Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nden "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı” yayımlandı. Akademik çevrelerden büyük takdir gören dergide on beş makale yer aldı.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nden "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı” yayımladı. 2021’in İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. Yılı olması dolayısıyla bir saygı duruşu niteliği taşıyan sayıda 15 makale yer aldı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı dergipark.org.tr sitesinden, Türkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi uygulamalarından, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr’den ücretsiz okunabiliyor.

 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı”ndaki makaleler şöyle sıralandı:

Millî Mücadele Sürecinde Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı / Abdullah UÇMAN.......... 09-26

 

Safahat’tan Türkçe Sözlük’e Katkılar / Mustafa S. KAÇALİN ................................... 27-39

 

“İstiklâl Marşı”: O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak! / İlk Dizeyi Temsil ve

Tevfik Kavramları Bağlamında Okumak / Hasan AKAY ............................................. 41-53

 

Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Telkin, Tenkit, Telmih Unsuru Olarak

Mekân ve Tasvirler / Özlem FEDAİ ................................................................................ 55-83

 

Hayata Tutulan Ayna: Yansıtmacı Tekniğin Mehmet Akif Ersoy’un

Şiirlerindeki Görünümü / Bâki ASİLTÜRK ................................................................... 85-100

 

Mehmet Âkif Ersoy’un Mektuplarında Mizah / Ali KURT ......................................... 101-138

 

Büyük Ruhun Romanını Yazan Adam: Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının

Kültürel Kaynakları / Ahmet KOÇAK ........................................................................... 139-162

 

Balkanlar’ın Kaybedilişi Karşısında Mehmet Akif / Muhittin DOĞAN ................... 163-178

 

Bostan ve Gülistan’ın Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Safahat’a

Yansımaları / Yunus Emre ÖZSARAY .......................................................................... 179-209

 

Edebî ve Kolektif Bellekte Mehmet Âkif İhtifalleri

İbrahim ÖZTÜRKÇÜ .................................................................................................... 211-238

 

Mehmet Akif Ersoy’un Poetikası / Aykut Nasip KELEBEK ....................................... 239-257

 

Mehmed Âkif’in Kendi Resimlerinde Gördüğü: Sûretten Sîrete

Mustafa Sefa ÇAKIR .................................................................................................... 259-270

 

Safahât’ta Kısa Öykü Örnekleri / Gülsemin HAZER ................................................. 271-293

 

Necmettin Turinay ile Mehmet Akif Külliyatı Üzerine

Söyleşen: Nuray ALPER .............................................................................................. 295-312

 

Mehmet Âkif Altmış Üç Yıllık Bir Ömür / Âlim KAHRAMAN ................................. 313-320

YORUM EKLE