1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Diyabet Çalışma Grubu tarafından, ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu, 3-5 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşecektir.

1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemelerle çocukluk çağı diyabetinin tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve izleminde birçok yenilikler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Diyabet yönetiminde bütün bu gelişmeleri diyabetli çocuk ve ailelerin yaşamına uygulamak gerekmektedir. Tanısal süreçten tedavisine kadar diyabet yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektiren ve yaşamın tüm alanlarını içeren bir etkinlikler bütünüdür. Çocukluk çağının uzun ve ihtiyaçları birbirinden farklı psikososyal süreçler barındıran dilimlerin bütünü olduğu düşünüldüğünde diyabetle yaşamın gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Bir yenidoğan diyabetinin yönetimi ile çocuk ve ergenin gereksinimleri bambaşkadır. Tip1,Tip2 Diyabet ile monojenik diyabetin tedavi yaklaşımları birbirinden farklıdır. Kreşteki bir diyabetli yavrumuzla, üniversite sınavına hazırlanan gence yaklaşım değişecektir. Bütün bunlar iyi bir diyabet yönetiminde çocuk endokrinoloji uzmanı, diyabet eğitim hemşiresi, beslenme uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanının işbirliği ile çalışması, her paydaşın üzerine düşeni yapması ve tüm ekibin yüksek düzeyde bilgi, beceri ve uygun davranış kazanması ile mümkün olacaktır. Diyabet ile ilgilenen ekiplerin yalnızca hastanelerde hizmet vermesi de yeterli değildir. Çocukların yaşadığı tüm çevrelere dokunmaları; aile bireyleri başta olmak üzere kreş, okul, servis gibi yaşam alanlarına da ulaşmaları gerekmektedir. Çocukluk çağı diyabetinin yaşamın her alanında yönetilebilmesi için diyabet ekiplerinin gelişen ve değişen bilgi ve becerilerle donatılması, diyabetli çocuk, ailesi ve çevresine bütüncül yaklaşımın benimsetilmesi 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu’nun en önemli amacıdır. Bu amaç doğrultusunda Sempozyumda, diyabetin bütün alanlarının konuşulup tartışılacağı bilimsel düzeyi yüksek bir ortam yaratılacaktır. Ayrıca Okulda Diyabet Programı başta olmak üzere diyabetteki sosyal projelere geniş yer verilecektir. 

KONGRE YERİ

Hilton Otel-ankara

KONGRE TARİHİ

02 Ekim - 05 Ekim 2019

Yayın Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 03:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 23:44
banner25
YORUM EKLE

banner26