Bin aydan hayırlı gece yahut Kadir Gecesi

Bu gece müminlerin manevî fırsat gecesidir

Bin aydan daha hayırlı bir gecenin içinde bulunduğu bir aydayız. Bu ay, idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayıdır. Bu gece Ramazan ayının içinde gizlenen Kadir gecesidir. Bu gece müminlerin manevî fırsat gecesidir. Akıllı müminler yılda bir kez ele geçen bu fırsatı asla kaza etmezler. Bu gecede gül kokulu dualar Rabbin katından yankı bulur. Sezai Karakoç’un deyimiyle gecelerin de imamı vardır. Gecelerin imamı Kadir gecesidir. Sezai Karakoç’un bu geceyle ilgili güzel bir değerlendirmesini dikkatlerinize sunmak istiyorum:

“Belki bu gecedir, belki başka bir gecedir, Kadir gecesi… Kur’an’ın övdüğü bir gecedir Kadir gecesi…. Kur’an gelmeseydi, kâinat ve varlık, her türlü yaradılış, sırrı çözülmez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaradılış bilgisinin ders kitabı olarak bir Kadir Gecesinde indi. İşte Kadir gecesi, kâinata anlamını getiren gecedir.

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen müminlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofraların gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir gecesi… Ey gözlerin gizli, fakat gönüllere aşikâr Kadir gecesi! Zamanın kalbinde en doğru ve şaşmaz bir saat gibi çınlayıp giderken, yurdumun üstüne, vahyin geçmez izini ve yıpranmaz eserini, ölmez sesini bir kere daha işle… Seni bulmak için bilen gönül, çöllere bile düşmek gerekseydi, düşerdi. Kutuplarda buzların altında, bin yıl kalıp almak gerekseydi, alırdı. Fakat sen, kendin geliyorsun. Seni bulmak için arınmış bir kalple aramak yetiyor. En saf bir merhamet gibi kendin geliyorsun…”(Sezai Karakoç, Günlük Yazılar II, Sütun)

Kadir gecesinin feyiz ve bereketi çok büyüktür

Hayatımıza yön veren, gideceğimiz doğru yolu (sırat-ı müstakim) tayin eden mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde dünya semasına indirilmiştir. “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir Suresi, 1-5).

Ramazanda gönüller Hakk’a açılır. Bu ayın her günü ve gecesi birbirinden feyizli ve bereketlidir. Fakat Kadir gecesinin feyiz ve bereketi diğer gün ve gecelerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu mübarek gece, biz ahir zaman ümmetine Allah tarafından sunulan bir lütuftur. Zira önceki ümmetlerin ömürleri bugünkü insanlarınkinden çok daha uzundu. Bugünkü insanlar o uzun ömürlü insanların sevaplarına erişsin diye Kadir gecesi bu ümmete hediye edilmiştir. Bu nimet biz ahir zaman ümmeti için büyük bir manevî fırsattır. Sırf bunun şükrünü hakkıyla eda etmek için Rabbimize ne kadar dua ve ibadet etsek yine de azdır.

Bir şiirimde bu geceye dair duygu ve düşüncelerimi şöyle dile getirmiştim:

            Güneş gibi doğar, gönlü şen eyler

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Kurtuluş yolunu, menzili söyler

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Bu gece göklerden merhamet yağar

            Tövbeyle arınan yeniden doğar

            Ruhu genişletir, zulmeti boğar

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Yıkılır şeytanın çürük yapısı

            Sonsuza açılır rahmet kapısı

            Mümine bahşeder Cennet tapusu

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Tövbe-i nasuhla günahlar erir

            Müminin kalbinde ümit yeşerir

            Rabbim bu gecede bire bin verir

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Müminler bu gece Hakk'a koşarlar

            Camiler, mescitler dolup taşarlar

            Asr-ı Saadet'te gibi yaşarlar...

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Nice günahkârı aklar bu gece

            Kirlenmiş kalpleri paklar bu gece

            İçinde bin rahmet saklar bu gece

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Melekler bu gece seyran eylerler

            Arzla arş arası devran eylerler

            Müminler onları hayran eylerler

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Zaman akıp durur, özlenirsin sen

            Ramazan içinde gizlenirsin sen

            Son on gün tek günde gözlenirsin sen

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

            Rahmet dalga dalga akar sel gibi

            Mümine uzanır bir dost el gibi

            Maveradan eser, kokar gül gibi

            Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi...

Kadir gecesinin zamanı kesin belli değildir

Kadir gecesinin zamanı kesin belli değildir. Bununla ilgili değişik rivayetler vardır. Peygamberimizin sevgili zevcesi Hz. Aişe (ra) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (asm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikâfa girer ve derdi ki: ‘Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın’. Resûlullah (asm)’dan sonra, zevceleri de itikâfa girdiler.” Fakat bugünkü Müslümanların Kadir gecesini arayacak ne zamanları, ne eğilimleri,  ne de güçleri vardır. Zamanımızın Müslümanları, dünyevileşmenin girdabında sürüklenmektedir. Daha çok para, daha müreffeh bir hayat, daha çok makam mevki peşinde koşan Müslümanlar, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya hırsla ve aşkla bağlanmışlardır. 

