Osmanlı Araştırmaları dergisinin 60. sayısı çıktı

İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olarak yılda iki kez yayımlanan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 60. sayısı çıktı.

Osmanlı Araştırmaları dergisinin 60. sayısı çıktı

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


Tarihçe 

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayımlanan uluslararası bir akademik hakemli dergidir. 

Kurucusu merhum Prof.Dr. Nejat Göyünç’ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin kuruluş amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.” Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa Osmanlı Araştırmaları’nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” temennisiyle dergiyi yayımlamaya başlamıştı.

Nejat Göyünç’ün yanı sıra Halil İnalcık ve Heath Lowry’nin akademik idaresinde yayın hayatına başlayan derginin yayın kurulunda bugün Lowry, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] itibaren), Feridun M. Emecen (22. sayıdan [2003] itibaren), Jane Hathaway ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] itibaren), Seyfi Kenan (44. sayıdan [2014] itibaren), Ali Akyıldız (45. sayıdan [2015] itibaren), Selçuk Akşin Somel (59. sayıdan [2022] itibaren) ve Hüseyin Yılmaz (59. sayıdan [2022] itibaren) bulunmaktadır.

İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi’nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan (v. 2012) tarafından yayımlanan ve 2004’den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları dergisi 2010 yılında, TDV İslam Ansiklopedisi başta olmak üzere köklü bir akademik yayın tecrübesine ve kapısı tüm araştırmacılara açık zengin bir kütüphaneye sahip olan, dünyanın her yerinden İstanbul’a gelen Osmanlı araştırmacılarını buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından sahiplenildi. 

Osmanlı Araştırmaları 2014 yılına ait 43. sayısından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İSAM'ın müşterek yayını olarak neşredilmektedir. 


Tarayan Endeksler

Osmanlı Araştırmaları 36. sayıdan itibaren ULAKBİM TR Dizin ve Turkologischer Anzeiger tarafından, 37. sayıdan itibaren Arts and Humanities Citation Index- AHCI (Clarivate Analytics) tarafından ve 46. sayıdan itibaren Scopus (Elsevier) tarafından taranmaktadır.


Yazarlara Not


• Osmanlı Araştırmaları’nda iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanları da dahil olmak üzere Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikte özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri yayımlanır.
 
• Yayımlanacak makalelerde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere söz verilmemiş olma şartı aranır. 

• Dergide hangi yazıların yayımlanacağına hakem usulüne göre Yayın Kurulu karar verir.

• Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

• Makaleler 12 punto Times /Times New Roman veya benzer bir karakterle çift aralıklı ve kenar boşlukları normal olarak yazılmalıdır. Mümkünse makaleler 10.000 kelimeyi, kitap değerlendirmeleri 2.500, kitap tanıtımları ise 1.500 kelimeyi aşmamalıdır. 

• Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, bibliyografya/kaynakça, tablolar vb. unsurlar tamamlanmış olmalıdır ve dergi yazım formatına uygun şekilde teslim edilmelidir.

• Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Ayrıca her biri 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce iki öz (abstract) ile anahtar kelimeler (5-8 adet) eklenmelidir.

• İmla ve üslup tashihi ile makalenin dergi yazım kurallarına göre düzenlenmesi yazarların sorumluluğundadır.

Yayın Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:00
YORUM EKLE

banner19

banner36