Şair ﺱile ش'a işte böyle girer!

Şair İbrahim Eryiğit biz İncil(Latin) harflerine alışmışların farklı bulacağı iki şiir yayınladı Birnokta dergisinde. Harf katliamının acı hatırasına ç-alıntılıyoruz!

Şair ﺱile ش'a işte böyle girer!

İbrahim Eryiğit, BirNokta’da birkaç sayıdır harflere dair şiirler yazıyor. Yaşadığımız hayatı da gözeten bir duyarlıkla ele alınan bu şiirleri irfani hikmetin güzel örneklerinden sayabiliriz. Sanılanın  aksine ‘kitabi’ şiirler değil bunlar, lirizmin harfler üzerinden somutlaşmış örneği. Simgesel özellikleriyle öne çıkan bu şiirlerin umarız ki devamı gelir.

12) SİN ( )

Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden

Lebin öpdürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

Nedim

Geniş ağzı üç dişiyle durmadan gülümser Sin

İçtenlikli sevgisini sunar sevindirir Sin.

Sevgim karşılık gelir mi ah yolunda olmaya

Ruhumla yanarak onarılmaya yüreğimSin.

Davete açık ellerinle sarıp sarmalarsın

Aşikâr sevgisini yineler gönüllerdeSin.

Kalpten kalbe sonsuz köprüler kurulur seninle

Dişlerinin arasında sevgiler üretirSin.

Mezar anlamına da gelir sözlüklerde adın

Yeni ve taze hayatlar üretilen kabirSin.

Dişlerinin izi kaybolmasın diye kalbimden

Aziz vakitler içre ötelenmeyi denerSin.

Aşk ateşini dişlerinin arasında taşır

Erir sana karşı oluşum yine seninleSin.

Kaybolmasın diye direncimiz hayata karşı

İnsani yanımızı dillendiren bir tek senSin.

Senden ancak sana kaçılır bunu biliyorum

Büyüsü bozulan hayallerimde silinirSin.

Ötesine uzanmakla başlar dünyanın terki

Yeni hayata uyanmanın sonsuz sinesi Sin.

Hat-ı nev-haste kim ârızun üzre görünür

Döndi dendâneleri sekline sîn ü semenün

Bâkî

13) ŞIN ( ش )

Sin’e benzer fazlalılığı üstünde üç noktası

Âşık der maşuka aklı baştan alır yay kaŞın.

Şifa sunar sesin kalbime değince gözlerin

Canıma taze can katar kollarınla sarıŞın.

Dualarınla kaplanır ruhumun can kafesi

Sende tutuklu kaldığım anda yakar bakıŞın.

Tarafından yağmalanırken ülkemin her yeri

Cürmümle geldim sana yetmez mi benden kaçıŞın.

Yüreğimin ülkesine kendini eklesen bir

Surlarıma biteviye coşku katar her taŞın.

Sancısı diner acılarımın seni görünce

Irmak olup çağlayanlara dönüşür gözyaŞın.

Sin Şın’a girer gerçekleşir sözü Arabî’nin

Paraya tapanlarca kesilir sonunda baŞın.

Meraklısına not:
Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'a açtığı sefer sırasında Halep'ten Şam'a doğru giderken yolda, hayatına Şam'da son verilen Muhyiddin Arabî’yi ve onun Yavuz'u işaret eden sözlerini hatırladı. "Sin, Şın'a girdiğinde Muhyiddin'in kabri meydana çıkar" sözü Yavuz'un dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman aklına takılıp duruyordu. Şam'a vardığında oranın âlim ve velileriyle görüşmelerde bulundu. Söz dolaşıp Muhyiddin Arabî’ye de geldi. Şam'ın ileri gelenleri, Arabî’nin kabrinin bulunduğu yerin halen çöplük olduğunu, hadiseden o güne kadar Arabî’ye iyi gözle bakılmadığını anlattılar. 
Yavuz Sultan Selim Han, derhal harekete geçip kabrin yerini tespit ettirdi. Oraya hemen bir türbe ve yanı başına büyük bir cami ve imaret inşaatı başlattı. Zamanımıza kadar muhteşem bir şekilde gelen türbe, cami ve imaret, külliye olarak ortaya çıktı. 
Ayrıca, Muhyiddin Arabî’nin vefatından önce ayağını yere vurarak: 
"Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır" buyurduğu yeri tespit ettirip kazdırdı. Oradan küp içinde altın çıktı. Bundan Muhyiddin Arabî'nin: "Siz Allah’a değil de paraya tapıyorsunuz" demek istediği anlaşıldı. Gerçekten de idamına sebep, Arabî’nin bu sözleri olmuştu. Yavuz Sultan Selim Han, çıkan altınları Şam'ın fakirlerine dağıttı. "Sin" den maksadın Selim, "Şın" dan maksadın da Şam olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştı.Mustafa Celep ç-alıntıladı 
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hüseyin TOKMAK
Hüseyin TOKMAK - 12 yıl Önce

Değerli Yazar ve Şair İbrahim ERYİĞİT'in Kur'ân'la konuşan şair isimli eserin okuma şerefine eriştim ve Kendisiyle yapmış olduğum yazışmada Arap alfebesi ile kitap yazacağından bahsetmişti.Anladığım kadarı ile Sevğili İbrahim ERYİĞİT Abim kitabını bitirmiş veya bitirmek üzere,sabırsızlıkla yeni eserin bekliyorum.Yapmış olduğunuz (ç)alıntı yazınız için sizi tebrik ederim.Kalemize sağlık.