Mustafa Saraç Hocaefendinin hayatını oğlu Osman Saraç anlatıyor

Emin Saraç Hocaefendinin kardeşi Osman Saraç’ın kıymetli babalarının hayatını anlattığı “Merhum Pederim” başlığıyla yayınlanan eski bir yazıyı alıntılıyoruz. Bir dergi/gazete küpüründen yazıya geçirdiğimiz metnin kaynağına ulaşamadık.

Mustafa Saraç Hocaefendinin hayatını oğlu Osman Saraç anlatıyor

Portreler

Merhûm pederim

Vicdanların en ağır baskılar altında tutulduğu devirlerde, Anadolu’nun her tarafındaki isimsiz kahramanlar, türlü zorluklara rağmen Allah kelâmını yayıyorlardı…

Osman Saraç

13 sene önce Müslüman Türk milleti sevincinden kabına sığamamıştı. Çünkü tevhidin ebedi direkleri olan minarelerden “Allahu ekber” sadaları vatan ufuklarına yayılmıştı.

Bu manevi zaferin kazanılmasında bir takım isimsiz kahramanların pek büyük hizmetleri görülmüştü. Bunlar Türkiye’de otuz seneden beri en ağır şartlar altında ehl-i sünnet akidesini koruyarak ve Kur’an-ı Kerim’i ezberlettirerek İslam’ı kurtaran mücahidler. Anadolu’nun ücra köşelerinde ve İstanbul’un mütevazı semtlerinde tam bir kanaat ve mükemmel bir şecaatle hoca ve hafız efendilerdi.

İşte bu adsız din kahramanlarından biri de 29 Haziran 1963 Cumartesi günü öğleden sonra saat 15.30’da Kur’an okuyarak ve okutarak Kur’an cennetine göçen babam üstad hafız Mustafa Saraç Efendi idi.

Pederim aslen Şavşatlıdır. Çok ski bir fazilet ocağı olan Saraç ailesindendir. Babası Esad Efendi’nin vasiyeti üzerine senelerce yüzbinleri aşan mal ve mülkünü camiye ve diğer hayır yerlerine vakfederek ailece orta Anadolu’ya göçmüştür.  Çünkü sınır memeleket olan Rusya’da 1917 kanlı Bolşevik inkılabı hazırlanırken, din ve imanını kurtarmak ve bu malum salgını anayurtta önlemek için hicret artık farz olmuştu.

Bin bir çeşit zorluklar ve korkular içinde ailemiz Kur’an’ın “Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur” vaadinden cesaret alarak yola düşmüş, çetin ve uzun bir yolculuktan sonra Niksar’ın Osmaniye köyüne yerleşmişti.

Merhum pederin tahsilini Sultan Hamid Türkiye’sinin ilim merkezlerinden biri olan Tokat’ta tamamladı. Bilhassa Kur’an’ı Kerim, tecvid ve tâliminde temayüz etti. Anadolu’nun manevi bekçisi Bahrullah Efendi’nin hocası büyük üstad Üzeyir Efendi hazretlerinin gözünden bir ayırmadığı sevgili damadı olduktan sonra şahsi değeriyle beraber Kur’an’a hizmet aşkı da arttı. Tokat’ın Erbaa kazasının tabii güzelliğiyle meşhur Tanoba köyünden Kur’an feyizini etrafa yaymaya başladı. Kelamullahı seher vaktinde bülbüllere, gündüz akşama kadar kuşlara dinletti. Asker kaçağı eşkıyalarından meydana getirdiği bir fedayi taburuyla birkaç taburumuzu harcayan yerli Rumları temizledi ve İstiklal Savaşımızın gerçek gazilerinden biri oldu.

Her türlü cihadda ihlasın canlı bir timsali olur babam, vatan uğrunda ve Kur’an yolunda tam altmış sene savaştı:  Önce dört oğluna sonra yüzlerce Cumhuriyet gencine Kur’an-ı Kerim’i ezberletti.

Orta Anadolu’nun bütün vilayetlerinde, kasaba ve köylerinde imamlık, hatiplik, Kur’an öğretmenliği vazifelerini bihakkın ifa eden, hakkın ve halkın rızasını kazanan din adamları içinde bu zatın yetiştirdiği nice değerler vardır.

Garik-i rahmet-i rahman olsun.

***

Not:  Mustafa Saraç Hocaefendinin; Bahaddin, Emin, Osman, Yusuf ve Emine isimlerinde beş çocuğu olmuştur. Hepsine de babaları tarafından hafızlık yaptırılmıştır.

M. Emin Saraç ve Osman Saraç Mısır el-Ezher Üniversitesi’nde İslamî eğitim almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra da İslamî tedrisat ve ilmi çalışmalarla hayatlarını geçirmişlerdir. Bahaddin Hocaefendi İstanbul’da pek çok camide imam ve hatip olarak hizmet etmiştir. Yusuf Bey memleketi Tokat Erbaa Tanoba’da dedesi ve babasından ailece kendisine emanet edilen İslamî hizmet çalışmaları içinde bulunmuştur. Ailenin tek kızı olan hafız Emine Hanım da İstanbul’da kız çocuklarının hafızlık eğitimleri için Kur’an-ı Kerim kurslarında hizmete devam etmiştir.

Hâlihazırda kardeşlerden hafız Bahaddin, Osman ve Yusuf Hocaefendiler vefat etmiş M. Emin Hocaefendi ve Emine Hanim İslamî eğitim ve gayretine devam etmektedirler.

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 11:22
banner25
YORUM EKLE

banner26