Nida dergisinde neler oluyor?!

Memleketimizde Nida diye bir dergi çıkıyor, mutlaka biliyorsunuzdur. 135 sayılık bir külliyata ulaştığını da duymuş muydunuz Nida'nın.

Nida dergisinde neler oluyor?!

Malatya'dan kâinata…

Malatya, Türkiye fikir ve sanat hayatının beşiği olmuş bir şehrimiz. Özellikle Sait Çekmegil'le başlayan faaliyetlerden bu yana, Malatya İslâm camiası için tam bir “okul şehir” olmuş. Çekmegil'in önce “Sanih Kütüphanesi Yayınları” ardından “Nabi-Nida Yayınları” adıyla oluşturduğu ve İslâmî vahdeti önceleyen yayıncılık çabaları, bugün, öncü bir takipçilik ile, Nida dergisi bünyesinde devam ediyor.

 

Düşünce, kültür ve edebiyat alanlarındaki çalışmaların yer aldığı Nida'nın sahipliğini M. Mustafa Toptaş, yazı işleri sorumluluğunu M. Emin Kurtulmuş, yayın koordinatörlüğünü Ferda Kılınç, editörlüğünü ise Fatih Bütün yürütmektedir. Bunların yanı sıra, Hüseyn Karatay, Ömer Şevki Hotar ve Necla Bulut isimleri de derginin omuzlayıcıları arasında.

 

 

135. Sayının ağırlığı: Dinsel çoğulculuk

Derginin elimizdeki son sayısında “Dini Çoğulculuk” konusuna “dosya” seviyesinde ağırlık verilmiş. Bu bağlamda Nurettin Özcan'ın “Geçmişten Geleceğe Bizim Öykümüz”, Zübeyir Yetik'in “Kur'an'dan Uzaklaştırma Amaçlı Yeni Bir Çıkış”, Prof. Dr. İbrahim Sarmış'ın “Çoğunluğun da Azınlığın da Kurtuluşu Yalnız İslâm'dadır”, Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın “Dini Çoğulculuğu Nasıl Anlamalıyız”, Prof. Dr. Osman Eskicioğlu'nun “Diyalog Dinsel Çoğulculuk ve Hakikati Aramak”, Ömer Karataş'ın “Dinlerin Birliğinden Dinsel Çoğulculuğa Hakikati Bulandırma Çabaları” başlıklı yazıları dikkat çekiyor. Aynı konuda Ramazan Yazçiçek ile yapılan mülakat ise, yazarın Anonim Din Arayışı ve Dinsel Çoğulculuk adlı kitabından yola çıkılarak gerçekleştirilmiş.

 

Fatih Bütün'ün sorularına cevap veren Yazçiçek, “Dinsel Çoğulculuk” konusunun günümüz düşünce dünyası için çok önemli olduğunu, bütün Müslümanları ilgilendiren bu konunun düşünce dünyasında ve ameli zeminde farklı sonuçlar doğurduğunu söylemektedir. Bu gerçekten hareketle yola çıkan yazar, adı geçen kitabında “Mutlak tek doğru İslam'dır.” inancından hareketle, “çözümün de ancak Kur'an'da olduğu”nu izah etmeye çalışmıştır. Yazçiçek mülakatın bir yerinde şöyle diyor: “Biz Müslümanlar açısından din,hayatın tümünü kapsayan yaşam tarzı olduğu malumunuz. Dolayısıyla konu, sorumluluk sahibi ve düşün adamı her bir Müslüman için de son derece önemidir. Bu sebeple olaylara, konulara Kur'an perspektifinden bakarak, çağa tanıklık etme, içinde bulunulan an'ı doğru fıkhetme, okuma, tefekkür etme zorunluluğumuz vardır.”

 

Mehmed Said Hatiboğlu'nun tespitleri…

Nida'da yer alan ikinci mülakat Mehmed Said Hatiboğlu ile yapılmış. Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy, İslam'ın Aktüel Değeri Üzerine, Hadis Tedkikleri, Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti gibi telif eserleri akademik çalışmaları, yayına hazırladığı kitapları ve yaptığı tercümeleri ile İslâm camiasına büyük bir külliyat takdim eden Prof. Dr. Hatiboğlu'nun mülakatı “Hz. Peygamber'i Yanlış Yorumlama Tezahürleri” başlığı ile sunulmuş.

 

Başlıktan da anlaşıldığı gibi, Hz. Peygamber'i anlatan eserler üzerine tespitlerin yapıldığı mülakatta Mehmed Said Hatiboğlu, kendi yöntemi hakkında bilgi verirken, bazı eserlerdeki olumsuzluklara da dikkat çekmektedir: “Ben her zaman için Resulullah'ı Kur'an-ı Kerim'i temsil eden, Kur'an-ı Kerim'in prensipleri dâhilinde hareket eden ve o yolda ümmetini yetiştirmek isteyen bir büyük Peygamber olarak gördüm. Bu Peygamber'in, yirminci asırda yaşamış veyahud yaşamakta olan bizler gibi Müslümanlar açısından daha derinden kavranabilmesi, daha içten sevilebilmesi için günümüzün telakkilerine ters düşen şekilde izah edilmesini kabullenemedim. Pek çok kitabımızda Kur'an-ı Kerim'e aykırı düşebilecek şekilde Resulullah'ın vasıflandırıldığını gördüm. Bu kitabları yazanlar Ehl-i sünnet'in dışında olan zatlar veyahud cemaatler değil, Ehl-i Sünnet'ten sayılan müfessirlerimiz, muhaddislerimiz arasından çıkmış olan âlimlerimizdir.”

