25. Öğrenci Sempozyumu başlıyor

Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği 25. Öğrenci Sempozyumu 17 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

25. Öğrenci Sempozyumu başlıyor

Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği 25. Öğrenci Sempozyumu 17 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. İshak Arslan, İlhan Süzgün’ün açılış konuşmasını yapacağı sempozyum 10.00’da başlayacak.

Sempozyum programı şöyle:

I. OTURUM

10.15-11.30

Din, Kimlik ve Kültür

Oturum Başkanı: Alim Arlı

Büşra Eser: İslami Kimliğe Sahip Erkeklerin Görünürlülük Algısı Üzerine Bir İnceleme

Bünyamin Erdoğan: Kürtçe Konuşan Şafi Bölgesinde Türkçe Konuşan Hanefi İmamlar

Turgay Bakırtaş: Âlem Buysa Kral Kim? 2000’ler Türkiye’sini Arabesk Müzik Üzerinden Okumak

Mehmet Hakan Vaizoğlu: Tüketim Toplumunu ve Bireyin Yabancılaşmasını Lefebvre ile Anlamak

II. OTURUM

11.45-12.45

Ulus Devlet ve Bağımsızlık

Oturum Başkanı: Talha Köse

Ahmet Selçuk Aslantaş: Devlet İnşasında Anayasanın Rolü: Türkiye Örneği

Hüseyin Zeyd Koytak: Ortadoğu’da Anti-Emperyalist Söylem

Hüsnü Yılmaz: Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Siyasetinde Klan Politikaları: Kırgizistan Örneği 

III. OTURUM

14.30-15.30

Nörobilim, Etik ve Psikanaliz

Oturum Başkanı: Eyüp Süzgün

Özlem Bildik Şanlı: Bilişsel Durumu Geliştiren Kimyasal Maddelerin Kullanımına Etik Yaklaşımlar

Zeynep Lübeyna Bilici: Freud’un Psikanalitik Yaklaşımının İki Çağdaş Nörobilimsel Yorumu: İşlev-Temelli’ye Karşı Yapı-Temelli Nöropsikanaliz

İlknur Karagöz: Yönelimsellik Bağlamında Dildeki Anlamın Sinirsel Temelleri

IV. OTURUM

15.45—16.45

Kölelik, Oksidentalizm, Şiddet

Oturum Başkanı: Berat Açıl

Hamide Ay: İslam Hukukunda Köleliğin Osmanlı Devleti’nde Uygulanışı

İbrahim Akkuç: Osmanlı Modernleşmesine Oksidentalist Bir Bakış Açısı: Ahmet Mithat Efendi

Şeyma Olgaç: Şiddet: Akıl Tutulması mı, Aklın Tercihi mi?

Değerlendirme:

Ahmet Okumuş

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2014, 21:14

Betül Şatır

banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26