Umran Dergisi Nisan sayısı “Fay Aynasından Yansıyanlar: Deprem, Siyaset ve Toplum” dosyası ile raflarda

Deprem, klişeleşmiş ezberleri okumak yerine ibret alıp çok yönlü bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zira düşünme ve ibret alma, Allah’ın da bizden istediğidir. İnsan hayatının ve kültürel zenginliğin harabeye döndüğü deprem bölgesinde her şeye rağmen sosyal dayanışma çok güçlü! Yaşanan felaket isyan ve itiraz duygularını değil, yardımlaşma, dayanışma, fedakârlık, birlik, kardeşlik duygu ve davranışlarının en üst düzeye çıkmasını sağladı.

Umran Dergisi Nisan sayısı “Fay Aynasından Yansıyanlar: Deprem, Siyaset ve Toplum” dosyası ile raflarda

Deprem, klişeleşmiş ezberleri okumak yerine ibret alıp çok yönlü bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zira düşünme ve ibret alma, Allah’ın da bizden istediğidir. İnsan hayatının ve kültürel zenginliğin harabeye döndüğü deprem bölgesinde her şeye rağmen sosyal dayanışma çok güçlü! Yaşanan felaket isyan ve itiraz duygularını değil, yardımlaşma, dayanışma, fedakârlık, birlik, kardeşlik duygu ve davranışlarının en üst düzeye çıkmasını sağladı. Bu, çoğu zaman yakınılan bireysel veya toplumsal zaafların onarıldığını/onarma imkânı oluşturduğunu görmek bakımından mutluluk verici bir durumdur.  

Bununla beraber yalan haber üreten fasık şebekeler de oradaydı ama enkazdan insan değil, yalan haber çıkarmaya çalışıyorlardı. “Baraj yıkıldı!” gibi haberlerle ve pek çok asılsız ihbarla oyalayıp zayiatı artırmaya, devlet/iktidar aleyhine kaotik bir ortam oluşturmaya çabalıyorlardı. Şüphe yok ki bu durum hibrit savaşların rakip tarafın toplumsal hassasiyetleri ve zafiyetlerini hedef hâline getirmesinden bağımsız ele alınamaz. Şuurlu bir şekilde kaos oluşturularak hedef alınan Türkiye’nin siyasi otoritesini, itibarını yıkmak, kurumlarını yıpratmak ve iradesini felç etmek amaçlanmaktadır.

Türkiye küresel savaş fitilinin ateşlendiği bir ortamda genel seçimlere gidiyor. Siyasetse uzun zamandır bilhassa ittifaklar sisteminin konuşulmaya başlandığı yıllardan itibaren muhatabı karalama, küçük görme ve küçük düşürme merkezli vücut bulmaktadır. Ekonomi, aile, cinsiyet, yaşam tarzı, ülkenin güvenliği konularında anahtarı tamamen küreselci çeteye bırakacak çevrelerde umulmadık gelişmeler yaşanıyor. Gündelik hayatımızda kimsenin iyi, güzel, doğru, erdemli görmediği tutumları, tavırları ve sözleri, sırf “Siyaset sahnesidir, normaldir!” diyebileceğimiz bir gevşeklik seviyesine çekmemeliyiz. Hatırlatmak isteriz ki Türkiye’de bir sosyal patlamanın meydana gelmemesi için başta siyasetçiler olmak üzere depremden fiilen etkilenmemiş farklı toplum kesimlerinin, özellikle dinî hassasiyeti yüksek olanların, sosyal gerilimi düşürme konusunda hassas olmaları, kısır parti çekişmelerine girmemeleri önemlidir.

Son yıllarda, küresel çapta planlı ve organize biçimde işleyen İslâm’a saldırı furyasında endişe verici bir artış görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye olmasın isteyenler, toplumu ayakta tutan, birliğini sağlayan İslâm’ın bu topraklardaki derin bağlarını çözülmeye uğratmayı, birinci hedef yapmışlardır. Müslümanlar bir taraftan bu sinsi planların farkında olarak, diğer taraftan günlük hayatın sıkıntılarının, siyasi ortamın, ekonomik sorunların, toplumsal olayların baskısı karşısında kendilerini dimdik ayakta tutacak İslâm’a sımsıkı sarılmalıdır!

Bazı Başlıklar:

Fiziki Deprem ve Sosyal/Politik Fay Hatları/Mustafa AYDIN

Deprem-Sel Bölgelerinde Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş/Burhanettin CAN

Kültürel Fay Hatlarımız Hakkında Teopolitik Bir İnceleme/Mehmet Fatih BIRGÜL

Bıçak Sırtında Bir Seçim/Sıbğatullah KAYA

Yüceliş Manifestosu Aileyi Güçlendirme Yasası/Temel HAZIROĞLU

Gerçek ve Mecazi Anlam Üzerinden “Sanki O” Ayetine Bakış/Kâmil YEŞİL

Pekin 40 Yıllık Tahran-Riyad Çekişmesini Bitirir mi?/Aburrahman RAŞİD

YORUM EKLE