, 26 Mayıs 2018
Sedat Palut
Sedat Palut

XIX. yüzyılda Batı’ya, özellikle Fransa’ya karşı hayranlık uyandıracak kadar temayülü olan Osmanlı aydını ve devlet adamlarının Paris’e gittikten sonra düşüncelerinde nelerin değiştiğini ve Osmanlı’ya geri döndükten sonra neler yaptıklarını öğreniyoruz Emre Caner'in 'Modernleşme Serüveninde Paris Sevdası'' kitabından... Sedat Palut yazdı.
24/05/2018 14:20
İzlenme: 850
Paris in Bohem Hayatı Türk Aydınının Aklını Nasıl Çeliyordu
Mehmet Emin Dinç'in ''Kut’ül Amare’nin Muzaffer Kahramanı-Halil Kut Paşa'' kitabı, arka planda kalmış yirminci yüzyılın önemli askerlerinden birisinin hayatını öğrenmek için önemli bir kitap... Sedat Palut yazdı.
19/05/2018 08:00
İzlenme: 949
Kut ül Amare nin Kahramanı Halil Kut Paşa'yı Ne Kadar
Maryam Madjidi’nin Marx ve Oyuncak Bebek adlı romanı, zorunlu bir göçün ardından bir insanın değişimine tanıklık etmek, psikolojisini okumak ve insanın kendisine yabancılaşması üzerine düşünmek isteyenler için önemli bir roman. Sedat Palut yazdı.
03/05/2018 08:00
İzlenme: 1104
Zorunlu Göçün Ardından Bir İnsanın Değişiminin Romanı
''Doğu Batı ayrımında; aslında mimarlık, şehircilik, sanat'' kitabında da görüldüğü gibi mimar Serkan Duman’ın bir derdi var: Kerpiçten evlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Kendisi kerpiç gibi geleneksel bir malzemeyi hayata yeniden geçirebilmenin yollarını arıyor. Sedat Palut yazdı.
29/04/2018 11:00
İzlenme: 3248
Mimar Serkan Duman'a Göre Çare Kerpiç Evler
Osmanlı Devleti’nin son döneminde Kudüs coğrafyasında Yahudiler bir devlet kurmaya yönelik faaliyetler yürütmüşler. Bunlardan biri de 1. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin kurduğu Nili adlı casusluk faaliyetidir. Necmettin Alkan, ''Ortadoğu’da Casuslar Savaşı-Nili'' kitabında bu casusluk örgütünü mercek altına alıyor. Sedat Palut yazdı.
26/04/2018 11:00
İzlenme: 2498
Kudüs Coğrafyasında Yahudi Casuslar ve Nili Örgütü
Balkan Savaşları’nda ne oldu da Osmanlı Devleti bu savaşı kaybetti? İktidarın izlediği hangi politika yanlıştı? Savaş dışında başka alternatifler var mıydı? Bizzat cephede bulunan Fransız gazeteci Georges Remond'un ''Mağluplarla Beraber' kitabı, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu duruma dışarıdan bakmamızı sağlıyor. Sedat Palut yazdı.
19/04/2018 12:00
İzlenme: 1590
Cepheden Bir Gazeteci Gözüyle Balkan Savaşları Neden Kaybedildi
Eleştirmen John Freeman’ın 55 yazar ile yapmış olduğu söyleşiler ve söyleşi izlenimlerini bir arada topladığı yazılardan oluşan bir kitap ''Bir Yazar Nasıl Okunur?'' Sedat Palut yazdı.
12/04/2018 10:00
İzlenme: 2330
Dünyaca Ünlü Yazarlarla Nasıl Yazdıklarına Dair Söyleşiler
Lafcadio Hearn’ın ''Japonya'' kitabı, 20. yüzyılın başlarında Japon toplumunu anlatıyor. Toplumun dinamiklerini, tarihsel sürecini ve değişimini, bu toplumu seven gözlerle anlatıyor. Yazarın kullandığı samimi dil, kitabın okunmasını daha keyifli hale getiriyor. Sedat Palut yazdı.