Kadir gecesinin hangi gece olduğunun kesin olmamasının birçok hikmeti vardır. Rabbimiz istiyor ki Ramazanın her gecesini Kadir gecesi gibi ibadetle geçirerek affa mazhar olalım. Böylelikle de amel heybemizi manevî inci hükmündeki sevaplarla dolduralım.

Müslüman her geceyi Kadir, her geleni Hızır bilir; bütün yükü bir gecenin omzuna yüklemez. Vaktinde kılınmayan namazın yerini Kadir gecesinde kazandığımız sevaplar dolduramaz. Kadir gecesinden hissemizi almak için şu hadise kulak verelim: “Kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılarsa Kadir gecesinden hissesini alır.” O zaman biz Müslümanların yapması gereken şey, Ramazan ayını camilerde geçirmek, namazlarımızı cemaatle kılmak, mukabelelere iştirak etmektir. Geceniz mübarek olsun…

Geceler vardır kıymetini ve sevabını Hakk’ın takdir ettiği geceler...

Geceler vardır gecelere ve zamana sığmayan, uhrevî hissiyatın kanatlandığı geceler… Geceler vardır kıymetini Hakk’ın takdir ettiği ve sevapların ucunu açık bıraktığı geceler… O gecelerde kul, Rabbine daha yakın olmak için zamanla yarışır adeta. Gözyaşları seccadeleri ıslatır o mübarek gecelerde. Bu kutlu vakitlerde kulun yalvarışları akissiz kalmaz. Zamanın iyice genişlediği bu gecelerde dualar yerle gök arasında dolaşır ve hedefi on ikiden vurur. Her şeyi gören, bilen ve duyan Rabbimiz bu müstesna zamanların hürmetine bizleri af kapısından eli boş göndermez. İşte bu gecelerin başta gelenidir mübarek ve muazzez Kadir gecesi… O, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı görülen mübarek bir gecedir.

Kadir gecesinin ne zaman olduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat ramazanın son on gecesinde olma ihtimali ağır basıyor.  Bu gecenin gizlenmesinde pek çok sırlar vardır. Öncelikle her gecenin Kadir gecesi gibi değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi hâkimdir. Yüce Rabbimiz Kadir Suresi’nin 1-5. ayetlerinde bu geceyle ilgili şöyle buyurmaktadır:

“Biz o Kur’a’’i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner. Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar.”
Ayların sultanı olan ramazana kadir kıymet kazandıran, Kur’ân’dır. Rivayetlere göre Kur’an bu ayda bir bütün olarak dünya semasına inmiştir. Daha sonra yine ramazan ayı içerisinde parça parça Resulullah’a gönderilmeye başlanmıştır. Bir kısım ayetler belli olaylara cevap olarak gelmiştir. Bu mübarek ayetler zor zamanlarda muhataplara cevap olsun diye Resulullah’ın imdadına yetişmiştir. Kur’an, Kadir gecesini muteber bir zaman kılmıştır.

Bu mübarek ve muazzez geceye dair bir başka şiirimde şöyle demiştim:

