Dil ve Edebiyat’ın 172. sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat’ın 172. sayısı (Nisan 2023) şiir ve hikâye alanında özgün metinleri, deneme, makale, inceleme ve tahlil yazılarıyla yine dopdolu. Dergi, Türk Telekom E-Dergi’de ücretsiz okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat’ın 172. sayısı çıktı

Üzeyir İlbak, “Ramazan, Oruç ve Edebiyat” başlıklı giriş yazısında, Ramazan’ın divan şiirinden başlayarak günümüze kadar edebiyat alanındaki izini sürüyor, “Kadim edebiyatımızda Ramazaniye ve Ramazannameler önemli bir yer tutar. İlk dönem sözlü edebiyatımızda ve izleyen dönemlerin tamamında Müslüman şair ve anlatıcılar Oruç ve Ramazan’a dair metinler ürettiler. Nâbi, Niyazi Mısrî, Nedim, Neşati, Naili, Sâbit, Koca Ragıp Paşa, Şeyh Gâlib… gibi klasik dönem şairleri bu hususta önemli metinler bırakmıştır.” diyor.

Dil ve Edebiyat’ın 172. sayıdaki -Nisan 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Ramazan, Oruç ve Edebiyat -giriş yazısı- Üzeyir İlbak

Bu Gidiş Nereye -şiir- İlhan Kurt

Film Gibi -şiir- Zafer Acar

Sattığın Yeter -şiir- Mehmet Baş

Unutma -şiir- Nurettin Durman

Dört Dilzen -şiir- Hayrettin Taylan

İstanbul’un Kamburu -şiir- Efe Eren Çınar

Kethüdâ-1 -şiir- Mehtap Şimşek

İstiklâl Marşı Bir Tahiyyâttır -inceleme- Murat Ertaş

Tevfik Fikret’in Deprem Şiirleri Üzerinden Günümüze Bakmak -inceleme- Mustafa İsmet Uzun

Sevgileri Yarınlara Bıraktınız (Biyografik Bir Çözümleme Denemesi) -makale- Muharrem Dayanç

Konteyner -deneme- Ekrem Sakar

Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -V- -makale- Zafer Acar

Süleyman Çobanoğlu’nun “Aşar Bir Dereden” Şiirinde Edebiyat Geleneği -inceleme- Merve Kamiloğlu

İstiklal Marşı’nın Felsefesi -inceleme- Ömer Uzun

Eğitimde İlk Adım Merasimi: Âmin Alayı -makale- Ayşe Kasap

Çocuk Edebiyatı Ne Zamandan Beri Var? -deneme- Tacettin Şimşek

Edebiyat Öğretmenleri Türk Şiirini Edebiyat Tarihçilerinin Yaptığı Tasniflerle Katlediyor -deneme- Vedat Eğilmez

İyi ki Geldin Ramazan -deneme- Abdullah Koçin

Ak Pak Çömber -hikâye- Metin Ekrem

Kimsenin Derdi Değil -hikâye- Kadriye Turhan

Her Şeye Ölüm Dâhil mi? -hikâye- Sena Yığcı

Medet, Dilber ve Kırklar -hikâye- Esra Kahya

Hiçbir Yerin Ortası -hikâye- Büşra Tümkaya

Kasvet -hikâye- Yağızhan Çiftçi
Merdümgiriz -hikâye- Halime Erva Kılıç

YORUM EKLE