Teoman Duralı dergiciliği önemlidir!

Yılda iki sayı yayınlanan Kutadgubilig okuması kolay bir dergi değil elbet. Bu onun öneminden bir şey kaybettirmiyor.

Teoman Duralı dergiciliği önemlidir!

'MUTLULUK VEREN BİLGİ': "KUTADGUBİLİG" 

"Kutadgubilig, İslâm medeniyet dairesi felsefîleşmiş oluşundan hareketle dergi sayfalarında felsefeden matematik ve mantık alanına değin hayatın her alanına seslenen incelemeleri sayfalarına taşıma amacında.

5281Türkçe düşünce yaşamında  kendisine klasik İslam düşünce geleneğini temel alana “Kutadgubilig  Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi” felsefileşmiş kültürün  oluşmasında önemli etkileri ve katkıları olan bir dergi olarak yayın hayatını sürdürüyor. Derginin klasik İslam düşünce geleneğine yaslanarak felsefi üretimde bulunması önemli. Çünkü: “Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözükürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz. Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit topraklara atılmaları icâb eder.”

Niçin Kutadgubilig?

Kutadgubilig, yılda iki defa yayımlanıyor. Her sayı, sırasıyla felsefe çalışmaları, din-dil-edebiyat-tarih-toplum araştırmaları ile bilim incelemeleri biçiminde bölümleniyor. Derginin, sayfalarını öncelikle telîf yazılara açması da amaçladığı felsefi geleneği yeniden inşa bakımından fevkalade önemli. Bunların yanı sıra, zaman zaman tercümelere de yer veriliyor. Bazen de söyleşilere yer veriliyor. Örneğin son sayısında yer alan “Kelam'da Yenilik Arayışları Prof. Dr. Muhammed Basil Et-Tâi İle Dakîku'l-Kelâm Üzerine Bir Sohbet” bu bağlamda değerlendirilebilir. Prof. Dr. Muhammed Basil Et-Tâi Ürdün Yermük Üniversitesi Bilimler Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi. Söyledikleri de son derece önemli.  Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski yazıyla, çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig’in sayfalarında unutulmaktan kurtarılıyor. Son sayıda Lale devrinin önemli bilim adamlarından Hacı Çelebi lakabıyla tanınan İsmet Mehmet Efendi’nin Osmanlı maliyesinin önemli problemlerinden tedahül konusunun problemlerinin ele alındığı risaleye yer verilmiş. Ayrıca Ş. Teoman Duralı’nın Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü çalışması da oldukça önemli.

Derginin yayımlanmasının temel hareket noktasını şu cümleler ortaya koyuyor: “Tarihte üstün kültürler, medeniyetleşmiş olanlardır. Bunların da en üst mertebeye ulaşmış olanlarıysa, felsefîleşmiş medeniyetlerdir. Felsefîleşmiş medeniyetin izleriyle kültürün her girintisi ile çıkıntısında karşılaşılır”

5282İslâm medeniyet dairesi felsefîleşmiş oluşundan hareketle dergi sayfalarında felsefeden matematik ve mantık alanına değin hayatın her alanına seslenen incelemeleri sayfalarına taşıma amacında: "Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi" sayfalarını bir felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe _varlık ile bilgi öğretileri, bilim teorisi, ahlâk, dil, din, tarih ile toplum_ araştırmalarına, mantık ile matematikçalışmalarına ve bilim _fizik, gökbilim, yer bilimleri, kimya, canlılar bilimi_ incelemelerine açacaktır” 

Yayımlanan Yazılarda Aranan Özellikler

Yayımladığı yazılarda aradığı başta gelen özelliğin özgünlük, felsefe-bilim ciddiliği, enginlik, derinlik ve ifade güzelliği olduğunu belirtiyor dergi yönetimi: “İfâde güzelliğine gelince; bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek günümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır.”

Felsefîleşmiş İslâm medeniyetinin inşa edilmesi  küreselleştirilen Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetinin  bastığı zemîni, ayaklarının altından çekmek bakımından  hayati önem taşıyor. Sonuçta büyük bir zahmete katlanarak klasik İslâm medeniyetinin bıraktığı birtakım maddî ile manevî malzemelerden yararlanmak suretiyle medeniyete götürebilecek yeni bir kültür örneğini inşaya girişen Kutadgubilig dergisi yayımladığı 15 sayı ile bu alana önemli katkılar yaptı. Bütün insanlığa hâkim olan çağdaş medeniyetin 'dümen suyu'na kapılmamak için Kutadgubilig’in çağrısına duyarsız kalınmamalıdır.

 

Asım Öz haber verdi

YORUM EKLE