Kosova'da Türkçe Cuma hutbesi (video)

Kosova'nın birçok bölgesinde Osmanlı döneminden bugüne ulaşan eserlere rastlamak mümkün. Prizren’in simgesi Sinan Paşa Camii’nde ise, Cuma hutbeleri yalnızca Türkçe okunuyor. Gülay Krasniç yazdı.

Kosova'da Türkçe Cuma hutbesi (video)

 

 

Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova, sayısız cami, hamam, tekke, kervansaray, han ve çeşmelerle Osmanlı mirasını muhafaza ediyor. Prizren'in simgesi, Osmanlı'nın Kosova'ya armağanlarından olan Sinan Paşa Camii, 1615'de Bosna Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından Şadırvan Meydanı’na yaptırıldı. Camide hutbeler yalnızca Türkçe okunuyor. 

Prizren'de Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden bir diğeri de Gazi Mehmet Paşa Camii.

Rüstem Paşa'nın emri ile yaptırılan camiye, öğle ezanı vaktinde bayrak dikiliyor. Rüstem Paşa'nın başlattığı bu gelenek, camide bugün de devam ediyor.

Kâtiplerin, paşaların camileri

Prizrenlilerin Velişah ya da Levişa Camii olarak da adlandırdığı Kâtip Sinan Camii'nin de, 1500'lü yıllardan kaldığı tahmin ediliyor. Caminin, Osmanlı döneminde arşiv kâtibi, Kâtip Sinan tarafından yaptırıldığı rivayeti mevcut. Dış cephesi sade olan caminin iç duvarları da renkli işlemeleri ile dikkat çekiyor. Prizren'in en eski yapılarından olan Saraçhane Camii de, dönemin Selanik ve Bosna valisi Kukli Mehmed Paşa'nın emriyle 1531'de yapıldı.

Cami, bu nedenle Kukli Bey'in adıyla da anılıyor. Dikdörtgen olarak inşaa edilen caminin hayrat bölümü 2008'de yeniden yapıldı. Yangında hasar alan caminin iç kısmındaki işlemeler Prizrenliler'in bağışları ile yenilendi.

Sultan Murat’ın türbesi de Kosova’da

Prizren'in Tabakhane semtinde yer alan ve 1513'de şair Suzi Çelebi tarafından yaptırılan ve kendi adı ile anılan cami ve Acize Baba Türbesi de bölgede Osmanlı'yı hatırlatan önemli eserler arasında sayılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in, Prizren'i fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı Prizren Namazgâhı, namazgâh kültürünün Kosova'daki son temsilcilerinden. Kosova'daki bir diğer Osmanlı mirası ise Sultan Murat Türbesi. Kosova savaşında şehit düşen Sultan Murat Hüdavendigâr'a ait türbe, diğer Osmanlı eserleri gibi tarihe meydan okumaya devam ediyor.

Kosova'nın Yakova bölgesinde bulunan Deçan Manastırı da, Ortodoks Sırplar için büyük öneme sahip. 14. yüzyılda Sırp İmparatorluğu'nun kurucusu Kral Stefan tarafından inşa ettirilen Deçan Manastırı, Sırbistan'ın yetki alanı içinde ve UNESCO'nun koruması altında bulunuyor.

Manastır, Osmanlı sayesinde ayakta

650 yılı geride bırakan yapının bugüne ulaşmasında ise Osmanlı'nın rolü büyük.

Manastırın inşasından 60 yıl sonra Kosova'yı fetheden Osmanlı, Sırplar için çok önemli olan bu bölgeyi büyük bir titizlikle korudu. 1506'da 2. Bayezid ve 1539'da Kanuni Sultan Süleyman, Deçan bölgesinden vergi alınmaması için ferman gönderdi.  

Fermanların orijinallerinin saklı tutulduğu manastırda, çok sayıda belge, ferman ve doküman da bulunuyor. Sultan 1. Abdulhamid'in gönderdiği fermanla, 100 Türk askerinin manastırı korumakla görevlendirilmesi de, Osmanlının büyük hoşgörüsünü ve diğer din mensuplarının mabedlerini koruma konusundaki hassasiyetini gösteriyor.

 

 

Gülay Krasniç yazdı

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2014, 18:04
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26