Umran Dergisi Nisan 2022/332. sayı çıktı!...

Umran Dergisi Nisan sayısını "VAROLUŞ KRİZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK -Ahlaki Kayıtsızlık, Kültürel Müphemlik ve Hayatın Anlamı-" mottosuyla çıkardı.

Umran Dergisi Nisan 2022/332. sayı çıktı!...

İçinde yaşadığımız küresel kültür, bir yandan zamanı akışkan hâle getirirken diğer yandan sosyal sınırları siliyor ve sabit tanımların yerine esnek ve değişebilir müphem değerleri ikame ediyor, belki böylece modernlikten de intikam alıyor. Kabul etmek gerekir ki, doğruyla yanlışı, hakikatle safsatayı birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığı bu iklim, insanı yolundan şaşırtan, şüpheye sürükleyen, yalnızlaştıran bir süreç aynı zamanda. Hiç şüphesiz postmodern düşünme biçiminin önünü açan en önemli gelişmelerden birisi konumundaki müphemlik, kayıtsızlıkla kol kola girerek insanın varoluşuna ilişkin ahlaki yarılmaların ve yerinden etmelerin bütün biçimlerini kapsar. Bu noktada, kendi sınırlarımızın farkına vararak hayatımızı anlamlı kılmaya çalışırken, ideal yapılar ve kurumlar arayışından önce, mütevazı bir şekilde onun mücadelesini sürdürmek, ideal ilkeler ve doğrular ışığında hayata yön vermek daha doğru olacaktır.  

Dünya üzerindeki her şeyi değiştirebileceği ve kendine uyarlayabileceği inancından beslenen Batı’nın “hakikat” ile arasına mesafe koyması sürecinde belirginlik kazanan postmodern kayıtsızlık, Batı için gerçekten yıkıcı bir etkide bulunmuştur. Onlar nezdinde hakikatin göreceleşmesi, İslâm dünyasında İslâmî tezlerin daha yüksek sesle telaffuzunu kolaylaştırmıştır. Fakat Müslümanların küresel ölçekli tartışmalarda fikrî üstünlüklerini yetkin bir biçimde ifade edememeleri önemli bir mesele olarak hâlâ önümüzde durmaktadır.

Toplumların yön ve istikametlerinin, felah ve ifsatlarının tayinindeki etkisi bakımından hayli önemli bir konumu bulunan entelektüellerin acilen baskın kültürün paryası olmaktan kurtulmaları gerekiyor. Dikkatimizi şartsız ve karşılıksız olarak bizi biz kılan değerlerimize, ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve çevremize yöneltmek daha kıymetli değil mi?  Sımsıkı tutunmayı seçtiğimiz esaslardan ahlak, iyilik, vicdan, haysiyet, hakikat, adalet, infak, merhamet, ilim, hayâ, sadâkat gibi düstûrlar bugün hayatımızda nasıl bir yer tutuyor?  

Ahlaki kayıtsızlıkların beslediği belirsizliklere ve müphemliklere odaklanan bakış açısına tutunmak yerine, İlahi Kelâm’ın çağırısının sesine kulak vererek anlamlı bir hayat sürmenin yolları üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Unutmamalıdır ki, Kur’ân-ı Kerim, maddeyi mutlaklaştırarak dünyada bir yeryüzü cenneti kurmak için değil tam tersine insanın icat ettiği putlardan arınarak tevhidi ve kulluğu yaşatmak için vahyedilmiştir.  

Bazı Başlıklar:

İnsanlığın Ahlaksızlık Pandemisi ve Toplumsal Anomi/Mustafa AYDIN

Hakikat, Müphemlik ve İslâm Üzerine Sosyolojik Bir Deneme/Ahmet Ayhan KOYUNCU

Medeniyet Kurmakla mı, Tevhidi İkameyle mi Yükümlüyüz?/Ercan YILDIRIM

İslâmcılığı Nasıl Anlamalıyız?/Şemseddin ÖZDEMİR

Avrasya Satranç Tahtasında Çatışan Stratejiler/Burhanettin CAN

Filistin’in Çektiği Acılar ve Çifte Standartların İkiyüzlülüğü/Mustafa el-BARGUTİ

YORUM EKLE

banner36