, 21 Nisan 2018
Mehmet Akif Öztürk
Mehmet Akif Öztürk

Siyaset, ticaret, makam, hırs… Bunların peşinde ömrünü çürütenlere bir doz Gökhan Özcan tavsiye ediyorum. Şu anda elimde olan 'Gözağrısı' kitabından başlayabilirler. Gözağrısı, bağırmıyor ama sarsıyor. Yol gösteriyor ama zorlamıyor. Hatta yolu açıyor. Kalıp vaazlar vermiyor. Saf olanı bulmaya çalışıyor; arıyor, çabalıyor, didiniyor ve saflığın merkezi çocukluğa yolunu düşürüyor doğal olarak. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
16/04/2018 12:29
İzlenme: 1326
Mecburiyetlerin Peşinde Ömrünü Çürütenlere Bir Doz Gökhan Özcan
Poetik metin dendiğinde, terimlerle, farklı kelimelerle, uzun cümlelerle örülmüş yazılar akla gelebilir. Ancak Elyesa Koytak, nasıl ki şiirlerini anlaşılmak üzerine yazıyor ve editörü olduğu dergide de genelde bu tür şiirlere yer veriyorsa, 'Anlamın Kıyameti' kitabında yer verilen yazılarında da bu şekilde ilerliyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
22/03/2018 08:00
İzlenme: 2328
Genç Bir Şairden Şiir Üzerine Mülahazalar
İslam Özkan’ın hazırladığı 'Çağdaş İslâm Düşüncesinin Sorunları' kitabı, geniş bir çerçevede İslâm düşüncesinin yaşadığı, özelde ise Müslümanlar’ın hem felsefi hem bireysel hem de toplumsal çıkmazlarını konu edinen ve farklı düşünürlerin makalelerini tek ciltte toplayan bir kitap. Eserde Hasan Hanefi, Abdulvehab Messiri, Muhammed Abid Cabiri ve Raşid Gannuşi'nin makaleleri yer alıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
23/02/2018 08:00
İzlenme: 2643
4 Düşünürün Kaleminden Müslümanların Yeni Uyanış Çağı
Milattan önceki zamanlarda başlayan ve günümüze kadar süren çok uzun soluklu ve hâlâ devam eden bir yolculuk bu. Ahmet Taşağıl’ın ''Gökbörü’nün İzinde'' kitabı Türklerin serüveninin izini adım adım sürüyor ve çok eski zamanlardan 20.yy’a kadar getirdiği bu hayatı okura sunuyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
23/01/2018 11:00
İzlenme: 2311
Gökbörü'nün İzinde Uzun Soluklu Bir Yolculuk
''Şiir dille düşünce arasındaki bağın biçimsel yükünü üzerinden atarak başarıya ulaşır. Ama önce bu yükün ağırlığının hissedilmiş olması gereklidir. Oysa Türkiye’deki yaklaşım bu bağdan bi-haber olmayı erdem sayan bir safdillikle meşbû.'' İsmet Özel'in, Dergah dergisinin ilk sayısındaki 'Özgürlük İçin Şiir' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
07/01/2018 11:00
İzlenme: 2375
İsmet Özel Özgürlük İçin Şiir
Mustafa Dere’nin 'Biten Ömürler Kalan Hatıralar' kitabı, hatırası anımsanmaya değer, hatta anımsanması gereken on bir değerli ilim ve edebiyat insanının yakınlarıyla yapılmış söyleşileri ihtiva ediyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
05/01/2018 11:00
İzlenme: 2717
Ahmet Tabakoğlu ile Kemal Tahir'e Orhan Okay ile Tanpınar'a Dair
Gustave Lanson, ''Edebiyat Tarihinde Usul'' adlı makalesinde daha önce bu konu hakkında duyduğumuz bazı düşüncelere zıt şeyler söylüyor. Örneğin, duygularımızın eser hakkında değerlendirme yapmamıza nasıl katkı sağlayabileceğini anlatıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
28/12/2017 08:00
İzlenme: 2437
Gustave Lanson Her Edebiyat Eseri Bir Sosyal Olaydır
Lütfi Bergen, 'Kul Hakları' kitabında hak kavramına farklı açılardan bir bakış sağlıyor. Kitapta Ayrıca Veda Hutbesi’nin neden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olamayacağından âhîlik teşkilatına, ‘yürüyüş mesafesi hakkı’ndan pazardaki malların nasıl satılması gerektiğine kadar birçok konu hak kavramı etrafında hem hukukî hem dinî açıdan kanıtlarla inceleniyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
