Hece Dergisi'nin "Kudüs" özel sayısı kültür sanat camiasında ses getirdi

Sunuş yazısını İbrahim Demirci'nin kaleme aldığı neşriyata pek çok değerli isim katkı yaptı.

Hece Dergisi'nin "Kudüs" özel sayısı kültür sanat camiasında ses getirdi

KUDÜS ÖZEL SAYISI

SUNUŞ

İbrahim Demirci / İslâm Şehri Kudüs / 7

I. BÖLÜM

DİN

İkrime Said Sabri / Beytülmakdis’in İslam’daki Yeri ve Önemi / 11

Mohamad Roslan Mohd. Nor / Beytülmakdis: İsra ve Miraç Toprağı / 17

Fady Alrabi / Beytülmakdis: İlk Kıble / 42

Karen Armstrong / Kutsal Mekân: Kudüs'ün Kutsiyeti / 61

Mesut Kaya / “Âlemler İçin Bereketli Kılınan Arz”: Kur’an ve Tefsirlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa / 73

Mounjed Ahmmad Abu Bakr / Kur’an-ı Kerim’in Tasvir Ettiği Beytülmakdis / 83

Mustafa Celil Altuntaş / Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yla İlgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi / 102

Eldar Hasanoğlu / Yahudilikte Kudüs / 114

2. BÖLÜM

TARİH

Ziya Polat / Beytülmakdis’in Gün Doğumu: Tarih Öncesi Devirlerin İzdüşümü / 135

Abd al-Fattah El-Awaisi / Hz. Ömer'in İlya (Beytülmakdis) Halkına Verdiği Emanname:

Kaynakların Eleştirel ve Analitik İncelemesi / 140

Sarah Mohamed Sherif Abdel-Aziz Hassan / Müslüman Kadınlar: Beytülmakdis’in Önemini Gösterme Hususunda

Aktif Temsilciler / 160

Ayşe Çekiç / Haçlı Seferleri ve Haçlılar / 185

Ziya Polat / Dinamizm, Strateji, Merhamet ve Algı: Selahaddin Eyyubi’yi Anlamak / 191

Kerim Faruk Ahmet Abdüldeyim / Selahaddin Eyyubi’nin Beytülmakdis İçin Okuttuğu Fetih Hutbesi Üzerine Bir İnceleme / 200

Maher Y. Abu-Munshar / Beytülmakdis’in Selahaddin Eyyubi ile Aslan Yürekli Kral I.Richard Arasındaki

Müzakerelerdeki Yeri / 234

Marwan Aqraa: / 16. Yüzyıl Osmanlı Tahrir Defterlerinde Kudüs-ü Şerif Şehri: 112. Defter / 249

İbrahim Rabaya / Kudüs Osmanlı Şeriyye Mahkemesi Sicilleri / 257

Issa Baraijia / Osmanlı Kudüsü’nde Kanuni Sultan Süleyman’ın İzi / 268

Nour Abu Assab / Haseki Sultan İmarethanesi: 16. Yüzyılda Beytülmakdis’te Önemli Bir Osmanlı Vakıf Kurumu / 274

Muhammed İlhami / Kavalalı Mehmet Ali Paşa Döneminde Beytülmakdis’te Yabancı Nüfuzunun Tesisi / 282

Muhenned Sadık el-Umle / Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kudüs / 296

Muhammed Said Ramazan el-Buti / İslâm Devletinin Gayri Müslimlere Karşı Tutumu: Kudüs Örneği / 307

Emin Ebu Bekir / Mescid-i Aksa’nın Mali Kaynakları 1516-1918 / 318

3. BÖLÜM

MEKÂNLAR

Haithem F. Al-Ratrout / Yeryüzünde Unutulan İkinci Mescid: Kadîm Mescid-i Aksa’nın Ortaya Çıkarılması/ 341

Issa Baraijia / Gerçek ve Hayal İkileminde Kadim Kudüs Mahalleleri / 362

İbrahim Alzaeem / Osmanlı’nın Son Döneminden İsrail İşgaline Kadar Kudüs Kahvehaneleri ve

