16 sûfiden edeb dersi

3 / 17
Ebû Ali ed-Dekkâk

Kul cennete ibadetleri ile ulaşır, ibadet ve itaate ise edeb ile ulaşır. Edeb ehli bir zâtın namazda, burnunu temizlemek üzere elini uzattığını, fakat elinin bundan men edildiğini görmüştüm. Sultanlara sohbet ederken edebe riayet etmeyen kimsenin bu cehaleti, onu ölüme götürür.

Terk-i edeb kovulmayı icap ettirir. Huzurda edebsizlik edeni kapıya, kapıda edebsizlik edeni ise hayvanlara bakmak için ahıra koyarlar.

Ebû Ali ed-Dekkâk

Kul cennete ibadetleri ile ulaşır, ibadet ve itaate ise edeb ile ulaşır. Edeb ehli bir zâtın namazda, burnunu temizlemek üzere elini uzattığını, fakat elinin bundan men edildiğini görmüştüm. Sultanlara sohbet ederken edebe riayet etmeyen kimsenin bu cehaleti, onu ölüme götürür.

Terk-i edeb kovulmayı icap ettirir. Huzurda edebsizlik edeni kapıya, kapıda edebsizlik edeni ise hayvanlara bakmak için ahıra koyarlar.

banner26