Türk Edebiyatı dergisi, 'Günümüz Türk Şiiri' dosyası ile raflarda

Ülkemizi derinden sarsan depremin yaraları henüz kabuk bağlamamışken, buruk bir bayramı da geride bıraktık. Kederin gölgelediği bayram sevinciyle hazırladığımız bu sayımızda, günümüz Türk şiirini mercek altına almaya çalıştık.

Türk Edebiyatı dergisi, 'Günümüz Türk Şiiri' dosyası ile raflarda
Sevgili Türk Edebiyatı Okurları,
Ülkemizi derinden sarsan depremin yaraları henüz kabuk bağlamamışken, buruk bir bayramı da geride bıraktık. Kederin gölgelediği bayram sevinciyle hazırladığımız bu sayımızda, günümüz Türk şiirini mercek altına almaya çalıştık. Daha önce günümüz Türk hikâyesi adlı dosyamız ilgiyle karşılanmıştı. İnşallah ileride günümüz Türk romanı ile ilgili bir dosya da yapacağız. Bu ayki dosya konumuza Bâki Asiltürk’ün şiirimizde bireyler kuşağı eleştirisiyle başlıyoruz. Önceki kuşaklara ve şiir topluluklarına dikkat çeken Asiltürk, günümüz şiirinin topluluktan öte âdeta içe kapandığını daha bireysel bir hâle üründüğünü anlatıyor. Ayrıca yazısında dikkate değer gördüğü genç kuşak şairlere de yer veriyor. Tarık Özcan ise Türk şiirindeki benzerlikler üzerinde duruyor ve özellikle Garipçiler ile İkinci Yeniciler arasındaki yakınlığa temas ediyor. Ercan Yılmaz, günümüz şiirini değerlendirmede âdeta bir mihenk taşı olarak gördüğü Hilmi Yavuz’un poetikasına eğiliyor; Yavuz’un şiirindeki derûnî âhenge değiniyor, onun poetikasını tahlil ediyor. Buzkoduz dergisi ile Türk şiirinde önemli bir konuma erişen Hayriye Ünal günümüz şiirinde avangart hareketleri inceliyor. Günümüz şiirinde avangarda karşı yeni arayışlara giren şairlere ve dergilere yer veriyor. Nagehan Uçan Eke geçmişe köprü kurarak başladığı yazısında günümüz Türk şiirinde klasik Türk şiirinin izlerini sürüyor. Kimliksiz ve köksüz yakıştırmaları yapılan günümüz şiiriyle ilgili bu tip yazıların önemli olduğu aşikâr. Emel Koşar ise günümüz şiirinin öncü kadın şairlerini ele aldığı yazısında Türk şiirindeki kadın sesine kulak veriyor ve bu sesi dinletiyor bizlere.

Dosyamızda ayrıca günümüz Türk şiiri üzerine hazırladığımız bir soruşturma da yer alıyor. Bu soruşturmaya katılan Şükrü Erbaş, Enis Akın, Ali Ayçil, Hüseyin Ferhad, Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Nurullah Genç, Hüseyin Akın, Nazım Payam, Yahya Akengin, Bahadırhan Dinçaslan ve Bleda Yaman’a teşekkür ederiz. Bu ay aynı zamanda Yedi Meşaleciler’in tek hikâyecisi olan Kenan Hulûsi Koray’ın 80. ölüm yıl dönümü. Kenan Hulûsi Koray kısacık ömrüne birçok hikâye sığdırmış bir isim. Fakat eserlerinin ancak ölümünden sonra toplu hâlde basılabilmesi, dönemi için erken sayılabilecek korku hikâyelerini kaleme alması gibi vesilelerle geri planda bırakılmış bir isim. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda edebiyatımızda Kenan Hulûsi’nin varlığını daha çok hissedeceğiz. Necdet Ekici, nahif bir hikâyeyle selamlıyor sizleri. Ekici, hikâyesinde aşkın insanı gururundan, inadından nasıl vazgeçirebileceğine ve sevginin ruhumuza nasıl şifa olabileceğini anlatıyor. Sema Uğurcan, makalesinde Ahmet Haşim’in nesirlerindeki kadınlara odaklanıyor. Bu noktada şiirlerindeki kadın ve nesirlerindeki kadın olmak üzerine Haşim’in zihninde iki ayrı kadın portresi olduğu fark ediyoruz. Iain Thomson’ın Martin Heidegger üzerine kaleme aldığı yazıyı dergimiz için tercüme eden Ali Tacar’a şükran borçluyuz. Heidegger’in felsefesine ilgi duyanlar için yazıda ufuk açıcı tespitler mevcut. Dergimize şiirleriyle renk katan şairlerimize teşekkür ediyorum.

Kitaplık ile ajandamız da bu ay dopdolu ve hayli renkli.

YORUM EKLE