20 maddede İslâm'ın ilk dönemindeki Müslüman-Yahudi ilişkileri

1 / 20
1- Prof. Dr. Eyüp Baş'ın İslâm'ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri adlı eseri; Hz. Muhammed dönemi ve sonra gelen Dört Halife devrindeki ilişkileri ele almaktadır. Bu gruplarla gerektiğinde anlaşmalar yapılmış gerektiğinde de savaşılmıştır.  Gökkubbe Yayınları'ndan çıkan eser, 1993-1994 yıllarında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Eserin amacı; ilgili dönemde Müslüman Yahudi ilişkilerini incelemek, varsa tereddütleri gidermek ve lehte ve aleyhte ortaya konan fikirleri değerlendirmektir.

1- Prof. Dr. Eyüp Baş'ın İslâm'ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri adlı eseri; Hz. Muhammed dönemi ve sonra gelen Dört Halife devrindeki ilişkileri ele almaktadır. Bu gruplarla gerektiğinde anlaşmalar yapılmış gerektiğinde de savaşılmıştır. Gökkubbe Yayınları'ndan çıkan eser, 1993-1994 yıllarında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Eserin amacı; ilgili dönemde Müslüman Yahudi ilişkilerini incelemek, varsa tereddütleri gidermek ve lehte ve aleyhte ortaya konan fikirleri değerlendirmektir.