Ay Vakti Sezai Karakoç özel sayısına dair

Üstad Sezai Karakoç’un vefatından sonra yayımlanan ‘özel sayı’lara bir yenisi daha eklendi. Ay Vakti Dergisi’nin Mart-Nisan 2022 tarihli 197. Sayısı ‘Sezai Karakoç Özel Sayısı’ olarak çıktı. Hayatı, sanatı, eserleri, 60 yıl emek verdiği diriliş düşüncesi ve felsefesi, medeniyet tasavvuru ile siyasi düşüncesinin incelendiği önemli yazıların yer aldığı dergi 250 sayfa olarak yayımlandı. Uzun bir zaman emek vererek hazırlandığı bilinen ‘özel sayı’ şimdiye kadar yayımlanan diğer özel sayılar gibi önemli bir kaynak olma özelliğine sahip. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Akbaba’nın yoğun çabaları ile hazırlanan ‘Sezai Karakoç Özel Sayısı’nın yayın kurulunda Nazif Gürdoğan, Recep Garip, Şeref Akbaba ve Salih Uçak yer alıyor.

Dergi giriş yazısından sonra tüm yazılar 7 ana başlık altında toplanmış, bu ana başlıklar şöyle:

  1. Bölüm- Biyografi hatırat
  2. Bölüm- Sanatı ve Eserleri Üzerine
  3. Bölüm- Diriliş Düşüncesi ve felsefesi
  4. Bölüm- Medeniyet Tasavvuru
  5. Bölüm- Siyasi Düşüncesi
  6. Bölüm- Karakoç’u Anlamak
  7. Bölüm- Öneri, Tezler ve Bibliyografya

Şeref Akbaba’nın ‘Diriliş ve Tekâmül’ başlıklı giriş yazısı ‘Bugünden geçmişe doğru bir yolculuk yaptığımızda bir kuşağın değil, nesillerin beslendiği bir kaynak ve mimarını görürüz’ cümlesi ile başlıyor. Diriliş’i ‘İnsanlığın Dirilişi’ kitabından aldığı bir paragrafla anlatıyor: ‘Diriliş, geçmişin tekrarı değil yeni bir oluştur. Ama köksüz, temelsiz, geçmişle ilintisiz anlamında değil, eskimez bir yeniliği özünde barındırması anlamında yeni bir oluş. İnsanlığı, saptığı ana çizgisine döndürüş ve bu dönüşteki birikimle tohumlaşma ve ilham kazanma birikimiyle yeni bir mayalanıştır.’

Diriliş kozasını örerken, içte ve dışarıda yaşananlara göz atma gereği duyulduğuna işaret eden Akbaba, yaşanan büyük olayları ve İslam toplumlarının bu olaylar karşısında yenik düştüğünü, bir varlık gösteremediğini belirterek bütün bu olaylar yaşanırken Sezai Karakoç’un Diriliş Dergisi ve pek çok eser yayımladığını ifade ediyor. Üstad, umutla bu bağlamdaki çağrısını sürekli yineliyor gerek ülkede gerekse dünyadaki Müslüman aydınların bir araya gelerek, yaşanan olaylar üzerine çözüm üretmeleri gerektiğini, İslam toplumlarının önce kendi aralarında birlik ve beraberliklerini oluşturmaları gerektiğini söylüyor. Akbaba, bu düşüncesini yine Üstad’ın ‘Düşünceler 1’ eserinden aldığı bir paragrafla destekliyor:

‘Yeni bir medeniyet atılımı gerekli. Bu da ruhun dirilişi ile olacaktır. Bilim aşkıyla, yeni baştan klasikleri aşkla, sevgiyle gündeme getirmekle olacaktır. Yeni bir aydın tipi belirmelidir. Yeni bir düşünce ve idealist hayat tarzı benimsenmelidir. Bütün sorunlar bir bir ele alınmalıdır. Geniş bir kültür planı ve programı gereklidir. Diriliş tezi bu yolu açmanın tezidir. İslam ülkelerinde aydınların medeniyet fikrine, bu fikrin gerçeğine dönüşü için bir özveri yolu. Manevi yolda, erdem yolunda ilerleyen kuşaklar, bilim, edebiyat ve sanatın doğu ve batı envanterinden hareket edip yeni çığırını bulacak, çilekeş düşünürler, bilginler, yazarlar, şairler ve sanatçılar kuşağı ufukta gözükmelidir. İslam’ı, medeniyet kavramını, Doğu, Batı düşüncelerini, yeni baştan ele alıp inceleyecek bir kuşak.’

