, 16 Ağustos 2018
Metin Uygun
Metin Uygun

Mustafa Alican, Derin Tarih dergisinde yer alan 'Selçukluları Boğan Moğol Girdabı' başlıklı yazısında Moğol yayılmacılığının Anadolu ayağını inceliyor. Moğolların Anadolu stratejisi hakkında bilgi veriyor. Metin Uygun yazdı.
30/06/2018 09:00
İzlenme: 1772
Tarihimizden Hazin Bir Sayfa Kösedağ Savaşı ve Moğol İstilası
Mehmet Eröz, ''İktisat Sosyolojisine Başlangıç'' kitabında iktisadi faaliyette bulunan insanın iktisat dışında da birçok motiflerin tesiri altında bulunduğunu belirterek, sırf arz ve talebe uyan, iktisadi adam (homo economicus) denebilecek derecede iktisatla hemhal olan insanların bile bu başka motiflerin tesiri altında olduğunu söyler. Bu motiflere gelenekleri, grubun kaidelerini, ön yargıları, ahlâki değer ölçülerini ve dinî motifleri örnek olarak gösterir. Metin Uygun yazdı.
21/06/2018 09:00
İzlenme: 1385
Her İktisadi Düzen Esasını Belli Bir Sosyal Yapıda Bulur
Âmiran Kurtkan Bilgiseven arkasında bıraktığı kitap ve makalelerden oluşan yüzlerce eserle Türk sosyoloji tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Fakat Türkiye’deki yüzeysel siyaset ve ideolojik saplantılar onun fikirlerinin okunmasını ve anlaşılmasını kısıtlamıştı. Metin Uygun yazdı.
19/06/2018 12:30
İzlenme: 2394
Bütünleştiren Tek İdeoloji Milli Kültür Bütünlüğüdür
Bedî’ ilmi, Kelamın gerek lafız gerek mana yönünden eşsiz bir güzellikte olmasını sağlayan sanatları ifade eder. Bu öyle bir ilimdir ki; kelam bu sanatlarla en güzel şekilde süslenir, cazibesi artar. Fatma Serap Karamollaoğlu ''Bedî’ İlmi' kitabında bu ilmi tafsilatıyla anlatıyor. Metin Uygun yazdı.
18/06/2018 07:00
İzlenme: 2151
Beliğ Bir Kelamı İdrak Edebilmek İçin Bu İlimleri Öğrenmeliyiz
Ahmet Uçar’ın ''1928’de Hıristiyanlaştırılan Kızlar'' isimli kitabı, Bursa Amerikan Kız Koleji’nde 1928 yılında meydana gelen dört Müslüman Türk kızının Hıristiyanlaştırılması hadisesini, dönemin kaynaklarına dayanarak ele alan kapsamlı bir çalışma. Metin Uygun yazdı.
13/06/2018 09:00
İzlenme: 1814
Bursa Amerikan Mektebi nde Kızlarımız Tanassur mu Ettiriliyor
Cengiz Aytmatov, 'Toprak Ana' kitabında, insanların çok büyük mutluluklara ihtiyacı olmadığını; kendi işini yapmanın, kendi ürününü kaldırmanın insanı mutlu etmeye yeteceğini anlatır. Metin Uygun yazdı.
10/06/2018 08:00
İzlenme: 1427
Bir Ananın Mutluluğu Milletinin Mutluluğundan Doğuyor
Beyan ilmi Kur’an’ın iyi anlaşılmasına yardımcı olan bir ilimdir. Fatma Serap Karamollaoğlu'nun ''Kur’ân Işığında Belagat Dersleri'' kitabında da Kur’an ayetlerinden, hadis-i şeriflerden ve şiirlerden konunun daha iyi anlaşılabilmesi için faydalanılmış. Metin Uygun yazdı.
03/06/2018 07:00
İzlenme: 1810
Belağat İlminin Önemli Bir Şubesidir Beyan
Cevdet Paşa eğitim alanında da büyük hizmetler vermiştir. Bu hizmetleri, eğitimin teşkilatlanması, eğitimle ilgili ıslah çalışmaları şeklinde özetleyebiliriz. Cevdet Paşa’nın hazırlamış olduğu ‘Darülmuallimin Nizamnamesi’nin de Türk eğitim tarihinde önemli yeri vardır. Metin Uygun yazdı.
