Cuma'yı Eyüp'te ihya edenler, kitabelere şahitlik ediyor

2 / 30
Sigorta poliçeleri icat edilmeden önce kapı girişlerimizi “Ya Hafız” sığınma-korunma duaları süslerdi. Şifahane girişlerinde şifanın Allah’tan olduğuna dair bir kitabe eksik olmazdı. İbadetgahlar ise bütün hayatı ihata edecek şekilde envai çeşit yazıyla tezyin edilirdi. Elbette bu medeniyet dilinden tarihi mezarlıklarımızda fazlasıyla nasibini almıştı. Nasıl almasın ki? Mademki öldükten sonra dirileceğimize iman etmişiz, bu dünya hayatı bizim için kısa bir konaklama, bir gölgelikten ibarettir gayet tabiidir ki ebedi bir hayat için bu dilin söyleyeceği çok şey olmalıydı. Ceddimiz bunu “Hüve’l-Baki” ile özetlemiş. Ebedi olan Ancak Rabbimizdir. Bu sebeple bu kitabeler bir nevi açık hava kütüphanelerimizdir.

Sigorta poliçeleri icat edilmeden önce kapı girişlerimizi “Ya Hafız” sığınma-korunma duaları süslerdi. Şifahane girişlerinde şifanın Allah’tan olduğuna dair bir kitabe eksik olmazdı. İbadetgahlar ise bütün hayatı ihata edecek şekilde envai çeşit yazıyla tezyin edilirdi. Elbette bu medeniyet dilinden tarihi mezarlıklarımızda fazlasıyla nasibini almıştı. Nasıl almasın ki? Mademki öldükten sonra dirileceğimize iman etmişiz, bu dünya hayatı bizim için kısa bir konaklama, bir gölgelikten ibarettir gayet tabiidir ki ebedi bir hayat için bu dilin söyleyeceği çok şey olmalıydı. Ceddimiz bunu “Hüve’l-Baki” ile özetlemiş. Ebedi olan Ancak Rabbimizdir. Bu sebeple bu kitabeler bir nevi açık hava kütüphanelerimizdir.

banner26