Bütün insanların peşine düştüğü ortak gaye nedir? İbn Hazm cevaplıyor