, 24 Mayıs 2018
Fatih Pala
Fatih Pala
Gümüşhane/Köse doğumlu. 2003’ten beridir Kayseri’de ikamet ediyor.

Küçük yaşlarda başlayan okumaya olan sevgisi, şimdilerde, kimi yayıncıların kitaplarının tashihini yapmasıyla daha da büyüyor.

Genellikle portre, deneme ve kitap tahlili türlerinde yazıyor. "Genç Birikim" dergisinde ve "dunyabizim.com"da düzenli olarak yazıyor.

Rüveyde Bera, Şüheda Vera ve Sümeyye Sena’dan dolayı Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın cennet müjdesine nail olacağına inanıyor.

E-mail: [email protected]

Kayseri’de gerçekleştirilen 'Kayseri'de İslami Düşünce ve Hayat'' sempozyumunda İlhan Özkeçeci, Kadir Seçmeler, Fevzi Konaç ve Mustafa Doğu gibi isimler de konuştu. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
20/05/2018 08:00
İzlenme: 646
Modernizmin Yereldeki Tahribatı Kayseri'de Konuşuldu
Abdullatif Mermer geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir sohbette konuştu. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
19/05/2018 10:00
İzlenme: 981
İnsan da Bir Hurma Ağacı Gibi Olmalı
Bahattin Yıldız, Abdulhamid Muhaciri müstearıyla cepheden notlarını 'Cihad Günlüğü'nde aktarırken, Ferhat Dağcı müstearıyla da 'Savaşan Afganistan' isimli kısmen akademik olarak vasıflandırabileceğimiz bir kitap yazmıştı. Kitapta Afganistan'a dair genel bilgilerden mücahitlerin durumuna ve savaş taktiklerine pek çok konuda bilgi veriliyor. Fatih Pala yazdı.
17/05/2018 10:00
İzlenme: 815
Savaşan Afganistan'da Mücahitleri Yazmıştı Bahattin Yıldız
Üç haftaya yayılan ve üç Cumartesi günü içerisinde 6 oturumla, 19 konuşmacı ile tasarlanan Kayseri’de İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu'nun ilk iki haftalık bölümü ve 4 oturumu, geçtiğimiz haftalarda (28 Nisan-5 Mayıs) gerçekleşti. Fatih Pala bu oturumlardan notlarını paylaşıyor.
12/05/2018 13:41
İzlenme: 634
Kayseri de İslami Düşünce ve Hayat Üzerine Konuşuldu
Selvigül Kandoğmuş Şahin, ''Hızır’la Yolculuk''ta; unutmuşlara ve unutulmuşluklara, tükenmişlere ve tükenmişliklere, yorulmuşlara ve yorulmuşluklara, umutsuzlara ve umutsuzluklara, duasızlara ve duasızlıklara yine, yeniden ve hep yolda olmayı öğütleyici sözlerini hediye etmiş. Fatih Pala yazdı.
05/05/2018 11:00
İzlenme: 937
Bir Yüreğin Kendi İçine Seferi Hızır la Yolculuk
Grup Genç, yakın zaman önce 22 eserlik yeni bir albüm çıkardı: Yılların Ardından. Haksöz dergisi de Nisan 2018 sayısında, Grup Genç ile hem bu albümleri, hem de 25 yıllık müzik serüvenleri üzerine bir söyleşi yapmış. Fatih Pala albüme ve söyleşiye değindi.
22/04/2018 08:00
İzlenme: 1405
Yirmi Beşinci Yılında 'Yılların Ardından' ile Geldi Grup Genç
''Müfessirin Nitelikleri Üzerine'' kitabında dinî metinlerin kendilerine has dilleri olduğunu ifade eden Hikmet Koçyiğit, bunu çözümleyebilmek için belli başlı niteliklere sahip olmanın gerekliliğine vurgu yapıyor. Zaman ve mekân olgularından kaynaklı olarak müfessirin yani tefsir işiyle/ilmiyle iştigal edenin, bilmesi gereken ilimlerin sayısında değişkenliğin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Fatih Pala yazdı.