Diriliş düşüncesi ve felsefesi bu alandaki çalışmaları Üstadın eserleri ile ortaya koymuş ve daha sonra gelecek kuşaklar bunları örnek alarak yeni eserler üzerinde çalışma imkanı bulabilmiştir. Yeni bir oluş, yeni bir yol açılmış ve Diriliş düşüncesinin kozası örülmeye başlamıştır. Üstadın eserleri sayesinde bu yeni oluşumun sınırları kendini yenileyerek büyümüş, derinlikli ve düzeyli okuyucu sayısının da artmasına yol açmıştır. Üstadın her bir eserinin bu anlamda farklı bir değer olduğunu söylüyor Şeref Akbaba. ‘Aslolan Dirilişe komple bakmaktır. Bu özel sayı ile kapı aralayabilirsek ne mutlu bizlere’ cümlesi ile tamamlanıyor ‘giriş’ yazısı.

Giriş yazısından sonraki ilk bölümde hatıralar ve anılara yer verilmiş. Doç. Dr. Şükrü Karatepe’nin ‘Anılarla Sınırlı Bir Sezai Karakoç Portresi’, Mehmet Mehdi Eker’in ‘Üç Köşesinden Diriliş Şairi’ ve Yüksel Kanar’ın “Sezai Karakoç’un Necip Fazıl Kısakürek’le Tanışması” yazıları dikkat çekiyor.

Sezai Karakoç Özel Sayısı’nın diğer bölümleri, yazı başlıkları ve yazarları ise şöyle:

2.Bölüm – Sanatı ve Eserleri Üzerine

Serbest Şiir ve Özbenlik / Kâmil Eşfak Berki

Sezai Karakoç’un ‘Çocukluğu’ Bize Neler Söylüyor?/ Prof. Dr. Zafer Erginli

Sezai Karakoç Hikâyelerinde ‘Ölüm’ / Prof. Dr. Hüseyin Akan

20. Yüzyılda Bir Mesnevî Nasıl Yazılır: ‘Leyla ile Mecnun’ Örneği / Prof. Dr. Alim Yıldız

Sezai Karakoç’un Gözüyle Bazı Şahsiyetler / Prof. Dr. Mustafa Özel

Sezai Karakoç ‘Masal’ın Kaçıncı Oğlu? / Sıddık Akbayır

Hızırla Yolculuk / Yılmaz Öksüz

Sahibini Bekleyen Mektup / Recep Koçak

Sezai Karakoç Şiirinin Metafizik Zemini, İmge ve Çağrışım Değeri / Doç. Dr. Salih Uçak

Sezai Karakoç’un Gözüyle Şeyh-İ Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî / Prof. Dr. Selami Şimşek

Yitik Cennet’le Bulunan Kayıp Cennet / Cavit Marancı

Töre’nin Şiirle Dirilişi: Sezai Karakoç ile ‘Alınyazısı Şiiri’ / Dr. Abdülkadir Dağlar

Sezai Karakoç’un ‘Gezi’ Adlı Hikâyesine Bir Yaklaşım Denemesi / Erdoğan Muratoğlu

Ledünnî Şiir Menbâları Kurudu Mu? / Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel

S.Karakoç’un Şiirlerinde Kur’an Kıssaları, Mesneviler Ve Halk Anlatıları / Nurşah Karaca

S. Karakoç’un Ötesini Söylemeyeceğim Şiirine Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım / Ali Yaşar Bolat

‘Annemin Bana Öğrettiği İlk Kelime’ / Ömer Hatunoğlu

Poetik ve Tematik Açıdan Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun’u / Hayrettin Taylan

