Onun muhabbeti bir İslami muhabbet bütünüdür (video)

Fethi Gemuhluoğlu, ‘Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Günleri'yle anıldı. İki gün süren programda farklı paneller vardı. Gemuhluoğlu'nun düşünceleri ve edebi kimliğinin ele alındığı oturumlara şair ve akademisyenler katıldı.

Onun muhabbeti bir İslami muhabbet bütünüdür (video)

Cumhuriyet döneminin önemli fikir adamlarından biri şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu. Vefatının üzerinden geçen yıllar onu unutturmadı. Vefatının 38. yılında İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen programla Gemuhluoğlu anıldı.

Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Günlerı adıyla hayata geçirilen programa Gemuhluoğlu'nun dostları ve sevenleri katıldı. İki gün süreyle gerçekleşen 8 oturumda Gemuhluoğlu'nun kişiliği tüm yönleriyle ele alındı.Programın konuşmacılarından Prof. Dr. Sadettin Ökten, Gemuhluoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “İçinde bulunduğu zamanı yaşayan, zamanın şartlarını reddetmeyen o şartlar içerisinde var olabilen, aynı zamanda kendi muhabbet çizgisini, bu zamanın şartları içinde yorumlayan bir zattı. Onun muhabbeti bir İslami muhabbet bütünüdür. Bunu zamanın şartları içinde yorumlayan bir zattı. Bu muhabbetin en üstünde Allah'ın kullarına lutfettiği bir muhabbet vardır.”

"Dostluk Üzerine" de dağıtıldı

Program kapsamında gerçekleşen Fethi Gemuhluoğlu'nu Anlamak başlıklı söyleşide şair Bekir Oğuzbaşaran söz aldı. Gemuhluoğlu'nun kaleme aldığı yazılar ve şiirlerindeki dilin etkileyiciliğine dikkat çekildi. Oğuzbaşaran konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çok az yazdı. Ama yazıları da son derece büyüleyici ve diri, maneviyatlı. Yazdıkları sehl-i mümteni örnekleridir. Şiire özgü bir sanattır sehl-i mümteni. Yunus Emre'nin sözleri bunun içine girer. Son derece zor meseleleri kolayca ve söz kalabalığı yapmadan ifade etmektir.”

Türkiye'nin fikir ve kültür hayatının çeşitli kademelerinde bulunan ve birçok bireyin yetişmesinde emeği geçen Fethi Gemuhluoğlu adına düzenlenen anma programı, Dostluk üzerine adlı kitabının dağıtılmasıyla son buldu.

Yaşadığı döneme damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında geniş bir çevre oluşturdu.

Bu özelliğiyle bir dönemin gençliğine iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlâk, çalışkanlık gibi değerlerin aşılanmasında büyük rol oynadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat eden Gemuhluoğlu, halen, coşkuya, aşka ve dostluğa vurgu yaptığı konuşmaları ve yaptığı hizmetlerle hatırlanıyor.

 

Ayşe Sonuşen haber verdi

YORUM EKLE