı'nın geleneksel hâle gelen öğrenci sempozyumlarının 27.cisi 7 Mayıs 2016 tarihinde Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşiyor. Farklı disiplinlerden 15 tebliğin sunulacağı sempozyum herkese açık.

Sempozyum programı:

7 MAYIS 2016I. OTURUM

10.00-11.00

EVRENSELLİK, YERELLİK VE İSLAM

Oturum Başkanı: M. Cüneyt Kaya


Zeynep Kayseri

Evrensel İslam ve Ulusal Müslümanlık Temasına

Riaz Hassan ve Clifford Geertz’in Eserleri Üzerinden Bir Mukayese


Mehmet Şah Güneş

Bilginin İslamileştirilmesi mi, İslam’ın Batılılaştırılması mı?

İsmail Raci el-Faruki ve Ziyaüddin Serdar Örneği


Kübra Uslu

“İttihat Hayattır, Tefrika Memattır”:

Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’de İttihad-ı İslam Düşüncesi
 

II. OTURUM

11:15-12:35

HUKUK VE EKONOMİ

Oturum Başkanı:Mehmet Fatih Aysan


Büşra Naciye Yıldız

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmalarına Hukuki Bir Bakış Açısı


Hatice Kübra Çamlı

İnsani Müdahale ve Meşru Müdafaa Kavramları Ekseninde “Kıbrıs Barış Harekatı”


Musa Demirdağ

Umut, Endişe ve Sürü Filmlerinde 1970’ler Türkiye Ekonomisinin İzdüşümleri


Sena Şenol

Mikro Kredi Uygulaması Üzerinden Kadının Ekonomideki Rolünün DeğişimiIII. OTURUM

14.00-15.20

MODERNİTE, DEĞİŞİM VE MİLLİYETÇİLİK

Oturum Başkanı:Mehmet Akif Kayapınar


 Tuğba Gayretli

Kadına Yönelik Baskının Geleneksel ve Modern Formu


Asiye Merve Avşar

“Tarihin Sonu”ndan “Medeniyetler Çatışması”na: Üçüncü Yol Olarak İslam


Mikail Yılan

Aristoteles, Newton ve Einstein’da Değişen Zaman Düşüncesi:

Mutlak Zaman ve Göreli Zaman


Abdullah Dursun

Balkanlarda Kolektif Bir Kimlik İnşası Örneği: Milliyetçilik ve De-Ottomanization

 
IV. OTURUM

15.40-17.00

KAPİTALİZM, OTORİTE VE İRADE

Oturum Başkanı:Yunus UğurEda Dönmez

Yeni Kapitalizm: İnsani Çölleşmesinin İnfazcısı

 

Ertuğrul Kenger

Türkiye’nin Enerji Güvenliği: Dağlık Karabağ ve Irak Örneği


Baki Karakaya

Gönüllü Kulluk ve Otoritenin Yeniden İnşası


Sıdıka Düzen

Özgür İradenin Nörobiyolojisi: Libet Deneyi ve Eleştirileri

 

 

DEĞERLENDİRME

İshak Arslan

 

Yayın Tarihi: 04 Mayıs 2016 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2016, 11:36
banner25
YORUM EKLE

banner26