, 22 Şubat 2018
Sedat Palut
Sedat Palut

Nihayet dergisi, 38. sayısını 'Helal Romantizm' başlığına ayırmış. Dergi, dosya ile ilgili röportajını 'Apaçi Gençlik' adlı kitabı ile bilinen ve gençlerle bu başlığa yakın konularda görüşmeler yapan Ömer Miraç Yaman ile gerçekleştirmiş. Dergideki diğer önemli bir yazı da Enes Özel’in ‘Helal’ Aşkın Halleri başlıklı yazısı... Sedat Palut yazdı.
17/02/2018 08:00
İzlenme: 1392
Gençler İçsel Boşluğunu Nasıl Gidermeye Çalışıyor
Atasoy Müftüoğlu, kendisiyle çeşitli mecralarda yapılan röportajların biraraya getirildiği 'Umut ve Sorumluluk' ve 'Evrensel Ufkun İmkânları' kitaplarında İslami camianın medeniyet tasavvurunu inşa etmek için yapılması gereken ilk şeyin zihinsel bir özgürleşme mücadelesi olduğunu, sınırları seküler, modern ve liberal bir dünya tarafından çizilen bir zihnin, hiçbir zaman yeni bir medeniyet üretemeyeceğini belirtiyor. Sedat Palut yazdı.
14/02/2018 08:00
İzlenme: 1159
İslam Dünyasındaki Entelektüel Hareketsizlik Nasıl Aşılır
İ. Arda Odabaşı’nın ''Milli Sinema & Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş'' kitabı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki sinema faaliyetlerine ve bunun toplumsal yansımasına, dönemin basın yayın organlarında sinemaya ve filmlere dair eleştirilere de yer veren ilgi çekici bir içeriğe sahip... Sedat Palut yazdı.
11/02/2018 08:00
İzlenme: 1019
Osmanlı'da İlk Filmlerle Beraber 'Milli Sinema' Arayışları da Başlamış
Lynne Jones Bosna'da savaş sırasında görüştüğü on dört çocukla savaştan hem iki yıl, hem de on yıl sonra yeniden görüşmüş ve ortaya 'Ve Sonra Ateş Etmeye Başladılar' kitabı çıkmış. Böylelikle yazar, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini ve savaşın bittikten sonraki ruh halinin yansımalarını bizzat görme fırsatı bulmuş ve değerlendirmiş. Sedat Palut yazdı.
02/02/2018 08:00
İzlenme: 1224
Çocukların Gözünden Bosna Savaşı Ve Sonra Ateş Etmeye Başladılar
Tevfik İslam Yahya’nın yazdığı 'Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi' adlı kitap, bilinmeyen yönleriyle şeyhülislamın hayatında öne çıkan unsurlara değiniyor. eser, onun ilmi kişiliğini, yaşadığı ülkelerdeki ona dair iyi veya kötü anekdotları da içeriyor. Sedat Palut yazdı.
24/01/2018 08:00
İzlenme: 2002
Talebesinin Gözünden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi
Batı’nın, İslam’ı bir düşman ya da ‘öteki’ olarak görmesi yakın zamanın olgularından birisi değildir. Bu durumun tarihsel bir arka planı var. Derin Tarih dergisi, yeni yılın ilk sayısında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, tarihçi Doç. Dr. İbrahim Kalın ile bu konularda yapılmış bir söyleşiye yer vermiş. Sedat Palut bu söyleşiye değindi.
13/01/2018 11:43
İzlenme: 1260
İbrahim Kalın Avrupa-Merkezci Tarih ve Kültür Anlayışı Sorgulanmalı
Milli Mücadele döneminde tüm Ortodoksların lideri olan patriğin tavrı ne olmuştu, bu dönemde neler yaşanmıştı? Ramazan Erhan Güllü'nün 'Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum /Ortodoks Patrikhanesi' adlı kitabı bu konuda bizi aydınlatıyor. Sedat Palut yazdı.