Kahvehanelerin Ulusal Rolü / 381

Hande Dolunay / Kudüs’te Bir Cemaat: Ortodoks Ermeniler / 394

4. BÖLÜM

YAKIN DÖNEMLER

Berdal Aral / Birleşmiş Milletler Kararlarında Kudüs / 409

Issa Baraijia / Haçlı Seferleri ile Siyonizmin Benzerliği Örnekliğinde İsrail Siyasetini Anlamada Tarihin Rolü / 430

Nizam el-Abbasi / Britanya ve 1948’e Kadar Beytülmakdis Şehrinin Yahudileştirilmesi / 446

Halid Üveysi / İngiliz İşgali ve Siyonist Devletin Temelleri / 459

Mohammad Yousef / Uluslararası Hukuk Perspektifinden Mescid-i Aksa'daki İsrail İhlalleri / 470

Resul Yalçın / Filistin-İsrail Barış Müzakereleri Sürecinde Kudüs’ün Nihai Statüsü Tartışmaları / 474

Şeyh Raed Salah (El-Makdisi) / Mescid-İ Aksa’nın Geleceği / 484

Sharef Abushamalla / Mescid-i Aksa'yı Savunmada Halkın Rolü: Ribat Hareketi Örneği / 489

Oğuzhan Şener / Kudüs-Filistin Çalışmalarında Türkiye'nin Ahvali / 506

Mustafa Özel / İhvân-ı Müslimîn’in Kudüs’e Bakışı / 510

Halid Üveysi & Cuma Yavuz / Trump’ın Yüzyılın Anlaşmasında Mescid-i Aksa’nın Geleceği/ 519

5. BÖLÜM

İNSANLAR

Aziz Mahmoud Al-Assa / İşgale Karşı Direnişe Öncülük Eden Kudüs Yüksek İslâm Heyeti Başkanları:

Şeyh İkrime Sabri Örneği / 539

Nagihan Ayşe Boşnak / Tefsire Kadın Dokunuşu: Filistinli Münevver Naile Haşim Sabri / 566

Büşra Betül Sağlam / Filistin Direnişinin Unutulmaz Sesi: Amerikalı Aktivist Rachel Corrie / 577

Mehmet Görmez / Evrensel Barışa Ekilen Tohum: Evrensel Kudüs Kriterleri Belgesi / 580

6. BÖLÜM

SANAT EDEBİYAT MEDYA

Âtıf Bedir / Şairin Kudüs Nöbeti: Modern Türk Şiirinde Kudüs / 591

M. Faruk Toprak / Klasik Arap Şiirinde Kudüs / 605

Zafer Ceylan / Kudüs: Modern Arap Şairlerinin Diyalektik Devinimi / 627

Erdoğan Muratoğlu / Ahmed Fakîh’te Kudüs Sevinci (Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’de Kudüs ve Mescid-İ Aksa)/ 637

İrfan Çevik / Türkçe Kitaplarda Kudüs / 642

Ali Ulvi Temel / Kudüs’e Yolu Düşenler / 685

Dursun Çiçek / Âkif Emre’de Şehir Düşüncesi ve Kudüs Şehri / 706

Ali K. Metin / Garaudy’nin Perspektifinden Kudüs’ün Tarihî Fay Hatları ve Taşıdığı Medeniyet Ufku/ 714

İsmail Sert / Kudüs’ün İki Çizerİ / 723

Mehmet Kurtoğlu / Kudüs Ey Kudüs / 729

Mustafa Uçurum / Kudüs’te Çocuk Olmak / 736

Muzaffer Musab Yılmaz / Mit, Tarih ve Gerçeklik Arasında Sinemada Kudüs Temsilleri / 740

Ali Aksoy / Türkçe Ansiklopedilerdeki Kudüs Maddelerinin Mukayesesi ve Değerlendirilmesi/ 748

Zaher Albaik / Sosyal Medyada Kudüs / 753

7. BÖLÜM

TANIKLAR

Necip Evlice / Nuri Pakdil ile Kudüs’te Elem ve Öfke / 767

C. Turgut Koç / Kudüs Notları / 772

Süleyman Gündüz / Kanatları Kırık Bir Güvercindir Kudüs / 775

Sema Çelem / Aksâ Aşktır Yüreğimizde / 796

YORUM EKLE