Bir müfessir Fransızca bir felsefe kitabını neden çevirir?

1 / 12
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yetişen ve klasik medrese geleneğini Cumhuriyet’e taşıyan önemli âlimlerdendir biridir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Şöhretini “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir çalışmasıyla kazanmış olsa da o tefsirin yanında fıkıh, fıkıh usulü, kelam ve tasavvuf alanında da söz söylemeye muktedir bir âlimdi. Eşine az rastlanır bir birikime sahip olan Elmalılı Hamdi Yazır, sanatla da ilgilenmiştir. Pek bilinmese de Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Hatla meşgul olduğu da bilinmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yetişen ve klasik medrese geleneğini Cumhuriyet’e taşıyan önemli âlimlerdendir biridir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Şöhretini “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir çalışmasıyla kazanmış olsa da o tefsirin yanında fıkıh, fıkıh usulü, kelam ve tasavvuf alanında da söz söylemeye muktedir bir âlimdi. Eşine az rastlanır bir birikime sahip olan Elmalılı Hamdi Yazır, sanatla da ilgilenmiştir. Pek bilinmese de Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Hatla meşgul olduğu da bilinmektedir.