15 başlıkta sûfilerin hâlleri ve uğradığı bazı makamlar

2 / 18
İnsanın irâdesi ve çabası olmadan kalbe gelen manâ, feyz, bereket, mârifet, his ve heyecan olarak tanımlanan hâl, tasavvufun üzerine eğildiği ana konulardan biridir. Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Allah vergisi olan hâller sabit değil, sürekli değişkendir. Bütün tasavvufî ilimler hâllere ait bilgiler olarak kabul edilir. Hâller, amellerin meyvesi ve neticesidir. Sûfiler, amellerin sağlıklı olmasını hâl ilmini öğrenmeye bağlarlar. Hâller, manevî bir terbiye sürecinden sonra ilâhi bir mevhîbe olarak elde edilir.

İnsanın irâdesi ve çabası olmadan kalbe gelen manâ, feyz, bereket, mârifet, his ve heyecan olarak tanımlanan hâl, tasavvufun üzerine eğildiği ana konulardan biridir. Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Allah vergisi olan hâller sabit değil, sürekli değişkendir. Bütün tasavvufî ilimler hâllere ait bilgiler olarak kabul edilir. Hâller, amellerin meyvesi ve neticesidir. Sûfiler, amellerin sağlıklı olmasını hâl ilmini öğrenmeye bağlarlar. Hâller, manevî bir terbiye sürecinden sonra ilâhi bir mevhîbe olarak elde edilir.

banner19

banner36