, 16 Ağustos 2018
Mehmet Emre Ayhan
Mehmet Emre Ayhan

Bazı eserler daha ilk cümlelerinden sizi yakalar, kendi içine çeker. Etkileyiciliğiyle birkaç kez dönüp dönüp okutur. İşte o cümleleri, Türk edebiyatından en etkileyici buldukları 5 roman/hikaye girişini Dünyabizim yazarlarına sorduk. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyoruz.
26/06/2018 10:30
İzlenme: 9197
Türk Edebiyatından En Etkileyici Roman ve Hikaye Giriş Cümleleri
Edebi mahfillerde sıkça dile getirilen bir şeydir: 'Belediyelerde de hep aynı kişiler konuşuyor/çağrılıyor', 'Belediyeler kültüre destek olmuyor', 'Belediyeler nitelikli kültür etkinliklerine destek olmuyor' vs vs… Bunlar ne kadar doğru? Gerçekten belediyelerin kültüre verdiği destek hep sözde mi kalıyor yoksa –hakkını yemeyelim- birşeyler yapılıyor mu? O yapılan şeyler ne kadar nitelikli? Sizin için araştırdık. İstanbul özelinde, gerek büyükşehir belediyesinin gerek 39 ilçe belediyesinin Kasım 2017 kültürel etkinlik takvimlerini taradık ve seminer veren, atölye ve söyleşi düzenleyenlerin isimlerini çıkardık.
20/11/2017 11:00
İzlenme: 13930
İstanbul'da Kültürel Etkinliklerde Hep Aynı İsimler mi Konuşuyor
''Ne zaman Ramazan ayı gelse evimizde kışkırtıcı bir heyecan başlar, akşam her zamankinden daha güzel bir karanlığa sahip olur, bütün aile başka bir yaşa taşınırdı. Çocuklar orta yaşlı bir güngörmüşe, büyükler ise on sekiz yaşında her şeyi hatmetmiş bir delikanlıya dönüşüverirdi.'' Şair Bülent Parlak ile Ramazan'a dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
27/06/2016 11:00
İzlenme: 5307
Bülent Parlak Ramazan Ayı Bütün Ayların En Güzel Şiiridir
''İnsan bu ayın her anını değerlendirmek, bütün dünya meşgalelerinden azade Yaradanıyla daha çok hemhal olmak istiyor. Daha çok onun huzurunda bulunmak, kulluk vazifelerini daha çok yerine getirmek istiyor.'' Ümran Ay ile Ramazan'a dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
19/06/2016 11:00
İzlenme: 5639
Ümran Ay Ramazan Biraz da Gönülleri Şenlendirme Ayıdır
''Böylesine mübarek vakitleri, Kuran’la, yeniden Kuran’la ve yeniden Kuran’la değerlendirmeyi arzu ediyorum. Fakat yapabiliyor muyum? Bu ayrı bir soru…'' Ayşe Sevim ile kısa bir Ramazan söyleşisi gerçekleştirdik.
11/06/2016 11:00
İzlenme: 5405
Ayşe Sevim Allah ın Rahmeti Bu Ayda Bizi Tutup Sarıyor
''İlmine, ahlakına güvendiğim, söyledikleri ile yaptıkları arasında tenakuz görmediğim bir şahsiyete bazen denk gelirsem dinliyorum. Çok özellikli ses ve eda sahibi bazı isimlerden de Kur’an, ilahi, kaside, gazel dinlerim. Ne yazık ki televizyonlarda artık böyle isimler yok.'' Kâmil Yeşil ile kısa bir Ramazan söyleşisi gerçekleştirdik.
09/06/2016 11:00
İzlenme: 5232
K mil Yeşil Farz Vacip ve Sünnete Uymak Ramazan'ı İhya
''Oruç, sadece aç kalmak değildir. İnsanın, insanlığa gök kubbe altında 'teslim olma' gerçeğini idrak ettiği ve eyleme dönüştürdüğü zaman aralığıdır.'' Üzeyir İlbak ile kısa bir Ramazan söyleşisi gerçekleştirdik.
07/06/2016 11:00
İzlenme: 4268
Üzeyir İlbak Oruç 'Ey İnsan' Çağrısını Tefekkür Etmektir
''Bu müstesna havaya ansızın, hazırlıksız girmek, 11 ayın usandırıcı sürekliliğinden kurtulmak için daha uyarıcı oluyor.'' D. Mehmet Doğan ile kısa bir Ramazan-ı Şerif söyleşisi gerçekleştirdik.
06/06/2016 11:00
İzlenme: 4941
D Mehmet Doğan Ramazana Hazırlanmıyorum Onunla Buluşuyorum
İnsan Yayınları'nın sahibi merhum İlhan Akıncı’yı onu tanıyanlara, dostlarına, teşrik-i mesaide bulunduğu insanlara soralım dedik. Yusuf Ziyaettin Sula, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Erhan Erken, Münir Üstün, Mahmut Balcı, Ahmet Murat ve Adnan İsmaili, İlhan Akıncı’yı anlattılar.
19/04/2016 14:00
İzlenme: 6395
İyi Bir Müslüman İyi Bir Baba ve İyi Bir Yayıncı
Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun 1977 yılında oğlu Ali’ye hitaben yazdığı mektup günümüz gençliğine de önemli tavsiyeler içeriyor. Bu değerli mektubu Dünyabizim olarak biz de alıntılıyoruz.
11/04/2016 08:00
İzlenme: 48020
Hiç Böyle Güzel Bir Mektup Aldınız mı Birisinden
Ahmet Murat, Süleyman Ragıp Yazıcılar, İsmail Tongar, Mevlana İdris, Gülcan Tezcan, Yıldız Ramazanoğlu, Berat Demirci, Bilal Kemikli, Safa Mürsel ve Hüseyin Akın'a Dünyabizim'i sorduk: DünyaBizim sizin için ne anlam ifade ediyor? Kültür dünyamızda nasıl bir boşluğu dolduruyor?
29/03/2016 14:15
İzlenme: 7390
Dünyabizim Gazetelerden Kovulan Kültür-Sanat Sayfasıdır
'Dergi çıkarmayı konuşmak büyük bir eylem planını konuşmak gibi gelirdi bize.' Ömer Lekesiz bugünki yazısında Kayıtlar dergisine dair bir hatırasını nakletmiş.
18/12/2015 13:40
İzlenme: 4061
Ramazan Dikmen Bundan sonra neyi konuşacağız
İstanbul'da Yaşama Sanatı, İncir Çekirdeği gibi enfes kitapların yazarı, Kültür Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, gençlere altın değerinde 20 öğüt verdi. Önemine binaen bu yazıyı ç-alıntılıyoruz.
13/10/2015 08:00
İzlenme: 56224
Haluk Dursun'dan gençlere altın değerinde 20 öğüt
Dünya Bizim yazarlarıyla, bulundukları şehirlere dönük küçük çaplı, 'rehber' niteliğinde bir dizi söyleşi yapalım dedik. Mersin'e dair sorularımızı Muaz Ergü yanıtladı.
09/10/2015 12:00
İzlenme: 6842
Yeni misafirleri için mütevazı bir Mersin rehberi
Dünya Bizim yazarlarıyla, bulundukları şehirlere dönük küçük çaplı, 'rehber' niteliğinde bir dizi söyleşi yapalım dedik. Kütahya'ya dair sorularımızı Sevil Dağcı yanıtladı.
07/10/2015 12:00
İzlenme: 7342
Yeni misafirleri için mütevazı bir Kütahya rehberi