, 19 Temmuz 2018
Reşit Güngör Kalkan
Reşit Güngör Kalkan

Kitaplığımın İstanbul köşesinde bir kısrak başı gibi uzanıp geri çekilen isimlere nazar ettiğimde, Sâmiha Ayverdi’nin kimi zaman ferahfeza, bûselik, çoğunlukla da hicaz hûmayun ve hüzzam faslının ağır lakin düşlere dokunan tınılarını duyuyorum. Reşit Güngör Kalkan yazdı.
14/05/2016 14:00
İzlenme: 5627
S miha Ayverdi Bizim Manevi Annemizdi
Ruhunda asılı kalan manayı resimle aralamaya çalışan Bünyamin K için varlık ancak bir sancı getirir insana. Sancılı bir şair olarak, unuttuğu ne varsa not eder hayatın kıyısına. Reşit Güngör Kalkan yazdı.
25/04/2016 13:00
İzlenme: 3521
Bünyamin K Şiirde Özgün Bir Portredir
Beşir Ayvazoğlu’nun hazırladığı ''Kahveniz Nasıl Olsun?'', sadece kahve tiryakilerinin değil, Türkçe âşığı, dil meraklısı olanların da bir solukta bitirecekleri bir çalışma. Arif Akçalı yazdı.
22/04/2016 12:00
İzlenme: 3431
Türk Kahvesinin Kültür Tarihi
İbn Fazlan'ın, dünya seyahat edebiyatının en önemli eserleri arasında gösterilen Seyahatname'si, bugün için birçok milletin de ilk yazılı kaynağı olarak iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Reşit Güngör Kalkan yazdı.
14/04/2016 15:00
İzlenme: 2638
Dünya Seyahat Edebiyatının En Güzel Örneklerinden Biri
Özkan Yalçın, bu toprağın şarkılarını göğertenler zümresinden idi. Mehmet Akif Ersoy’un adam olanı utandıran o 'Sessiz yaşadım, kim, beni nerden bilecektir?' mısraında anlattığı tıkırtısız bir hayatı dokudu. Reşit Güngör Kalkan yazdı.
25/03/2016 08:00
İzlenme: 3828
Çok Çiçekli Senfoni'nin yazarı idi Özkan Yalçın
Beşir Ayvazoğlu’nun ‘Geceleyin Dersaadet’i, umuru olan bir kültür ve irfan adamının yıllar içinde tuttuğu notlardan, münhasıran yazdığı nesirlerden oluşan billûrdan zengin hayallerin dimağımızda hoş rayihalar bıraktığı özenli bir çalışması. Arif Akçalı yazdı.
02/03/2016 08:00
İzlenme: 3827
Müslüman saati ve Osmanlı İstanbul'unda 'gece'
Osmanlı devrinin pek gözde eserleri ve isimleriyle epey bir zaman teşrik-i mesai yapmıştı Orhan Şaik Gökyay. Mercimek Ahmed, Evliya Çelebi, Mütercim Ahmed Asım, Âşık Çelebi ve eserleri bunlardan sadece birkaçı… Arif Akçalı yazdı..
02/12/2013 10:00
İzlenme: 7040
İlim ve kültür aşkının bir vefalı kalemi
Sâmiha Ayverdi, Türk edebiyat ve tefekkür tarihinin önemli isimlerinden birisi. O da Bana Kalsın ise, Ayverdi’nin kıyıda köşe de kalmış yazı ve röportajlarının derlendiği bir kitap. Reşit Güngör Kalkan, Ayverdi’yi ve ondan geriye kalanları yazdı.
16/11/2013 14:00
İzlenme: 8207
Aziz Nesin'i duyunca ne cevap vermiş
Sahici kılınmış bir hayatın ‘kör’ kuyularında Yusuf güzelliğiyle gezdirdiği şahsiyetiyle de etkileyicidir Mitat Enç. ‘Bitmeyen Gece’, ‘Uzun Çarşının Uluları’ ve ‘Selamlık Sohbetleri’ eserlerinin müellifini yazdı Reşit Güngör Kalkan..
12/11/2013 16:00
İzlenme: 6763
Aydınlık kalbinde rüyalar biriktirdi Mitat Enç
Yargılar, son verişler, esirgemeyişler arasında suskun bir göçle başını masivadan maveraya uzattı Bahaeddin Özkişi… Reşit Güngör Kalkan yazdı..
10/11/2013 14:00
İzlenme: 5714
Romanlarıyla Türk edebiyatının nefesini açtı
Tuna Yukay’ın Karışık Odalar kitabında yer verdiği öykülerde, modernizmin klasik eleştirisini okumak da mümkün… Arif Akçalı yazdı..
02/11/2013 14:00
İzlenme: 4216
Modern insanın obsesif taraflarını yazdı
Dr. Yasin Beyaz, objektif bir araştırma pratiği olarak kaleme aldığı Necip Fazıl’ın Düşünce Dünyası kitabında, üstadın kırk küsur yıl süren düşünce yolculuğuna dair derli toplu bir özet girişiminde bulunarak büyük bir cesaret örneği göstermiş. Arif Akçalı yazdı..
01/11/2013 14:00
İzlenme: 8373
Üstadın fikriyatının özeti bu kitapta
Şahin Uçar, medeniyet, kültür, sanat, teknoloji, yabancılaşma ve daha birçok kavramın arka planına değindiği Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları isimli eserinde, kavramları post modern ve post endüstriyel toplum ekseninde değerlendiriyor. Arif Akçalı yazdı..
29/10/2013 14:00
İzlenme: 4729
Rüştünü ispat eden vesayetten kurtulur
Sadık Albayrak, Batı Emperyalizmine Karşı Osmanlı’nın Direnişi’nde devletin çoğunlukla istismar edilen, politik cereyanlar karşısında tutunamayan kurumları yanında, Batı düşüncesinin Batıya rağmen yerleşme çabalarını geniş bir kaynak taraması halinde gözler önüne seriyor.
20/10/2013 08:00
İzlenme: 6070
Allah korkusu fikrini kalplere yerleştirin
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menakıb-ı Hünerveran adlı eseri, avuçlarımız arasından kayıp giden mazîye dair ruhumuzdaki nedamet duygusunu tekrar harekete geçiriyor..
09/10/2013 12:00
İzlenme: 8012
Hattatların destanı yeniden hayat buldu