, 26 Mayıs 2018
Oktay Türkoğlu
Oktay Türkoğlu

Süheyl Ünver ile Uğur Derman arasındaki mektuplaşmalar 'Gurbetnâme' adıyla yayımlandı. Kimi yerlerde renkli bir formatta mektupların asılları ile Süheyl Ünver'in gönderdiği kartpostallardaki resimler, mektuplarda bahsi geçen hat levhaları, mezar taşları ve kitabeler de kitaba konulmuş. Oktay Türkoğlu yazdı.
18/05/2018 11:00
İzlenme: 776
İki Dostun İki Gönüldaşın 60 Yıl Saklanan Mektupları Bu Gurbetname'de
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde fotoğrafçılık, icadından çok kısa bir süre sonra etkili olmuştu. Peki eski İstanbul fotoğraflarının paylaşıldığı birçok mecradan bildiğimiz bu fotoğraflar kimler tarafından çekilmişlerdi? Oktay Türkoğlu, Girault de Prangey'den Ernest de Caranza'ya, James Robertson'dan Abdullah Biraderler'e, Basile Kargopoulo'dan Guillaume Berggren ve Pascal Sebah'a, Osmanlı İstanbul'unu fotoğraflamış üstadları yazdı.
30/03/2018 08:00
İzlenme: 2174
Abdullah Biraderler'den Pascal Sebah'a Eski İstanbul Fotoğrafçıları
Baha Tanman, geçtiğimiz günlerde ''18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oktay Türkoğlu etkinlikten notlarını aktarıyor.
19/02/2018 08:00
İzlenme: 1081
18 Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Bir Gezinti
''Kültürümüzde Taş'', bu yapıcı ve yardımcı unsurun bizim engin hayatımızdaki maddî ve manevî zenginliğini yerinde seçilmiş makalelerle gözler önüne seriyor. Yağmur yağdıran yada taşından sadaka taşına, yitik taşından hamal taşına, loğ taşından dibek taşına, sabır taşından şamşırak (şeb-çerâğ) taşına daha pek çok taşın hikayesini ve işlevini; değerli taşları, taşla ilgili deyimlerimizi, taş işçiliğini-ustalığını ve çocukluğumuzun taş'lı oyunlarını bu yazılardan öğrenmek mümkün. Oktay Türkoğlu yazdı.
11/02/2018 11:00
İzlenme: 2665
Koca Bir Kültür ve Gelenek Var Taş'ın Ardında
Kabaca Klasik Öncesi (Erken Dönem)- Klasik (Sinan Çağı)- Klasik Sonrası (Batı etkisiyle biçimlenen Osmanlı Mimarisi) olarak ayıracağımız Osmanlı Mimarlık Tarihi, ortaya koyduğu her mimari eserin kendi devrinin iç dinamiklerinin etkisini barındıran; esasında aynı imparatorluğun bir ürünü olmalarına karşın bazen bölgesel karakteristiklere göre bazen de dönemin zihni yönelimleri, dolayısıyla zevklerine göre şekil kazanan kendine özgü bir boyut taşır. Oktay Türkoğlu yazdı.
17/01/2018 11:00
İzlenme: 2314
Osmanlı Mimarlık Tarihine Kısa Bir Bakış
Henri Bergson'un klasikleşmiş yapıtı ''Gülme''yi okumak gündelik yaşamımızdan sanatsal faaliyetlere değin günümüz okuru için aydınlatıcı tespitler yakalamak adına hâlâ önemini koruyor. Oktay Türkoğlu yazdı.
03/01/2018 08:00
İzlenme: 3095
Henri Bergson'ın Gülünç Olgulardan Çıkardığı Kanunlar
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun Emecen, 19 Aralık Salı günü İstanbul Üniversitesi'nde ''Osmanlı İstanbul'unun Dönüşümü'' adlı seminerde konuştu. Oktay Türkoğlu etkinlikten notlarını aktarıyor.