25/05/2018 09:00
İzlenme: 1637
Türkiye de Çağdaş Öğretmenliğin Temelini Ahmet Cevdet Paşa Attı
Derin Tarih dergisi, Fatih Sultan Mehmed'i psikolojik boyutuyla ele alıyor. Fatih’in çocukluğu, eğitiminde anne ve babanın rolü, hocalarının katkısı, 12 yaşında tahta çıkmasının sebepleri, liderlik vasıfları, cesaret ve adalet anlayışı ve uygulayışı, yüksek ideallerini uygulamada gösterdiği kararlılık, sır verip ser vermeyen bir yapıda oluşu, istihbarata çok önem vermesi gibi hususlar işleniyor. Metin Uygun derginin bu dosyasında yer alan Nevzat Tarhan röportajına dair yazdı.
22/05/2018 09:00
İzlenme: 2347
Hiperaktif Şehzade Nasıl Fatih Oldu
Fatma Serap Karamollaoğlu’nun “Kur’an Işığında Belâğat Dersleri” başlığı altında hazırlamış olduğu üç kitap, Kur’an ilimleri ve Arapça tahsil edenler için büyük bir ihtiyacı gideriyor. Bunlar Meâni İlmi, Beyan İlmi ve Bedii İlmi kitaplarıdır. Metin Uygun 'Meani İlmi' kitabı üzerine yazdı.
21/05/2018 10:00
İzlenme: 974
Meani İlmi Kelamın Yerinde Kullanılması İle Alakalıdır
Fatma Ürekli, 'Sarayın Son Başressamı Fausto Zonaro İkbalden İdbara' kitabında; on dört yıl sarayda başressamlık görevinde bulunan ressam Zonaro’nun İstanbul’a gelişinden sarayın başressamlığına yükselişine, yaptığı tablolardan Abdülhamid Han tahttan indirilince görevden alınmasına ve zor günler geçirmesine, birçok konuyu detaylıca işliyor. Metin Uygun yazdı.
16/05/2018 08:00
İzlenme: 1500
Batı Osmanlı yı Zonaro nun Fırçasından Tanımış
Martin Lings (Ebubekir Siraceddin) 'Tasavvuf Nedir' kitabını yazmaktaki amacını, Batı dünyasında tasavvuf nedir sorusuna son yıllarda güvenilmez, kuşkulu cevaplar verilmesi, sufilik konusuna duyulan ilginin her geçen gün fazlalaşması ve bu konuda giriş niteliğinde, güvenilir bir kitaba duyulan ihtiyacın artması olarak açıklıyor. Metin Uygun yazdı.
12/05/2018 10:00
İzlenme: 1543
Martin Lings Tasavvuf Nedir Sorusuna Nasıl Cevap Veriyor
Salih Aydın, İslam Düşüncesi serisinin dördüncü kitabı Felsefe’de, İslam felsefesiyle ilgili konuları, kavramları, tartışmaları, ekolleri, bu alandaki önemli temsilcileri geniş bir şekilde inceliyor. Metin Uygun yazdı.
07/05/2018 11:00
İzlenme: 2469
Felsefe Tarihi Müslüman Filozoflar Merkezli Olmalı
İslam Düşüncesi III - Tasavvuf kitabında, ''İslam’ın ruh hayatı ve İslam Peygamberinin (sav) şahsında örnekleştirdiği manevi otoritenin kurumsallaşmış ve günümüze kadar gelmiş şeklidir'' sözleriyle tasavvufu tarif eden Salih Aydın, bu yolun iç âlem temizliği, ruh temizliği ve nefis terbiyesi olduğunu; akli ve burhani olmadığını, kalbi ve vicdani bir yol olduğunu belirtiyor. Metin Uygun yazdı.
05/05/2018 11:05
İzlenme: 1581
Şeriat Gemi Tarikat Deniz Hakikat İnci
''Abideleri seviyor musunuz? Seviniz; çok seviniz. Eğer üstünde durmadınız, onlarla bir alış – veriş kurmadınızsa kalb gözünüzü açınız; abidelerle konuşmayı öğreniniz. Bunun için lüzumu kadar temas imkânı hazırlayın. Mimar veya sanatkâr olmaya lüzum yoktur; bu milletten, Türklükten kopmamış olmak yeter.'' Metin Uygun, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin 'Makaleler'ine dair yazdı.
24/04/2018 08:00
İzlenme: 1690
Osmanlı nın Kendini En İyi İfade Ettiği Sanat Kolu Mimaridir