Anadolu'ya Selçuklu döneminden yadigar 10 medrese

1 / 12
Camiler, tekke ve zaviyelerle birlikte Selçuklu ve Beylikler döneminin en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Hadis, fıkıh ve tıp ihtisasına göre ayrılan Selçuklu medreseleri; sultanlar, hanedan ailesinin üyeleri, üst düzey devlet adamları ve komutanlar tarafından yaptırılmış. Giderleri vakıflar yoluyla karşılanan bu medreseler daha çok Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir, Amasya ve Tokat gibi merkezlerde karşımıza çıkar.

Camiler, tekke ve zaviyelerle birlikte Selçuklu ve Beylikler döneminin en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Hadis, fıkıh ve tıp ihtisasına göre ayrılan Selçuklu medreseleri; sultanlar, hanedan ailesinin üyeleri, üst düzey devlet adamları ve komutanlar tarafından yaptırılmış. Giderleri vakıflar yoluyla karşılanan bu medreseler daha çok Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir, Amasya ve Tokat gibi merkezlerde karşımıza çıkar.