Vakıflar'daki en eski vakfiye belgesi 1048 yılına ait (video)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi, dünyanın en büyük vakfiye arşivi unvanına sahip. Tarihi yapıların geçmişine dair bütün bilgiler burada saklanıyor.

Vakıflar'daki en eski vakfiye belgesi 1048 yılına ait (video)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Türk Kültür hazinesinin önemli bir parçasına ev sahipliği yapan bir merkez. Ankara’da Atatürk Bulvarı’nda bulunan merkez, içerisinde birçok önemli vesîkanın bulunduğu bir yer konumunda.

1826 yılında Evkaf Nezâreti bünyesinde bir araya getirilen vakıf belgeleri, 1936 yılında İstanbul’dan Ankara’ya nakledildi. Belgeler, o tarihten itibaren burada bulunmaya devam ediyor. Bir vakfın kurucusu tarafından düzenlenen, vakfın işleyişiyle ilgili resmî belge olan vakfiyeler, burada özenle muhafaza ediliyor.

Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi de burada

Vakfın nasıl idare edileceği, kaç kişinin çalışacağı, vakıftan kimlerin ne şekilde faydalanacağı gibi hususların belirtildiği vakfiyeler, aynı zamanda çok da önemli tarihi belgeler hüviyetinde. En eski vakfiye belgesinin miladi 1048 yılına tarihlendiği Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde, modern usuller kullanılarak vakfiyeler elektronik ortama da aktarılıyor.

Vakfiyeler arasında önemli şahsiyetlere ait vakfiye örnekleri de önemle muhafaza ediliyor. Bunlardan Fatih Sultan Mehmet’e ait olan Ayasofya Vakfiyesi de, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan vakfiye örneklerinden sadece biri. Yürütülen çalışmalarla arşive yeni belge kazanımları da devam ediyor.

Vakfiyeler, teknolojik imkânların da yardımıyla gelecek nesillere korunarak aktarılırken, bu değerli hazine içinde Müslüman Türk kültürü üzerine inceleme yapacak araştırmacılarını bekliyor.

 

Yusuf Sami Kamadan haber verdi

YORUM EKLE

banner36