Abdülkadir Geylani Hazretlerinden oruç ve Ramazan'a dair

'Tarikat orucu ebedidir, ömür boyunca devam eder.' Abdülkadir Geylani hazretlerinin 'Sırru'l Esrar' adlı eserinde yer alan oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden oruç ve Ramazan'a dair

Şeriatta - Tarikatta Oruç

Şeriatın orucu; gündüz olunca, yemekten, içmekten beri durmak ve meşru münasebeti terktir. Tarikatın orucu, gece gündüz, bütün duyguları cümle haramdan korumaktır. Kötü, akla uymayan şeyleri zahirde olduğu gibi batında da terktir. Anlattığımız hareketlerin biri yapıldığı takdirde oruç batıl olur. Şeriat orucu muvakkattir. Fakat, tarikat orucu ebedidir, ömür boyunca devam eder. Asıl oruç budur. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: "Birçok oruç tutanlar vardır ki, tuttuğu orucun, yalnız açlığı ve susuzluğu yanına kalır."

Oruçlunun iki sevinci vardır

Dolayısı ile birçok oruçlular, iftar eder ve birçok iftar edenler de oruçlu durur. Yani, duygularını kötülüğe kaymaktan korur. İnsanlara eliyle, diliyle eza etmez. Allah-ü Teâla'nın: "Oruç benim içindir, mükâfatını ben veririm." diye tarif ettiği oruç budur. Bu yüce orucu tutanlar için Peygamber aleyhisselam efendimiz de şöyle buyurur: "Oruçlunun iki sevinci vardır; biri iftar anında; öbürü de görüş anında." Allah (c.c.) fazlı, keremi ile, bize bu orucu ve bu sevinci ihsan eylesin. Amin! Şeriat ehli bu hadis-i şerifi tefsir ederken der ki, iftar'dan maksat, gün battığı zaman, yemeğe başlanmasıdır. Görüşten murad ise, bayram hilâlinin görünmesidir.

Tarikat ehli der ki: İftardan murad, cennetteki nimetleri yemek için oraya girmektir. Allah, cümlemize nasib eylesin. Görüşten murad ise, sır gözü ile açıktan Allah Teâla'ya nazardır. Allah, bu görüşü bize ve size fazlı ve keremi ile ihsan eylesin.

Bu oruçlardan başka bir de hakikat orucu vardır; o da kalbi, Allah'ın zatından gayrına tapmaktan almaktır. Sır âleminde onun sevgisinden gayrını müşahede etmemektir. Çünkü insan, onun için yaratılmıştır. Bunu, o bize haber verir: "İnsan benim sırrım, ben de onun sırrıyım."

Sır Allah-ü Teâla'dan bir nurdur; ondan gayrına meyli sevmez. Onun için Allah'tan başka sevgili, rağbet edilecek kimse ve matlup bu âlemde olamaz; âhirette de olamaz. Kalbe; Allah sevgisinden başkası girince, hakikat orucu bozulur. Onu yeniden kaza etmek gerekir. Tekrar onun sevgisine dünya ve âhirette ermeyi ve kavuşmayı arzulamaya dönmek icâb eder. Çünkü Allah-ü Teâla buyurdu: "Oruç benim içindir, ecrini ben veririm."

Ahmed Sadreddin ç-alıntıladı

YORUM EKLE