Bizi sükûta çağıran hadis-i şerifler

1 / 20
Basılmamış eserlerinden biri olan “Hüsnü’s Semt fi’s Samt” adlı risalesinde İmam Suyutî, hadis âlimlerinden İbn Ebi Dünya’nın “Kitabu’s Samt ve Âdâbu’l Lisan” isimli kitabından sükûtla ilgili hadisleri derlemiştir. Risaleyi hazırlarken ayrıca Ebu Nuaym’ın “Hilyetu’l Evliya” isimli eserinden de faydalanmış. Risale 86 hadisle bize sükûtun faziletlerini hatırlatıyor.

Basılmamış eserlerinden biri olan “Hüsnü’s Semt fi’s Samt” adlı risalesinde İmam Suyutî, hadis âlimlerinden İbn Ebi Dünya’nın “Kitabu’s Samt ve Âdâbu’l Lisan” isimli kitabından sükûtla ilgili hadisleri derlemiştir. Risaleyi hazırlarken ayrıca Ebu Nuaym’ın “Hilyetu’l Evliya” isimli eserinden de faydalanmış. Risale 86 hadisle bize sükûtun faziletlerini hatırlatıyor.

banner19

banner26