10. asır sufilerinden Ebu Abdurrahman es-Sülemî’ye göre ruhun hastalıkları

1 / 22
Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî’nin ve Hatib el Bağdâdî’nin hocası olan Ebu Abdurrahman es-Sülemî önemli bir eseri Cemal Aydın çevirisiyle Sufi Kitap tarafından okurların istifadesine sunuldu. “Ruhun Hastalıkları ve Çareleri” adıyla dilimize kazandırılan eserin yazılış sebebini Ebu Abdurrahman es-Sülemî şöyle açıklıyor: 
“Bir şeyh efendi (Allah hepsinin de manevî derecelerini yüceltsin) benden, gerisinde nelerin gizlenip saklandığının bilinip anlaşılması için, nefsin eksikliklerini ve hastalıklarını ayrıntılı olarak yazmamı istedi. 
İsteğini uygun buldum ve Yüce Allah’ın kaleme alacaklarımın bereketinden beni de mahrum etmemesini niyaz ederek aşağıdaki bölümleri yazdım.”

Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî’nin ve Hatib el Bağdâdî’nin hocası olan Ebu Abdurrahman es-Sülemî önemli bir eseri Cemal Aydın çevirisiyle Sufi Kitap tarafından okurların istifadesine sunuldu. “Ruhun Hastalıkları ve Çareleri” adıyla dilimize kazandırılan eserin yazılış sebebini Ebu Abdurrahman es-Sülemî şöyle açıklıyor:
“Bir şeyh efendi (Allah hepsinin de manevî derecelerini yüceltsin) benden, gerisinde nelerin gizlenip saklandığının bilinip anlaşılması için, nefsin eksikliklerini ve hastalıklarını ayrıntılı olarak yazmamı istedi.
İsteğini uygun buldum ve Yüce Allah’ın kaleme alacaklarımın bereketinden beni de mahrum etmemesini niyaz ederek aşağıdaki bölümleri yazdım.”

banner26