Katip Çelebi sempozyumu düzenlendi (video)

İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenen bir sempozyumda bilim adamı Kâtip Çelebi'nin düşünce ve çalışmaları ele alındı. İslam bibliyografyacılığının önemli isimlerinden Kâtip Çelebi farklı açılardan değerlendirildi.

Katip Çelebi sempozyumu düzenlendi (video)

Tarih, coğrafya, bibliyografya ve haritacılık alanında önemli çalışmalar yapan Türk bilim adamı ve aydını Kâtip Çelebi, İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir sempozyumla anıldı. 'Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti'nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi' sempozyumu Kahire Arap Yazma Eserler Enstitüsü, İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlendi.

İslam medeniyetinin sahip olduğu değerleri ve kaybolmaya yüz tutan toplumsal hafıza zincirini yeniden oluşturmayı amaçlayan sempozyuma, Amerika, Avrupa ve Arap yarımadası dâhil 14 ülkeden akademisyenler sunumları ile katıldı. Dünyada en çok tanınan Müslüman âlimlerden Kâtip Çelebi'nin eserleri ve düşüncelerinin 10 oturumda ele alındığı sempozyumda İslam tarihinin çeşitli zaman ve coğrafyalarında telif edilmiş eserler ve yazarları da masaya yatırıldı.

Keşfü'z Zünûn'da İslam tarihinin bir nevi envanterini çıkarmış

Kahire Arap Yazma Eserler Enstitüsü Müdürü Dr. Faysal Hafyan, Kâtip Çelebi ile ilgili şunları söyledi: "Bu konferans bibliyografik ve İslami kitapların dünyayı nasıl gördüğünü öne çıkarıyor. Keşf ez-Zunûn'un yazarı Kâtip Çelebi çok özel bir âlim. Eseri kaleme aldığı zaman Batı ilerleme evresindeyken İslam dünyası duraksamadaydı. Bu eser döneminin üstünde. Sadece Doğu medeniyetlerine ait bilgiler içermiyor. Hem Doğu hem Batı'ya ait bilgiler var kitapta. Çok sayıda eserin okunmasıyla oluşturulduğunu anlıyoruz."

İslam Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Suat Mertoğlu ise Kâtip Çelebi hakkında şu sözleri sarf etti: "Kâtip Çelebi 17. asırda yaşamış ve hazırladığı Keşfü'z Zünûn'da İslam tarihinin bir nevi envanterini çıkarmış. 300'den fazla ilimle ilgili, yazarlarıyla inceleyerek bir çalışma yaptığından, bir tür envanter çalışması yapmış diyebiliriz."

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, ilimlerin tasnifinin çok önemli bir husus olduğunu ve üniversitelerin de bunun üzerine kurulduğunu söylerken; “Biz Osmanlı geleneğini Batı'yla mukayese edip bu gelenek hangi problemlerimize cevap verebilir, bunu tartışıyoruz” diye konuştu.

Cihannüma'nın da müellifi

İslam dünyasının en değerli eserlerini içeren 15 bin kitabı ve 10 bin yazarı alfabetik dizine göre tanıtan Keşf ez-Zünûn an Esami el-Kütüp vel-Fünûn'un ve daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından basılan meşhur coğrafya ansiklopedisi Cihannüma'nın yazarı Kâtip Çelebi, 1609'da İstanbul'da doğdu.

Asıl adı Mustafa Bin Abdullah olan Katip Çelebi, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında ''Kâtip Çelebi'' lakabı ile tanındı. Küçük yaşlarından itibaren ilimle meşgul olan Çelebi, dönemin şartları gereği seferlere katıldı ve gittiği yerlerle ilgili bilgilere eserlerinde yer verdi.

Osmanlı devletinde Batı bilimleriyle ilgilenen ve doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentez yapabilen ilk Türk bilim adamlarından kabul edilen Çelebi 1657'de vefat etti.

 

 

Ayşe Gülgün Sonuşen haber verdi

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2015, 11:05
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13