 

“Dünyabizim” yazarı Asım Öz, şair İsmet Özel'i sorguluyor…

Nida'da Dünyabizim.com yazarı bir arkadaşımızın mühim bir yazısı var. Asım Öz'ün… Nida'nın önemli yazılarından birisine imza atan Asım Öz, İsmet Özel'in Seyyid Kutub'a yaklaşımları üzerinde tespitlerde bulunuyor. Yazısına “İslâm düşüncesi” kavramından ne anladığını açıklayarak giren Asım Öz, sözü Seyyid Kutub'un İslam Düşüncesi kitabına getirir. Yazarımız, bu kitabın İslâm düşünce hayatı için büyük bir miras bıraktığını belirtir. Asım Öz, yazısının son bölümünde İsmet Özel'in konuyla ilgili bir çalışmasına yönelir. Özel'in çalışması, 1996'da bir sempozyumda sunulan bildiri metnidir. İsmet Özel'in “Bir Düşünür Olarak Seyyid Kutup” başlıklı metnini derinlemesine inceleyen Asım Öz, bu metinde birtakım zorlamalar yakalamıştır: “İsmet Özel'in Batının başka toplumları denetlemek amacıyla yaptığı bilgi üretimi ile Batı iktidarı arasında kurduğu koşutluk doğru olmakla birlikte, Seyyid Kutub'un rakip bir bilgi kodu çıkarmadığı yönündeki yaklaşımı biraz zorlamadır. Çünkü bir şeye alternatif önermek, siz onu rakip bir bilgi kodu olarak sunmasanız bile toplumda bu şekilde algılanacaktır.” Bununla birlikte, İsmet Özel'in bazı tespitleri, Seyyid Kutub'un düşüncelerinin anlaşılması bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur.

 

Ve diğer yazılar…

Nida'da okunmayı bekleyen başka yazılar da var: Mehmet Ulukütük'ün “İslam Felsefesi Okumalarına Giriş”, Mücahid Sağlam'ın “Uluslaşma Tarzı Eğitim ve Toplumsal Tezahürleri”, Reziye Tekgül'ün “Tevarüs Edilen Cehaletten Öğrenilen İslam'a Teslimiyet”, Mehman Zeynallı'nın “Edebiyatta Şehitlik Konusu ve Şebih Tiyatrosu” gibi yazılar bunlardan bazılarıdır.

 

Şimdiye kadar Nida'ya ulaşamayanlar için iletişim bilgileri sunarak noktayı koyalım: www.nidadergisi.com ; [email protected] ; 0 422 321 21 87.

 

Cevat Akkanat yazdı.

Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2009 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2009, 09:19
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet
ahmet - 13 yıl Önce

4 yıldan beri Nida Dergisi ni takip etmekteyim. İşlediği konuları Kur'an ışığında değerlendirmesi en beğendiğim yönü.....
Özellikle Dinsel çoğulculuk konusu hayli zamanındır konuşulmakta: Nida dergisi bu sayısıyla yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini zihnimizde netleştiriyor...
İslam'ı anlama ve yaşama çabasındaki bu insanların ve müslümanların rabbim yardımcısı olsun...

ersin
ersin - 12 yıl Önce

2003 ten beri Nida'yı tanıyoruz, O'nun taklidi değil tahkiki esas alan, Allah ve Resulu'nden gayrısının sözlerini bu esasa göre tetkik eden duruşunu benimsedik ve insanlara da bunu hatırlatmayı Basiret Sahibi Müminlerin alameti farikası belledik. İnşaallah bu hatırlatmaya kulak verenlerin sayısı, nitelikli sayısı artar. Bunun duyurulmasında desteklerinden dolayı Dünya Bizim'e teşekkürler ediyoruz. Rabb Teala ecirlerinizi versin..
Selam ile..

muhammed-i
muhammed-i - 12 yıl Önce

bilginin kolay ulaşılabilir olduğu bir zamanda yaşıyoruz. ancak doğru , öznel ve tarafgir yorumlardan arınmış bilgilere ulaşmak da pek kolay olmuyor. gündeme taşıdığı konular, meselelere bakış açısı, zengin ve özgün düşünen yazar/mütefekkir kalemleriyle elzem bir ihtiyaca cevap veriyor nida dergisi. gayretin , araştırmanın ve birikimin sonucu olan bu çalışmayı sahih düşünmeye çalışan herkese tavsiye ediyorum.(uzun bir süredir nida dergisinin sıkı bir takipçisiyim)
allah gayretinizi artırsın...

banner19

banner26