            Çile nöbetleriyle büyüttük sevdamızı

            Göklere yolcu ettik ateşin nidamızı

            Hasret katarlarıyla her dem umut taşıdık

            Zemherilerde yandık, yaz ortası üşüdük

            Leyle-i Kadr’in kadri, dualarda saklıdır

            Zamanı hor kullanmak mümine yasaklıdır

            O gece aydınlattık ruhun karanlığını

            Kalbimizde hissettik iman yârânlığını

            Canlar kıyama durdu, huzura yelken açtı

            Gönüller kanatlandı, ruh maveraya uçtu

            Resulün yokluğunda hüzün düştü geceye

            Mânâ yoğunluğunu yükledik üç heceye

            Cezbeye kapılınca Muhammed’in aşkından

            Salâvatlar yükseldi nurlu gönül köşkünden

            Gecenin yarısında yere indi melekler

            Yüce Yaradan’ıma arz edildi dilekler

            Büründü sırra iman, müminin tacı oldu

            Derbeder ve karanlık ruhun ilacı oldu

            Huzursuzluğun yükü bükerken belimizi

            Ses verdi sessizliğe, titretti telimizi

            Seher vaktine kadar dünya nura gark oldu

            Hasret çeken gönüller, sevdalarını buldu

            Açılınca göklerde engin rahmet kapısı

            Bahşedildi mümine sekiz cennet tapusu

            Rabbine sunulunca bu gecede ameller

            Gözyaşı döktü gözler, semaya kalktı eller

            Hakikatin yoluna revan oldu azanlar

            Paslı ruhlarımızı cilaladı ezanlar

            Bu vakti ihya eden kalmaz elem içinde

            Mağrur ve mamur gezer cümle âlem içinde

Kadir gecesi manevî bakımdan çok kârlı bir gecedir

Kadir gecesine erişen Müslüman bu mübarek geceyi büyük bir bahtiyarlık ve kazanç olarak addetmelidir.  Geceden sehere kadar ibadet ve dua etmeliyiz. Bu gecede özellikle inanarak ve samimiyetle yapılan dualar asla geri çevrilmez. Bu dualarla Allah arasında perde yoktur. Nefeslerimiz direkt Allah’a ulaşır. Her Müslüman dilinin döndüğünce bu vakitler içerisinde ümmetin saadeti ve barışı için dua edip yalvarmalıdır. Bu hususta nasıl dua edeceğimize dair Hz. Ayşe anamızın şu sözlerini dikkatinize sunuyorum: “Dedim ki, ‘Ya Resulullah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?’
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin’ buyurdu

Kadir gecesi manevî bakımdan çok kârlı bir gecedir. Fakat bu geceye güvenip diğer günlerde ibadetleri askıya almak akıllı müslümanın yapacağı iş değildir. Resulullah Efendimiz: “Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” buyurmaktadır. Bu hadiste ifade edildiği üzere bu gece uykumuzdan feragat edelim. Bol bol Allah’ı zikredelim; tövbe istiğfar edelim. Ruhlarımızı manevî kirlerden arındıralım. Şafak söktükten sonra günah yükünü üzerinden atmış bir şekilde yeni güne tertemiz bir surette doğalım; hafifleyelim.

Kadir gecesinde ruhlar sükûn bulur. Bu gecede Hakk’ın ve hakikatin sesi yerle gök arasında yankılanır. Kadir gecesinin maneviyatı hürmetine huzursuzluklarımız huzura, endişelerimiz sükûna, savaşlar barışa, nefretler sevgiye, hıçkırıklar tebessümlere dönsün inşallah… Dünyamızın üzerindeki kara bulutlar dağılsın, doğsun beklenen güneş… Sözlerimi ilahiyatçı-yazar Hayrettin Karaman’ın bu geceye dair bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum:

“Bizi rahmetine daldır ilâhî
 Kur’an’ından nasip aldır ilâhî
 Aradan perdeyi kaldır ilâhî
 Nasipsiz inmesin kollar bu gece”

Bütün Müslümanların Kadir gecesini kutluyor, bu gecenin Müslüman âleminin uyanışına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Sözlerimi daha önce kaleme aldığım, Kadir gecesinde olan biteni dile getirdiğim "Kadir Gecesi'nde" adlı şiirimle neticelendirmek istiyorum:

            Esenlik iklimidir tan erişinceye dek

            Nice rahmet ırmağı akar Kadir Gecesi

            Huzur bulur ruhumuz, idraklerde kalmaz şek

            Kul gönül aynasına bakar Kadir Gecesi

            Kalplerde yaşatılan, özlenen gecedir o

            Bir yıl boyunca yolu gözlenen gecedir o

            Ramazanın içinde gizlenen gecedir o

            Gönül göğünde şimşek çakar Kadir Gecesi

            Bin aydan kıymetlidir, hayırlıdır bu gece

            Müminlerin dilinde kanatlanır her hece

            Merhamet ikliminde felâha erer nice

            Günahı iptal eder, yakar Kadir Gecesi

            Kalbi kötülüklerden paklar bu kutlu gece

            İçinde nice rahmet saklar bu kutlu gece

            Müminler kulluğunu yoklar bu kutlu gece

            Tevazu şahikası, vakar Kadir Gecesi

            Bu gece cümle melek semadan yere iner

            Rahmet rayihaları üzerimize siner

            Duaya kalkan eller, mükâfatlarla döner

            Bütün yollar huzura çıkar Kadir Gecesi

            Müminler ibadette meleklerle yarışır

            Diller Hakk'ı zikreder, kitabıyla barışır

            Bu gece kul merhamet iklimine karışır

            Nefislerin canını sıkar Kadir Gecesi

            Cennete girmek müşkül ne şöhretle ne namla

            Bu mübarek gecede deryaya varır damla

            Gönül inşirah bulur, yolu ayrılır gamla

            Şeytan bu atmosferden bıkar Kadir Gecesi

            Bu gece kutlu gece, her geceden evlâdır

            Kulu af dergâhına davet eden Mevlâ'dır

            Kaysları Mecnûn eden muhabbet-i Leylâ'dır

            Yüreği gül suyuyla yıkar Kadir Gecesi

            Pişmanlık duyanlara, açılır af kapısı

            Tevbe-i nasuh ile nurlanır ten yapısı

            Elimize verilir kutlu cennet tapusu

            Gül bahçesi misali kokar Kadir Gecesi

YORUM EKLE

banner19

banner36