Ruhun Dirilişi / Ömer Eski

İçli Bir Şarkıdır Ölüm / Mehmet Baş

3.Bölüm – Diriliş Düşüncesi ve Felsefesi

Gölgesi Dünyada Kendisi Ötede Şair / Necmettin Evci

Sezai Karakoç’ta Gençlik Düşüncesi / Recep Garip

Düşünce Geleneğimiz ve Sezai Karakoç -I- / Necip Asım

Sezai Karakoç’un Öğretim ve Üniversite Görüşü Üzerine / Prof. Dr. Durmuş Günay

‘İttihad-I İslam’, Gaspıralı ve Sezai Bey / Özcan Ünlü

Medeniyetimizin Burçlarında Büyük Bir Bilge: Sezai Karakoç / Ferman Karaçam

Diriliş Düşünce Akımı -I / Prof. Dr. Recep Duymaz

Sezai Karakoç Düşüncesinde Metafizik Gerilim ve Şiir / Prof. Dr. Ahmet Çapku

Diriliş Felsefesi / Abdulaziz Tantik

Bir Mum Sönünce Işığı Nereye Gider? / Yaşar Bayar

Diriliş Felsefesinin Hayati Kavramlara Etkisi / Dr. Murat Onaran

Diriliş Cephesinde Bir Hakikat Yolcusu / Abdullah Gülcemal

Güneş İzi / Yasin Mortaş

4.Bölüm – Medeniyet Tasavvuru

Dünyada Her Medeniyet Ölür Yalnızca ‘Hakikat Medeniyeti’ Ölmez / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Farabi’nin Medeniyetinden Karakoç’un Amentüsüne / Temel Hazıroğlu

Sezai Karakoç’ta Şehir ve Erdem/Fazilet / Murat Er

5.Bölüm – Siyasi Düşüncesi

Sezai Karakoç’un Gözüyle Politika ve Particilik / Dr. Şakir Diclehan

Diriliş Düşüncesinde Devlet Adamı ve Yönetimi / Prof. Dr. Mahmut Özbay

Sezai Karakoç’un Devlet Anlayışı / Prof. Dr. Hüseyin Akan

Diriliş Düşüncesinde Politika / Mustafa Yürekli

6.Bölüm – Karakoç’u Anlamak

Sezai Karakoç Okumak / Mustafa Özçelik

Gönül Dünyamdaki Sezai Karakoç / Vehbi Vakkasoğlu

Sezai Karakoç’u Okumak / Recep Garip

Diriliş Hazinesi / Şakir Kurtulmuş

Üstadın İzi / Prof. Dr. Bilal Kemikli

Bir Ulu Rüyayı Tasvir / Eyyüp Azlal

Sezai Karakoç Göğümüzdeki Eleğimsağmamız / Fahri Tuna

Adam Olacak Çocuk: Sezai Karakoç / D. Ali Taşçı

Yıkılışlar İçerisinde Yükselen Sütun: Sezai Karakoç • Fatih Uyar

Şahitlikler Aynasında Şahsiyet Abidesi Bir Şairin Portresi / Bülent Acun

İslam Mütefekkiri Sezai Karakoç / Halim Garip

Kapalıçarşı / Ferhat Öksüz

7.Bölüm – Öneri, Tezler ve Bibliyografya

Sezai Karakoç İçin Neler Yapılabilir? / Prof. Dr. Zafer Erginli

Küllerinden Doğan Bir Dergi Diriliş / Mehmet Sali

Sezai Karakoç’u Anlama Çabası Olarak Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri / Erol Erdoğan

Büyük insanlar, geride iz bırakarak dünya hayatındaki yolculuğu tamamlarlar. Sezai Karakoç da böyle iz bırakan ‘büyük insan’lardan birisidir. Geride bıraktıkları iz sadece 60 yıldır dile getirip yeni bir oluş olarak sunduğu Diriliş düşüncesine ait eserlerden ibaret değildir. Bu iz içinde eserlerle birlikte kişiliği, özel yaşamı, hayata bakışı, davranışları, ilişkileri, ahlakı, çocukluğu, yetişme çağları, okuduğu kitaplar gibi pek çok özellik vardır. Üstad bu özellikleri ile geride iyi ve güzel bir iz bırakmış, üzerine düşeni layıkıyla yapabilmiş bir ‘büyük insan’dır.

250 sayfalık hacme sahip Ay Vakti dergisi Sezai Karakoç Özel Sayısı’nın bu konuda araştırma yapacaklar için önemli bir kaynak olma özelliği taşıdığını söylemeliyiz. Emeği geçenleri kutluyorum.

Yazıyı Nurettin Durman’ın ‘Sezai Bey Güzellemesi’ başlıklı şiirinden bir bölüm alarak bitirelim.

‘Geçip gitti aramızdan

Masalın büyüsü kaldı yalnızca

..

Dedim ki Sezai Bey

Birçok ırmağın suyunu buluşturan

Aşkı bünyesinde çoşturan

Çağın bilge şairidir.

Dedim ki daha ne olsun

Çağın gözü aydın olsun

Bu şiirim Sezai Beye

Bir güzelleme olsun…’

 

 

YORUM EKLE

banner19

banner26