27/12/2017 08:00
İzlenme: 1001
Fetihten Bugüne Osmanlı İstanbul'unun Dönüşümü
Topoğrafyasının İstanbul'a bahşettiği deyim yerindeyse nimetlerden biri de Marmara Denizi üzerinde bulunmakta olan İstanbul'un adalarıdır. Bu adalar her yaz belki yüz binlerce ziyaretçi ağırlayarak gitgide popüler noktalar hâline gelmiş bulunuyor. Ancak tarihi süreç içerisinde bu adalar, adından, keşişlerin manastırlarını kurdukları ve inzivâya çekildikleri yerler ve Bizans'ın talihsiz imparatorlarının sürgün yeri olarak söz ettirmiş. Oktay Türkoğlu yazdı.
18/11/2017 11:00
İzlenme: 5578
İstanbul'un Adalarını Ne Kadar Tanıyoruz
Uzun zamandır restorasyonda olan İvaz Efendi Camii'nin açılmasını dört gözle bekleyenlerden biriydim. Konumu itibariyle Eyüp yönüne bakan surların en tepe noktalarında birine kondurulmuş bu eser, çevre yolundan geçerken bakışlarımın zarûrî istikâmeti olmaktan kendini kurtaramıyordu. Oktay Türkoğlu yazdı.
20/10/2017 08:00
İzlenme: 1679
İvaz Efendi Camii Surlarda İstanbul'u Beklemeye Devam Ediyor
Bugün bu eserlerin yokluğu sebebiyle önemli bir boşluk hissetmiyor gibi olsak bile, bu yapılar eğer bugün var olsaydılar İstanbul'un kent kimliğine yapacakları bambaşka ve derinlikli katkılar sebebiyle yoklukları büyük bir teessür duymamızı gerekli kılıyorlar.
23/08/2017 08:00
İzlenme: 2491
Eski İstanbul'dan Bugüne Kalsaydı Dediğimiz 5 Mekan
İstanbul'da hükümdarlar ve devlet adamları eliyle birçok tarihi önemi haiz eser meydana getirilmiş, inşa ettirilmiş fakat tarihi süreç içerisinde insan eliyle yapılmış bu yapılar kimi zaman depremlerde kimi zamansa yangın felaketlerinde tahrip olmuş veya tamamiyle ortadan kalkmıştır. Oktay Türkoğlu, 'keşke bugüne kalsaydı' dediği 5 yapıyı gündeme getiriyor.
16/05/2017 10:00
İzlenme: 3850
İstanbul da Keşke Bugüne Ulaşsaydı Dediğimiz 5 Yapı
Mine Yıldırım geçtiğimiz günlerde 'Köpeksizleşen İstanbul' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Oktay Türkoğlu etkinlikten notlarını aktarıyor.
13/05/2017 10:00
İzlenme: 2103
Modern Şehir Tasavvurunda Sokak Hayvanlarına Yer Yok mu
Mevlânâ'nın Dîvân-ı Kebîr'inden seçme 303 gazeli, Naci Tokmak'ın itinalı çevirisi ile 'Bir Demet Gül' kitabında bizlere sunuluyor. Oktay Türkoğlu yazdı.
22/01/2017 08:00
İzlenme: 3266
Mevlana'nın Dünyaya Tabiata ve İnsana Bakışı
''İstanbul’a Hasret'' kitabı, İstanbul’un bir başka sevdalısı Necip Fazıl’ın, artık bir tür olarak kabul görmüş ‘şehir mektupları’ tarzındakine benzer bir şekilde kısa denemelerinden oluşan bir okuma şöleni sunuyor bizlere. Oktay Türkoğlu yazdı.
12/11/2016 08:00
İzlenme: 3944
Gecesi Sünbül Türkçesi Bülbül Kokan İstanbul'u Yazmıştı
Jane Hathaway'in Hacı Beşir Ağa adlı biyografik denemesi, Beşir adlı Habeşli bir kölenin XVIII. yy'da Osmanlı imparatorluğunun en nüfuzlu ve etkili kişilerinden biri haline nasıl geldiğini konu alıyor. Oktay Türkoğlu yazdı.
28/09/2016 08:00
İzlenme: 4470
Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası Hacı Beşir Ağa