20. yüzyılın büyük Türk Hattatı Mustafa Halim Özyazıcı vefatının 57. yıldönümünde ZKS’de anılıyor

Zeytinburnu Kültür Sanat, 20. Yüzyılın Büyük Türk Hattatı Mustafa Halim Özyazıcı’yı vefatının 57. yılında hem panel hem de sergi ile anıyor. 8 Ekim Cuma günü saat 16.00’da başlayacak panel ZKS’de, yine aynı tarihte saat 18.30’da açılacak sergi Kazlıçeşme Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

20. yüzyılın büyük Türk Hattatı Mustafa Halim Özyazıcı vefatının 57. yıldönümünde ZKS’de anılıyor

PANEL: Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Paneli 

8 Ekim Cuma // 16.00 

Yer: ZKS 

 

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı 

Konuşmacılar: Hasan Çelebi 

Prof. Dr. Süleyman Berk 

Prof. Dr. Fatih Özkafa 

 

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı kimdir? 

20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğar. Aksaray Husûsî Gülşen-i Maârif Rüşdiyesinde hat muallimi Hâmit Aytaç’tan rik‘a, sülüs, nesih ve divanî yazılarını başlangıç seviyelerinde meşk eder. Sanâyi-i Nefîse Mektebinde hâk ile resim şubelerinde eğitim alır. Bâbıâli’de açılan Medresetü’l-hattâtîn’de (1915) eğitimine devam eden Halim Efendi, Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Efendi’den (Akdik) sülüs, nesih ve rik‘a, Mehmet Hulûsi Efendi’den (Yazgan) ta‘lik, tuğrakeş İsmail Hakkı Bey’den (Altunbezer) celî sülüs ve tuğra, Ferid Bey’den divanî ve celî divanî, Said Bey’den rik‘a yazılarını meşk eder. Yeniköylü Nûri Bey ve Bahâeddin Efendi’den (Tokatlıoğlu) tezyinî motifler üzerine ders alır. Halim Efendi yazılarını meşk ederken küçük yazdıktan sonra büyüterek yazma metodunu değil, daha yazıya başlarken provasız doğrudan celî kalemle ve çok süratle meşk eder. Bu kabiliyet daha evvel Durmuşzâde Ahmed ve Yesârîzâde Mustafa İzzet efendilerle Mehmed Şefik Bey gibi kıymetli hattatlarda da görülür. Fakat Halim Efendi bu noktada daha başarılı kabul edilir. 30 Eylül 1964’te vefat eden Halim Efendi, Kozlu mezarlığına defnedilir. 

 

SERGİ: Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi 

-Halûk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu- 

Açılış tarihi: 8 Ekim Cuma // 18.30 

Sergi Süresi: 8 Ekim-31 Aralık 2021 

Yer: Kazlıçeşme Sanat 

Küratör: Halûk Perk 

*** 

Halim Üstad’ın eserleriyle tanıştığımda bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımı tahmin edemezdim. Üstad öyle çeşitlilikte ve sayıda eser vermiş ki, bunları bir sergi ve kitapla anlatabilmek mümkün değil. Eserleriyle birlikte yazışmalarını, fotoğraflarını, şahsi eşyasını da koleksiyonumuza katmaya çalıştım. Dostlarımdan ve özellikle ailesinden, Necliemel Özyazıcı ve Yüksel Daniş’ten çok destek aldım. Kendilerine şükran borçluyum. Koleksiyon için birlikte yola çıktığımız bazı arkadaşlarımızın Üstadın öntaslaklarını, kalıplarını, grafik çalışmalarını “almaya gerek olmayan çöp” diye nitelemeleri şükür ki bize engel olmadı. Bugün bu arkadaşlarımızın koleksiyonumuzun büyüklüğünde pay sahibi olduklarını iddia etmeleri karşısında gülümsemekle yetiniyoruz. Bu süreçte Üstadı ve sanatını gerçekten benimseyenlerle ondan beslenenleri ayırma fırsatımız oldu. Sergi münasebetiyle hazırladığımız katalog, koleksiyonumuzdan bir seçkidir. Üstadın eserlerini daha sonra başka yayınlarla da tanıtmayı arzu ediyoruz. Serginin yer aldığı Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nin açılışı da “Hattat Halim Besmele Sergisi-Halûk Perk Koleksiyonu” ile olmuştur. ‘Hattat Mustafa Halim Özyazıcı-Hayatı ve Sanatı’ sergisinin ve bu yayının hazırlığı uzun sürmüştür. Bunun bir sebebi, birlikte çalışmaya niyetlendiğimiz uzman arkadaşların, sözlerini yerine getiremeyişleridir. Gönül, bu çalışmanın onlarla birlikte yapılmasını arzu ederdi. Bizi bu konuda yalnız bırakmayıp kahrımızı çeken Murat D. Çekin Hocamızla uzun süredir işbirliği hâlindeyiz. Kendisine, bize inanıp her zaman destekleyen Zeytinburnu Belediyesi yönetimine, değerli başkan Sayın Ömer Arısoy’a sonsuz şükranlarımı sunarım. Kataloğumuzun faydalı bir kaynak ve daha sonra yapılacak yayınlar için bir başlangıç olmasını ümit eder, bu koleksiyonun ve yayının müsebbibi Üstad Hattat Halim’in mekânının cennet olmasını dilerim. 

Halûk Perk 

*** 

Sergide Hattat Özyazıcı’nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları; sülüs yazıları, celî sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik, dîvânî, rik’a, kûfî ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma,  harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler yer almaktadır. 

YORUM EKLE

banner36