Yetkin Düsünce dergisi "Kur'an ve Tarihsellik Tartışmaları" sayısı ile raflarda

Tarihselcilik, Tarihsicilik, Evrensellik, Yerellik, Tarih Üstü ve Tarih Dışılık, Hermenötik… Yetkin Düşünce, “Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları: Kur’an’ı tarihe gömmek ya da günümüze taşımak” başlığı altında; dosya yazılarıyla, söyleşilerle, soruşturmalarla ve kitap kritikleriyle bu önemli kavramlara ışık tuttu.

Yetkin Düsünce dergisi "Kur'an ve Tarihsellik Tartışmaları" sayısı ile raflarda

Tarihselcilik, Tarihsicilik, Evrensellik, Yerellik, Tarih Üstü ve Tarih Dışılık, Hermenötik… Çokça duyulan/kullanılan bu kavramlar ne ifade ediyor? Vahy, Kur’an, Ayet, Nesh, esbab-i nüzul vb. kavramlarla ilişkileri nasıldır? Akademik camiada hakkıyla tartışma zemini bulabildi mi? Genellikle birbiriyle karıştırılan, zihin dünyasında muğlak/müphemliğini koruyan ve bunula birlikte yafta olarak araçsallaştırılan bu kavramların artık akademik düzlemde hakkıyla tartışılması gerekiyor.

Yetkin Düşünce, “Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları: Kur’an’ı tarihe gömmek ya da günümüze taşımak” başlığı altında; dosya yazılarıyla, söyleşilerle, soruşturmalarla ve kitap kritikleriyle bu önemli kavramlara ışık tuttu.

Ayrıca aşağıdaki sorular etrafında bir soruşturma gerçekleştirerek farklı perspektiflerden konuyu daha da açmaya çalıştık:

- Tarihsellik nedir ve evrensellik ile karşıt kavramlar mıdır?

- Tarihselcilik kavramının farklı kültür havzasında doğmuş olması bizim o yöntemi kullanmamıza engel midir?..

- Kur’an-i Kerim’in hükümlerinin tarihselliği konusunda düşünceniz nedir?

- Tarihselci yorumun Kur’an’ı devre dışı bırakmaya yönelik bir çaba olduğu seklindeki değerlendirmelere katılıyor musunuz?

- Kur’an’ın işlevi tarihte kalmıştır, günümüzde geçerliliği yoktur diyen tarihselci akademisyen var mı?

- Güncel sorunları asabilmek için ‘Tarihselci yaklaşım’ dışında nasıl bir yöntem öneriniz vardır?

İçindekiler

5. Editörden

7. Mustafa Tekin / Tarihsel(ci)lik/Tarihsicilik/ Evrensellik Ekseninde Din

18. Muhammet Özdemir / Güncel Sorunlar ve Bağlamsal Deneyim Çözümlemesi

34. Kadir Canatan / Evrensellik ve Tarihsellik İkileminde Kur’an Dili

47. Ahmet Keles / Kur’an’ın Tarihselliği ve Evrenselliğine Nesih Sorunu Bağlamında Bakmak

65. Recep Demir / Tarihselcilik ve Vahiy Algısı

86. Emrah Dindi / Kur’an Dilinin Tarihsel, Kültürel ve Antropolojik Doğası

100. Mehmet Yasar Soyalan / “Okuma” ve “Anlama”nın Anlamı ve Tarihselci ve Evrenselci Okumanın İlahi Vahyi “Bugüne” Taşımadaki İmkân ve Yeri; Kur’an’ın Hadi Olma Vasfının Örtülmesi ve Araçsallaştırılması Üzerine Bir Giriş Denemesi

125. Esat Arslan / Bilimin Tarihselliği ve Kuran Edebiyatının Evrenselliği

146. Yusuf Yavuzyılmaz / Türkiye’de Tarihselciliğin Kökenleri

157. Şevket Kotan / Tarihselciliğin İslam Geleneğini İstihdamı

173. Burhanettin Tatar / Hermenötik Düşünce ve İlahiyat(çılık)

Söyleşi

189. Prof. Dr. Ömer Özsoy / “Kur’an Vahyini Bir İkiz Doğum Olarak Görmek Mümkündür...”

209. Prof. Dr. Mehmet Paçacı / “Her yerel aslında bize evrensel bir yükle, içerikle gelebilir, gelme özelliğine sahiptir ve nitekim geliyor da.”

Soruşturma

227. Ahmet Keles - Burhanettin Tatar- İlhami Güler - Mustafa Aydin- Nihat Uzun - Mevlüt Uyanık

Serbest Konular

245. Muhammed b. Muhtar Sankiti/Laik Olmayan Bir Demokrasi – 2

254. Muhammed b. Muhtar es-Sankiti / Çözüm Halep’tir

Kültür/Sanat

263. Muhammet Çelik / Tercüme Deyip Geçme!

-Katar’ın Tercüme Hareketlerine Katkısı Üzerine-

Kitap Kritikleri

271. Necmettin Yılmaz / Problem ve Enstrümanlarıyla Yorum Meselesi

274. Sevil Türkyılmaz / Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak?

279. Zehra Öğüt / Türkiye’de Kur’an İslami Arayışları

YORUM EKLE