21/04/2018 10:00
İzlenme: 1615
Müfessirin Sahip Olması Gereken 10 Haslet
Mehmet Sarı, 'Altıncı Hikâye' isimli kitabında dervişane bir üslupla cümlelerini kurmuş, kurgusunu oluşturmuş. Sarı bu çalışmasında bizi şarktan garba, mağribden şimale yolculuğa çıkarıyor. Fatih Pala yazdı.
15/04/2018 08:00
İzlenme: 1655
Mehmet Sarı'dan Dervişane Sözlerle Yol Alan Hikayeler
Yazar Adil Akkoyunlu, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 'Nereye Gidiyoruz?' başlığı altında, Yusuf (aleyhisselam)’ın kıssasından hareketle bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
14/04/2018 10:00
İzlenme: 792
İnsanlar Değişiyor ama Yaşananlar Değişmiyor
Sabiha Ateş Alpat, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de '21. Yüzyılda Modern Gençliğin Zaman Kavramı' başlıklı bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
11/04/2018 08:00
İzlenme: 1580
Kulluğu Hakkıyla İfa Etmek İçin Nelere Öncelik Verilmeli
Şanlıurfa’da ikamet edip kitapçılık ve yayıncılıkla iştigal eden Abdulaziz Göktürk, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de 'İyiliğin Emri, Kötülüğün Nehyi' başlıklı bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
10/04/2018 08:00
İzlenme: 951
İyiliği Emretmeyi Kötülükten Nehyetmeyi Terk Ettik
Şahin Güven geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 'Din ve Sorumluluk' başlıklı bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
24/11/2017 08:00
İzlenme: 1196
Müminler Sorumluluklarının Bilincinde Olanlardır
''Kur'an, kendisini okuyana her okuduğunda farklı açılımlar, anlamlar, umutlar, güzellikler, ufuklar sunan bir kitaptır. Bunlara sahip olmak isteyen, her zaman Kur’an okumalı, ama Kur’an ona yeniden iniyor gibi okumalı ve her okuduğunu anlamaya çalışmalı.'' Hüseyin Kerim Ece, Kur'an'dan Eskimez Ölçüler kitabının etrafında Fatih Pala'nın sorularını cevapladı.
12/11/2017 11:00
İzlenme: 5120
Hüseyin Kerim Ece Kur an ı Okur-Yaşar Olmak Gerek
'Mevdûdî & Hayatı, Görüşleri ve Eserleri' kitabı, 2003 yılında Bursa’da, Abdülhamit Birışık’ın öncülüğünde yapılan Mevdûdî’nin doğumunun 100. yılı anısına yapılan sempozyumda tebliğ edilen sunumların metinlerinden oluşuyor. Sempozyumda sunduğu tebliğde Enis Ahmed, Mevdudi'nin diğer fıkıh ekollerine karşı beslediği güzel duygular ve yaklaşımlarla mutedil bir duruş sergilediğini söylüyor. Fatih Pala yazdı.
22/09/2017 11:00
İzlenme: 2575
Enis Ahmed Mevd d Mutedil Bir  lim idi
''15 Temmuz gecesi geleceğimize, değerlerimize, bütün bir ümmet olarak kazanımlarımıza sahip çıkmak için tankların karşısına dikilen kahramanlara, hayatlarını feda eden yiğitlere borçlandığımızı düşünüyorum. 'Temmuz Türküsü' bu kaygının ürünü ve bu amaca mütevazı bir katkıdır.'' Mehmet Ali Aslan, 'Temmuz Türküsü' albümü etrafında Fatih Pala'nın sorularını cevapladı.
28/07/2017 08:00
İzlenme: 3955
Mehmet Ali Aslan An ın Tanıklığını Yapan Bir Sanat İcra