Bir duruş: Yeniden Milli Mücadele Dergisi

"Dergiler insanlara hayatta görmüş oldukları ve kendi ahlâkî, toplumsal değerlerine uymayan pek çok duruma karşı duruşlarını ifade etmeleri için imkân tanımaktadır. Milli Mücadele fikrî hareketinin kendini ifade ettiği bir dergi olan “Yeniden Milli Mücadele” dergisi de bu dergilere örnek teşkil etmektedir." Hüma Dergisi'nden Elif Merve Peker yazdı.

Bir duruş: Yeniden Milli Mücadele Dergisi

Hareketin Mahiyeti

Milli Mücadele Hareketi 1964’te yılında Konya’da, İslâmî hassasiyetlere sahip Hukuk Fakültesi öğrencisi birkaç gencin bir araya gelmesiyle başlamıştır. 1967 yılında Yeniden Milli Mücadele Hareketi adını almış ve 3 Şubat 1970 tarihinde derginin ilk sayısı yayımlanmıştır. Hareket kısaca “Mücadele Birliği” olarak bilinmekte ve mensupları “Mücadeleciler” olarak tanınmaktadır. Yeniden Milli Mücadele dergisi, haftalık siyasi dergi olarak 18 Mart 1980’e kadar 528 sayı yayımlanmıştır.[1] Millet ideolojisinin tesisi ile ilgilenen dergi, Mücadele hareketinin yayın organı olma görevine sahiptir. Dergi, “Milletin iman, ahlâk, kültür, tarih ve maddi çıkarlarına bağlı bir siyasi milli dava dergisi” sloganıyla yayımlanmıştır. Dergideki millet kavramı yalnızca Türk milletini anlatmayı amaçlamaktan daha çok “ümmet” kavramı ile kendisini tanımlamıştır. Siyasi olayların yorumlanması da “Millet Politikası” üzerinden gerçekleşmiştir.

Yeniden Milli Mücadele Hareketinin doğuşu İslâmî kaygılarla başlamış olup toplumsal nitelikte kendini var eden bir harekettir. Gelişim, yaygınlaşma ve dağıldığı dönemlerde farklılaşmalar mevcut olsa da hareketin İslâmî bir hareket olduğu kesinlik içermektedir. Hareket kurucularından Necmettin Erişen duruşlarını “İslâm’ı yaşamaya azmetmiş, İslâm’ı anlamak ve anlatmak ile kendini görevli saymış” ifadesi ile tanımlamıştır. Kuruculardan Aykut Edibali kuruluş yılını 1964 olarak beyan etmektedir. Kuruluş yıllarında Türk sağının çatısı altında bir noktaya gelindiğini ardından bu noktadan sonra yeni arayışlar ve gereklilikler ile ülke sorunlarına eğilmeye çalıştıklarını belirtmiştir. Kadro üyeleri ekonomi, edebiyat, fikriyat ve bilimsel alanlarda milli ve dini hassasiyetlerin gözetildiği politikaların gerçekleşmesi adına aktif bir katılımla duruşlarını sergilemişlerdir. Milletin kurtuluşunun metotsuz bir şekilde yalnızca mücadele etmek ile mümkün olmayacağını belirtmişler ve bu noktada arzulanan zafer için tarih ile belirlenmiş şartların oluşturulmasının gerekliliği üzerine durmuşlardır. Milli Mücadeleciler bu gayelerini gerçekleştirmede dergicilik ve gazetecilik faaliyetlerini de aktif olarak yürütmüşlerdir.

Bu noktada hareketin en etkin ve düzenli yayıncılık faaliyetinin haftalık olarak yayınlanan “Yeniden Milli Mücadele Dergisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu haftalık mecmua, 3 Şubat 1970 tarihinden 18 Mart 1980 tarihine kadar 528 sayı şeklinde yayımlanmıştır. Bu süreç, 1978 yılına kadar düzenli gitmiş ardından zaman zaman aksamalar meydana gelmiştir. 11 yıl boyunca yayında kalan derginin logosunda ise milletin iman, ahlâk, kültür, tarih ve menfaatine bağlı haftalık siyasi milli dava mecmuası olduğu belirtilmiştir. 16 sayfadan oluşan mecmuanın kapak sayfaları renkli olarak basılmıştır. Başyazıları genelde Aykut Edibali tarafından yazılan mecmuanın diğer kısımları milli kitap serilerine benzer şekilde imece usulü hazırlanmıştır.

Duruşlarına dair şu satırlar ise bizlere derginin mahiyetinden kesitler sunmaktadır: “İçinde bulunduğumuz buhran ne sebepsizdir ne de küçüktür. Milletimizin buhranı milletimizin asırlardan beri yaptığı mücadeleyi kaybetmesinden doğmaktadır. Millet düşmanlarının milletimizi köleleştirmek için yaptıkları sınırsız harp, önce imanımızı ahlâkımızı ve kültürümüzü kemirirken diğer taraftan zenginliğimizi çalarak tam bir esaretin içerisine yuvarlamak istemektedir.”

Günümüzde basımı devam etmese de derginin ideolojik yapısının yansımaları ve hayat görüşü hâlâ etkisini kaybetmiş değildir. Bu açıdan günümüz sorunlarına çözümler sunması açısından da faydalı bilgiler içermektedir.

Bu millete kalemi ve kelâmı ile hizmet eden her kimse, hepsinin ameli makbul olsun.

Âmin.

Elif Merve Peker

Hüma Dergisi, Sayı:19

Dipnot:


[1] https://katalog.idp.org.tr/dergiler/103/yeniden-milli-mucadele

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:30
YORUM EKLE

banner19

banner36