03/04/2018 10:00
İzlenme: 2788
Japonya Hayranı Bir Avrupalıdan Japon Kültürüne Giriş Dersleri
'Huzur' romanının yayımlanmasının ardından Tanpınar ile yapılan bir röportajda, yazar, Suat’ı roman içinde yeterince derinleştiremediğini düşünmüş ve sadece Suat’a özel, onun mektuplarından müstakil bir kitap ve aynı zamanda Huzur’un devamını çıkaracağını söylemiş. Handan İnci, Tanpınar’ın ''Suat’ın Mektubu'' üzerine uzun uzun çalıştığı ama nihayet veremediğini belirtiyor. Sedat Palut yazdı.
25/03/2018 10:00
İzlenme: 2354
Tanpınar'ın Tamamlanmamış Bir Romanı Daha Suat'ın Mektubu
Şakir Gözütok, ''Hz. Peygamber Döneminde Eğitim ve Öğretim'' kitabında Mekke ve Medine’de okuma yazma bilen şahısları tek tek tespit etmeye çalışmış, o dönemdeki eğitim kurumlarının faaliyetlerini birincil elden kaynaklardan yola çıkarak incelemiş. Sedat Palut yazdı.
07/03/2018 08:00
İzlenme: 1914
Cahiliye Döneminde ve İslam'ın İlk Yıllarında Eğitim ve Öğretim
Mim Kemal Öke’nin ''Saraydaki Casus'' kitabı, Osmanlı Devleti’nin son döneminde bu topraklarda cirit atan casuslardan Vambery’nin gözünden devletin yıkılış sürecindeki gelişmeleri anlatıyor. Yazarın İngiliz arşivlerine dayandırarak yazdığı kitap, devletin son dönemlerini, Osmanlı Devleti’nin dışarıda nasıl algılandığını, II. Abdülhamid’in devleti ayakta tutmak için verdiği mücadeleyi başarılı bir şekilde anlatıyor. Sedat Palut yazdı.
28/02/2018 10:00
İzlenme: 3279
Sahte Derviş Vambery'nin Gözünden Osmanlı ve II Abdülhamid
Oryantalizm, Batı’nın gözüyle İslam dünyasına bir bakıştır. Fakat bu bakış açısı Müslümanlar tarafından da zamanla kabul görünce İslam dünyası da Batılı kavramlarla düşünmeye başladı. Mesut Kaya'nın ''Müslümanlık mı İslamcılık mı'' kitabı üzerine Sedat Palut yazdı.
25/02/2018 08:00
İzlenme: 1807
Batılı Kavramlarla Düşünmek Müslümanları Bölüyor
Nihayet dergisi, 38. sayısını 'Helal Romantizm' başlığına ayırmış. Dergi, dosya ile ilgili röportajını 'Apaçi Gençlik' adlı kitabı ile bilinen ve gençlerle bu başlığa yakın konularda görüşmeler yapan Ömer Miraç Yaman ile gerçekleştirmiş. Dergideki diğer önemli bir yazı da Enes Özel’in ‘Helal’ Aşkın Halleri başlıklı yazısı... Sedat Palut yazdı.
17/02/2018 08:00
İzlenme: 2132
Gençler İçsel Boşluğunu Nasıl Gidermeye Çalışıyor
Atasoy Müftüoğlu, kendisiyle çeşitli mecralarda yapılan röportajların biraraya getirildiği 'Umut ve Sorumluluk' ve 'Evrensel Ufkun İmkânları' kitaplarında İslami camianın medeniyet tasavvurunu inşa etmek için yapılması gereken ilk şeyin zihinsel bir özgürleşme mücadelesi olduğunu, sınırları seküler, modern ve liberal bir dünya tarafından çizilen bir zihnin, hiçbir zaman yeni bir medeniyet üretemeyeceğini belirtiyor. Sedat Palut yazdı.
14/02/2018 08:00
İzlenme: 2364
İslam Dünyasındaki Entelektüel Hareketsizlik Nasıl Aşılır
İ. Arda Odabaşı’nın ''Milli Sinema & Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş'' kitabı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki sinema faaliyetlerine ve bunun toplumsal yansımasına, dönemin basın yayın organlarında sinemaya ve filmlere dair eleştirilere de yer veren ilgi çekici bir içeriğe sahip... Sedat Palut yazdı.
11/02/2018 08:00
İzlenme: 2441
Osmanlı'da İlk Filmlerle Beraber 'Milli Sinema' Arayışları da Başlamış