1. Türkiye-Suriye Medya Forumu

8-9 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan buluşma, birçok Suriyeli ve Türk araştırmacı, medya temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecektir.

1. Türkiye-Suriye Medya Forumu

Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi, Suriye TV ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) işbirliğinde “daha iyi bir gelecek için ortak vizyon” başlığı altında, Türkiye-Suriye medya buluşması düzenlenecektir. 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan buluşma, birçok Suriyeli ve Türk araştırmacı, medya temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecektir.

Forum, kurumsal ve bireysel düzeyde Türk medya çalışanları ile Suriyeli meslektaşları arasındaki iletişimi derinleştirmeyi, etkin bir ağ oluşturma yollarını bulmayı amaçlamaktadır. Türk toplumunun bir kısmının Suriyelilere yönelik olumsuz bakışını düzeltecek, Türk ve Suriye medyası arasındaki görüşleri yakınlaştıracak ve bu görüşlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak iş birliği olanaklarının araştırılması hedeflenmektedir. Forumda ayrıca, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda Türkiye ve Suriye medyasının içeriklerinin tartışılması, zayıf noktaların belirlenmesi, bunlara dönük öneriler sunulması amaçlanmaktadır.

Medya forumu ile Türkiye ve Suriye medyası arasında bilgi paylaşımı için organize ve somut bir iş birliği mekanizması kurmanın yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren Suriye medyasının Suriyelileri ve Suriye kültürünü tanıtmada rol almasını teşvik etmesi hedeflenmektedir.

İki gün sürecek olan medya forumuna Türk ve Suriyeli yetkililer, yazarlar, araştırmacılar ve medya temsilcilerinden oluşan 24 konuşmacı katılacaktır. Bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye medya kuruluşlarını temsil eden yaklaşık 100 gazeteci de forumda tartışmacı/katılımcı olarak yer alacaktır.

6 oturumdan oluşacak forumda;

Türkiye’nin Suriye meselesine bakış açısı, Suriye ve Türk toplumlarının bir arada yaşayabilmesi konusunda medyanın rolü, Türk medyasının Suriye muhalefetine ve Suriye rejimine bakış açısı, medyanın Türkiye’deki Suriyelilere yönelik olumsuz bakış açısının doğurduğu sonuçlar, Türkiye’de faaliyet gösteren Suriye medyası, Türkiye’de faaliyet gösteren Suriye medyasının karşılaştığı problemler, Türk ve Suriye medyasının bölünmesi sorunu, Suriye medyasının Türkiye’de aktif bir rol oynayamaması, Türk medyasının Suriyeliler ile ilgili dile getirdiği olumsuzluklar, Türkiye’nin Suriyelilere sağladığı yardımlara Türk medyasının bakış açısı, Suriyelilerin Türk ekonomisine etkisi, Türk medyasının Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülke ekonomisindeki rolünü görmezden gelmesi, sosyal medyanın ayrıştırıcı rolü, Suriyelilere yönelik yapılan karalama kampanyalarının önüne geçilmesinde “youtuber”ların rolü, Suriye ve Türkiye medyası arasındaki işbirliği ve irtibatın önemi ve Türkiye-Suriye medyası arasındaki iletişim ağını güçlendirmeye dair öneriler gibi konular tartışılacaktır.

Forum Sheraton (İstanbul City Center) otelinde düzenlenecek olup, davetiyeler kişiye özel olacaktır. Daha fazla bilgi için organizatörlerden herhangi biriyle iletişime geçilebilir. Seminer programı ve ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için organizatörlerin web sitelerinde yayınlanan seminer formuna bakabilirsiniz.

Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi
Kültürel araştırma kurumudur. Arap bölgesiyle ve özellikle Suriye meselesiyle ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Kültürel ve sosyal kalkındırma, medya geliştirme, sivil toplumun performansını artırma, Suriye’nin beşerî potansiyelini güçlendirme, demokratik farkındalığı yayma, diyalog değerlerini teşvik etme ve insan haklarına saygı duymakla ilgilenmektedir.

Suriye TV
Suriyelilerin acılarını ve umutlarını yansıtan, Suriye devriminin değerlerini savunan, yeni Suriye’de medeniyet ve vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini vurgulayan, diktatörlüğü, dini aşırılığı ve her türlü yabancı girişimleri reddeden tüm Suriyelilerin televizyonudur.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
ORSAM, Ankara merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ilgili araştırma, yayıncılık ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Ortadoğu’daki sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelere yönelik çalışmalar yapmakta ve bunları kamuoyuna sunmaktadır.

YORUM EKLE