Yoldaşlık Kasabası: Karnobat (video)

Bulgaristan'ın güneydoğusunda bir şehir, Karnobat. Bölge Osmanlı döneminde Karinabat adına sahipti. Tarih boyunca önemli idari ve ticaret merkezlerinden olan Karnobat, bugün ayakta kalan Osmanlı mirası eserlerle bu döneme ışık tutuyor.

Yoldaşlık Kasabası: Karnobat (video)

Karinabat, Bulgaristan'ın doğusunda, bugün Karnobat adını taşıyan eski bir Osmanlı kazası.
Bölge, Bizans dönemlerinde seyrek bir nüfusa sahipti. Osmanlı tarafından fethedildiğinde, Anadolu'dan gelen yörükler buraya yerleşti. Tarihi kaynaklara göre, Karinabat, 15’inci yüzyılda önemli idari ve ticari merkezler arasındaydı. İlk dönem Osmanlı belgelerinde Karin Ovası olarak bahsedilen Karinabat, gelişimini 2. Bayezid döneminde, Sinan Bey yönetiminde yaşadı.

1368-1878 yılları arasında, Silistire’ye bağlı bir kaza olan Karinabat'ın adı "Yoldaşlık, kardeşlik kasabası" anlamına geliyor. Bu, Osmanlı dönemiyle birlikte, kasabaya gelenlerle, bölge halkının yakınlığına işaret ediyor. Zira Karinabatlılar daha sonra, Osmanlı akıncı güçlerine katılmışlardır.

Karinabat, Osmanlı döneminde, Tuna Bulgaristan’ı ve Eflak topraklarına akınlarda bulunan akıncı güçlerın üssüydü. Bu akınları durdurmak isteyen Eflak Voyvodası bölgeyi istila etti. Bunun üzerine Yıldırım Bayezit de yarı bağımsız Tırnovo Bulgar Çarlığı’nı ilhak etti. 1484’te ikinci kez Silistre Sancakbeyliğine tayin edilen Sinan Bey, Karinabat'ta birer cami, mektep, imaret ve su kanalı yaptırmıştı. Sinan Bey'in vakıfnamesinden elde edilen bilgilerde bu yapılara bir de han eklendi. Böylece bölge, Osmanlı döneminde en önemli eserlerine kavuştu. 1659'da Karinabat'ı ziyaret eden Evliya Çelebi, Karinabat Kalesi ve Sinan Bey'in inşa ettiği vakıf eserlerinden söz etmektedir.

Bölgedeki Osmanlı eserleri

18’inci yüzyılın sonlarında yaşanan isyanlardan zarar gören Karinabat, büyük tahribata uğradı. 1828-1829 Osmanlı - Rus savaşı sırasında Rus işgaline uğrayan bölgede yaşayan binlerce Hristiyan Romanya tarafına giderken, güneye göç eden Müslümanlar çoğu bölgeye geri dönmedi. Bu olayların yaşandığı sırada Halil Ağa, Karinabat'ın ikinci büyük camii olan Kara Camii'ni yeniden inşa ettirdi. Kara Camii, hemen yanındaki hamam ve 1841 tarihli saat kulesi Osmanlı'nın Karinabat’la olan derin bağını simgelemeye devam ediyor.

Osmanlı Devleti’nin hükmettiği bütün topraklarda olduğu gibi Bulgaristan'ın Karnobat şehri de bu tarihi mirasın izlerini saklıyor. Sayıları azalsa da halen varlığını sürdüren eserler Osmanlı medeniyetinin mimari yüzünü bugüne taşıyor. 1821'de inşa edilen Kara Camii'nin geçmişi aslında daha da ötelere gidiyor. Kara Camii, 15’inci asır Sinan Bey döneminde yaptırılan ve zamana yenik düşerek yıkılan başka bir caminin temellerı üzerinde yükseliyor. Cuma ve bayram günleri açık olan caminin kapısı genelde kapalı. Zira bugün Müslümanlar henüz cemaat teşkil edecek sayıda değiller. Ahşap sanatının incelikleriyle bezeli cami, geçmişin izini bugünle buluşturmayı başarıyor.

Şehirde Osmanlı'yı hatırlatan eserlerden biri de saat kulesi. 19’uncu asır ortalarında inşa edilen kule, eski şehir merkezinde bulunuyor. Balkanlardaki diğer saat kulelerinin özelliklerini taşıyan Karnobat kulesi, sekizgen taş duvarlar üzerinde yükseliyor. Taş kule 23 metre uzunluğunda ve iki gövdeden oluşuyor. Saat kulesi, 1841 yılından bu yana geçen zamanı Karnobatlılara gösteriyor.

Kule meydanında bir de hamam kalıntıları mevcut. 15’inci yüzyılın 3’üncü çeyreğinde inşa edilen Sinan Bey Hamamı bu dönemden günümüze dek ulaşan nadir yapılardan. Ancak şehirdeki diğer Osmanlı eserleri gibi hamam da ihya edileceği günleri bekliyor.

 

 

Sevda Dükkancı

Yayın Tarihi: 18 Haziran 2016 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2016, 10:58
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26