Endülüs âlimlerinin öne çıkan başarıları

3 / 17
Modern dönemdeki muadilleriyle kıyaslandığında Endülüslü âlimlerin toplumsal hayatın içinde aktif bir rol üstlenmesi pek de şaşılacak bir şey değildir Lütfi Şeyban Hoca’ya göre. Çünkü onlar iki cihetten bugünkü meslektaşlarından farklılardı: 1) Hayatı bütünüyle kavrama ve onun gerektirdiği ilimlerin hepsine vakıf olmak. Klasik çağda neredeyse sosyal hizmetlerin çoğu âlimler tarafından yerine getirildi.  Bu sebeple hangi alanda hizmet verirlerse versinler onların hepsi “fıkıh” bilmek zorundaydı. 2) İlmiyle amil olmak zorunluluğu. Modern dönem öncesi bilmek eylemi sadece bilgiyi hafızada yığmak değil aynı zamanda “eylemek” anlamına geliyordu, yani o bilgiyi hayata geçirmeyi de içeriyordu.

Modern dönemdeki muadilleriyle kıyaslandığında Endülüslü âlimlerin toplumsal hayatın içinde aktif bir rol üstlenmesi pek de şaşılacak bir şey değildir Lütfi Şeyban Hoca’ya göre. Çünkü onlar iki cihetten bugünkü meslektaşlarından farklılardı: 1) Hayatı bütünüyle kavrama ve onun gerektirdiği ilimlerin hepsine vakıf olmak. Klasik çağda neredeyse sosyal hizmetlerin çoğu âlimler tarafından yerine getirildi. Bu sebeple hangi alanda hizmet verirlerse versinler onların hepsi “fıkıh” bilmek zorundaydı. 2) İlmiyle amil olmak zorunluluğu. Modern dönem öncesi bilmek eylemi sadece bilgiyi hafızada yığmak değil aynı zamanda “eylemek” anlamına geliyordu, yani o bilgiyi hayata geçirmeyi de içeriyordu.

banner19

banner26