07/01/2018 08:00
İzlenme: 2572
Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patriğinin Faaliyetleri
Merhum Yavuz Selim Karakışla tarafından yazılan 'Eski İnsanlar Eski Cemiyetler' adlı kitap, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde değişen toplum hayatında ortaya çıkan cemiyetleri anlatan bir kitap... Sedat Palut yazdı.
26/12/2017 08:00
İzlenme: 2365
Sosyal Tarih Çalışmalarına Bir Örnek Eski İnsanlar Eski Cemiyetler
Muhammed Mustafa El-Azami, ''Hz. Peygamber’in Katipleri'' adlı kitabında cahiliyye döneminde Arap toplumunda yazının çok ön planda olmadığını zikrediyor. İslam’ın yayılmasıyla devletin kurumsallaşması, düzen ve idari organlarının hayata geçirilmesini sağlamıştır. Kurulan Divan'da katipler Kur’an’ı, hükümdarlara mektupları, ihtiyaçları, akitleri, borçları ve ganimetleri yazarlardı. Sedat Palut yazdı.
19/12/2017 11:31
İzlenme: 1634
İslam Devletinin İlk Divan'ı ve Peygamberimizin Katipleri
Kemal Sayar, insanı kendisiyle ve modern hayatla yüzleştirmeye, 21. yüzyılın garip labirentlerinde yolunu kaybetmiş insana reçeteler yazıp kendi manasını hatırlatımaya devam ediyor 'Ölümden Önce Bir Hayat Vardır' adlı kitabında. Sedat Palut yazdı.
13/12/2017 08:00
İzlenme: 6256
İnsan Kendine de Hayata da Derin Nefeslerle Yürüyerek Yakınlaşır
Semih Kaplanoğlu, yedi yıl aradan sonra 'Buğday' filmi ile karşımıza çıktı. Üzerinde yaklaşık beş yıldır çalışılan Buğday filmi bir distopya. Film üç kıtada çekilmiş. Mekânlarımız ABD- Detroit, Almanya-Ruhr, Türkiye-Kapadokya. Sedat Palut yazdı.
01/12/2017 10:00
İzlenme: 2539
Semih Kaplanoğlu'ndan Bir Distopya Buğday
Halifeliğin kaldırılmasını siyasal ve diplomatik kaynaklardan okumak mümkündür. Peki, halifeliğin kaldırıldığı dönemde, gazeteciler, fikir adamları ne tepki verdiler? Neler yazdılar? Bu kaynaklara ulaşabileceğimiz bir kitap yayımlandı yakın zamanda: Milli Hakimiyet ve Hilafet. Sedat Palut yazdı.
25/11/2017 08:00
İzlenme: 1610
Hilafetin Kaldırılmasına Dönemin Fikir Adamları Ne Tepki Verdiler
Onnik Jamgoçyan, ''Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık'' kitabını oluştururken 1720-1850 yılları arasındaki dönemi esas alarak Fransız, Venedik, İsveç, İngiliz sefaretlerinin uluslararası yazışmaları ve özellikle Ermeni kaynakları incelemiş. Sedat Palut yazdı.
14/11/2017 11:00
İzlenme: 1648
Osmanlı İmparatorluğu nda Sarraflık ve Sarraflar
Seyyid Hasan El-Musevi El Isbehani’nin torunu Prof. Dr. Musa El Musevi, her iki kesimi birbirini anlamaya çağıran ve Şia’ya önemli eleştiri getiren bir kitap yazmış: Şia’da İç Çatışma. Sedat Palut bu kitaba değindi.
30/10/2017 08:00
İzlenme: 1585
Muhalif Bir Sesten Şiilik Eleştirisi Şia da İç Çatışma
Medyanın insan hayatını, devlet düzenini ve toplum algısını nasıl etkilediği ve değiştirdiğine dair bir kitap Eric Fattor’un yazdığı ''Amerikan İmparatorluğu ve Eğlence Cephanesi''... Sedat Palut bu kitaba değindi.
18/10/2017 08:00
İzlenme: 1679
Medya ve Filmler Büyüttü Amerikan İmparatorluğu'nu