21/12/2017 08:00
İzlenme: 2842
Lütfi Bergen'in 'Kul Hakları' Kitabı ve Kul Hakkı Kaygısını Geliştirmek
Abdurrahman Arslan'la söyleşilerden oluşan 'Kalbin Akletmesi', klasik bir soru-cevaptan çok, bir fikir tartışmasına benzeyen bir kitap. Helen/Grek mirası, İslâm düşüncesi ve modern dönemlerdeki tartışmalar gibi konuların dil açısından bu kadar sade işlenmesi, okurlar üzerinde çok önemli. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
02/12/2017 08:00
İzlenme: 3289
Abdurrahman Arslan ile Fikir Fırtınası Kalbin Akletmesi
'Geldik Sayılır', İbrahim Tenekeci’nin on beş yıl boyunca kaleme aldığı, çoğunluğunu gezi yazılarının oluşturduğu ve dostluk hikâyelerinin de bunu desteklediği kısa kısa yazılardan oluşuyor. Ancak bu yazılar sadece gezi yazısı şeklinde kalmıyor; yazıların içinde hatıralar, hevesler, pul koleksiyonları, tespihler vs. de yer alıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
26/11/2017 08:00
İzlenme: 1854
Kelimelerle Çizilmiş Tabiat Resimleri Geldik Sayılır
'Türkün Dili Kur’an Sözü' oldukça geniş bir çalışma. İsmet Özel’in önerisiyle başlayan ve İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesi’nin üzerinde çalıştığı bu çalışma, bize Türkçedeki Kur’an kökenli kelimeleri tanıtıyor. Kelimelerin kökü, bu kelimeden türetilen kelimeler, kelimenin Kur’an harfleriyle yazılışı vb. bilgileri öğreniyoruz. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
10/11/2017 08:00
İzlenme: 2972
Türkçeden İsl m a Giriş Serisinin İlk Kitabı Türkün Dili
'Belki de Üzülmeliyiz' kitabında kadim olanla modern olanın farklarını sessizce ama güçlü bir şekilde söyleyen Ahmet Murat, adeta bir modern zaman risalesi yazmış. Geleneğin, modernliğin, saf aşkın tanımını yeniden yapan ve eleştirilerini farklı bir şekilde dile getiren şair, güzel bir yazı dizisiyle okuru selamlamış. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
02/11/2017 08:00
İzlenme: 2975
Ahmet Murat'ın Okuruyla Samimi Hasbihali Belki de Üzülmeliyiz
'İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar' kitabında, İslâm’ın dünya karşısında bir atak yapmasını, Müslümanların çağın gereklerine göre (gerçeklerine değil) kendilerini yenilemesini ve Batı karşısında kendi tezini oluşturmasını savunuyor Atasoy Müftüoğlu. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
28/10/2017 11:00
İzlenme: 2059
İslami Öncelikler Öteleniyor Onur Kırıcı Uzlaşmalar Yaşanıyor
İsmet Özel, 'Dil ile İkrar' kitabında, Türkçe-İslâm-şiir üçgeninde çok duruyor ve bağ kurduğu ‘şey’lerin birbirinden ayrılamaz olduklarını geniş birikimiyle anlatıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
05/10/2017 08:00
İzlenme: 2919
İsmet Özel in Dil ile İkrar Ettiğidir
Selim Divâne el-Kırımî’nin 'Âlimlerin Zorlukları Erenlerin Edepleri' adlı kitabı, bu alanda okunabilecek iyi eserlerden biri. Kitapta müellifin hayatı ve eserleri hakkında bilgilerin yanısıra, tasavvufun ne olduğu, tasavvufi esaslar, vahdet-i vücud ve tasavvufla ilgili birçok konu hakkında Kırımlı Kadiri şeyhinin kısa kısa yazılarını görüyoruz. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
10/09/2017 11:00
İzlenme: 1395
Kırımlı Şeyh Selim Divane'den Tasavvuf Dersleri