Ahîlerin uymak zorunda olduğu ahlâkî ilkeler

1 / 21
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan’ın “Ahîlik Teşkilatı’nın Sosyo -İktisadî Yapısı ve Örneklik Değeri” isimli makalesine göre, Osmanlı’nın kendi medeniyet havzası içerisinde miras olarak devraldığı kurumlardan biri de ahîlik teşkilatıdır. Ahîlik teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin rol üstlenmiş yapılardan biridir hatta. Bir taraftan kalifiye insan yetiştirmiş diğer taraftan da Osmanlı toplumunu farklı kılan değerlerin sindirilmesi vazifesini üstlenmiştir. Bir nevi Anadolu’yu ilim, irfan ve ahlak ile mayalamıştır ahîler.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan’ın “Ahîlik Teşkilatı’nın Sosyo -İktisadî Yapısı ve Örneklik Değeri” isimli makalesine göre, Osmanlı’nın kendi medeniyet havzası içerisinde miras olarak devraldığı kurumlardan biri de ahîlik teşkilatıdır. Ahîlik teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin rol üstlenmiş yapılardan biridir hatta. Bir taraftan kalifiye insan yetiştirmiş diğer taraftan da Osmanlı toplumunu farklı kılan değerlerin sindirilmesi vazifesini üstlenmiştir. Bir nevi Anadolu’yu ilim, irfan ve ahlak ile mayalamıştır ahîler.

banner26