Ahmed Yüksel Özemre, kâmil bir mürşidin vasıflarını anlatıyor

1 / 23
Necmettin Şahinler’in Ahmed Yüksel Özemre ile yaptığı sohbetlerden meydana gelen “Kâmil Mürşidlerin Mirası: Ahmed Yüksel Özemre ile Sohbetler” kitabı 2019 yılında onuncu baskısını yapmış. Kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde Ahmed Yüksel Özemre, tarikat ve cemaatlere karşı zihnimizde oluşan şüpheleri bertaraf ediyor. Nasıl mı? 
Öncelikle “tarikat”, “mürşid”, “mürid”, “ilm-i ledünni” gibi temel kavramlara açıklık getiriyor. Ardından –FETÖ örneğinde görüldüğü gibi- sömürülmeye ve kötüye kullanılmaya müsait olan bu yolda dikkat edilmesi gereken levhalar koyuyor önümüze. Ayrıca kamil bir mürşidin vasıfları nelerdir, buna mukabil kamil olmayan bir mürşidi bunlardan nasıl ayırt ederiz, sorularına somut, anlaşılır cevaplar veriyor.

Necmettin Şahinler’in Ahmed Yüksel Özemre ile yaptığı sohbetlerden meydana gelen “Kâmil Mürşidlerin Mirası: Ahmed Yüksel Özemre ile Sohbetler” kitabı 2019 yılında onuncu baskısını yapmış. Kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde Ahmed Yüksel Özemre, tarikat ve cemaatlere karşı zihnimizde oluşan şüpheleri bertaraf ediyor. Nasıl mı?
Öncelikle “tarikat”, “mürşid”, “mürid”, “ilm-i ledünni” gibi temel kavramlara açıklık getiriyor. Ardından –FETÖ örneğinde görüldüğü gibi- sömürülmeye ve kötüye kullanılmaya müsait olan bu yolda dikkat edilmesi gereken levhalar koyuyor önümüze. Ayrıca kamil bir mürşidin vasıfları nelerdir, buna mukabil kamil olmayan bir mürşidi bunlardan nasıl ayırt ederiz, sorularına somut, anlaşılır cevaplar veriyor.