Bülbülün 11 kanadı, cami mûsikisi formları

2 / 12
Kur'an-ı Kerim: İtiraz eden olabilir. 'Kur'an ile müziği nasıl yanyana koyarsın diyenler' olabilir. Müziği enstrümanlarla icra edilen bir sanat olarak düşünüyorlarsa haklılar. Ama bu düşüncede kalmamaları gerekir. Müziğin en esaslı tarifine göre, sesin ahenklisine müzik denir. Bu şekilde bakıldığında itiraz kalmayacaktır sanıyorum. Hâsılı ziyadesiyle cami, tekke ve dinî cemiyetlerde icra edilen bu form, bir besteye bağlı olmadan, doğaçlama şeklinde okunur. Tecvid ve tertil kurallarına azamî riayet edilerek her makamda icra edilebilir. Kur'an güzel sesle okunmalıdır ki dinleyenler feyz alsın ve gönüllerinde okunan ayetlerin karşılığını bulabilsinler.

Kur'an-ı Kerim: İtiraz eden olabilir. 'Kur'an ile müziği nasıl yanyana koyarsın diyenler' olabilir. Müziği enstrümanlarla icra edilen bir sanat olarak düşünüyorlarsa haklılar. Ama bu düşüncede kalmamaları gerekir. Müziğin en esaslı tarifine göre, sesin ahenklisine müzik denir. Bu şekilde bakıldığında itiraz kalmayacaktır sanıyorum. Hâsılı ziyadesiyle cami, tekke ve dinî cemiyetlerde icra edilen bu form, bir besteye bağlı olmadan, doğaçlama şeklinde okunur. Tecvid ve tertil kurallarına azamî riayet edilerek her makamda icra edilebilir. Kur'an güzel sesle okunmalıdır ki dinleyenler feyz alsın ve gönüllerinde okunan ayetlerin karşılığını bulabilsinler.

banner26