, 20 Temmuz 2018
Ekrem Sakar
Ekrem Sakar
1985 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim tahsilini de burada tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türk-İslâm Edebiyatı bölümünde tamamlayıp doktorasına da aynı bölümde devam etmektedir.

Umran, Çatı ve Yeni Ufuklar gibi düşünce dergilerinde fikir yazıları; Hece, Türk Dili ve İtibar gibi edebiyat dergilerinde öyküleri, Ayraç ve Arka Kapak gibi kitap dergilerinde kitap tahlili ve eleştiri yazıları neşredilen şahsın muhtelif kişilerle yaptığı röportajlar da mevcuttur. Hâlihazırda kitapları sevdirmek ve okumaya özendirmek amacıyla “Hayalî Röportajlar” serisi altında yazdıkları başta olmak üzere Dünya Bizim için çeşitli yazılar kaleme almaktadır.

E-mail: [email protected]

Fuzulî’nin bir gazelini, Milli Mücadele döneminde yazılmış bir evrağı veya Lale Devri’nde yaşamış bir şeyh efendinin mektubunu okuyup anlamak isteyen bir kişiyi bekleyen iki engel bulunur. Bunlardan ilki dil, ikincisi anlamlandırma engelidir. Ekrem Sakar, edebi, tarihi ve dini metinlerle alakalı birçok sözlük içerisinden doğrudan tarihi bir metni 'okumaya' ve 'anlamlandırmaya' müteallik olanlarından 10 tanesini seçti.
09/02/2018 11:00
İzlenme: 5536
Tarihi Metin Okuyanlarda Bulunması Gereken 10 Sözlük
Anadilimizde yazılmış bir eseri okuyamıyoruz diye geçmişte icra edilmiş birtakım politikaları eleştirmeyi bırakıp dil engelini aşmaya çalışanlar için temel kaynaklardan bazılarını tanıtacağız. Tıptan optiğe, hukuktan felsefeye birçok alanda Osmanlıca kaleme alınmış eserler bulunmaktadır fakat şahsi araştırma yapanlar genellikle edebiyat, tarih ve ilahiyat alanlarında oldukları için listeyi bu üç alanı önceleyerek oluşturduk.
05/02/2018 11:00
İzlenme: 16372
Osmanlıca Öğrenmeyi ya da Osmanlıcasını Geliştirmeyi İsteyenler İçin 10 Temel
''Büyük Petro, Petersburg kentini kurmak yerine İstanbul'u ele geçirmeyi düşünseydi, bana öyle geliyor ki Sultan’ı darmadağın edecek kadar gücü olsaydı bile kimi nedenlerden dolayı bu düşüncesinden hemen vazgeçerdi.'' Ekrem Sakar, Dostoyevski ile, 'Bir Yazarın Günlüğü' adlı günlüklerden hareketle bir hayali röportaj gerçekleştirdi.
29/12/2017 11:00
İzlenme: 5061
Dostoyevski ile Türklere ve İslam'a Bakışı Üzerine 'Hayali' Röportaj
''Gençliğimin başlangıcından beri hakikatleri kavramaya susamış olmak fıtrî bir âdetimdir. Allah tarafından yaratılışımda yer etmiştir. Bunda benim ihtiyar ve arzumun tesiri yoktur.'' Ekrem Sakar, İmam Gazzalî ile, el-Munkız mine'd-Dalâl adlı kitabından iktibaslar yaparak bir 'hayali' röportaj gerçekleştirdi.
23/11/2017 11:00
İzlenme: 5669
İmam Gazali ile İlim Hayatına Dair 'Hayali' Röportaj
Ünlü İngiliz Şarkiyatçı J.W. Redhouse'un 1890'da basılan mufassal Türkçe-İngilizce sözlüğe 1968 yılında yetkin(?) bir heyet tarafından yapılan yenilemenin sözlüğü getirdiği son hali Ekrem Sakar örneklerle anlatıyor.
12/07/2017 11:00
İzlenme: 13590
Redhouse Sözlüğü Nasıl Harcandı
Ekrem Sakar'ın Hayali röportajlarında bu seferki konuğu Taşköprülüzade Ahmed Efendi. Sakar Taşköprülüzade'ye ilme dair sorular sordu ve hazretin Mevzûâtü’l-ulûm kitabından bulduğu cevapları bizler için düzenledi.
05/07/2017 08:00
İzlenme: 5464
Taşköprülüzade 'Sen kendini ilme tamamen vermezsen ilim sana bir kısmını
Divan şiirinde vezne, söyleyişe ve anlama uygun olarak yapılan iktibaslar sanatın kıymetini artırma işlevi görmüşlerdir. Reyhan Keleş’in 'Divan Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları' adlı çalışması bu iktibaslara dair pek çok ehemmiyetli örnek ihtiva ediyor. Ekrem Sakar yazdı.
21/05/2017 11:00
İzlenme: 4323
Divan Şiirinde Ayetler ve Hadisler
''Doğu, insanın yağmur suyu kadar saf ve aydınlık olduğu çağlarda yürekleri ve kafaları dört köşe madde ölçeği körletmezden evvel ruhumuzun ilk ve büyük marifetlerine sahne olan vatandır.'' Ekrem Sakar, üstad Necip Fazıl ile 'İdeolocya Örgüsü' kitabı etrafında hayali bir röportaj gerçekleştirdi.
27/04/2017 13:00
İzlenme: 5479
Necip Fazıl ile 'Doğu' ve 'Batı' Kavramları Üzerine
''Bir edebî eser sadece dimağın değil, kalbin de mahsulü olmalıdır. Bundan dolayı edebî eserde bir his aranır. İnsan kendisinde duymadığı bir teessürü başkasına duyuramaz. Yaratılışta bizim pek göremediğimiz güzellikleri gören, ruhun künhüne varan, vicdanın sırlarına erişen şair, bu vukuf kendisinde birtakım hisler uyandırdığında bize sanatla gördüğünü gösterip duyduğunu duyumsatır.'' Ekrem Sakar, 'Osmanlı Edebiyatı Ders Notları' kitabı etrafında Mehmed Akif ile 'hayali' bir söyleşi gerçekleştirdi.
10/04/2017 13:00
İzlenme: 4609
Mehmed Akif Fikrinin Yüceliği İyi Bir Şiirin Olmazsa Olmazıdır
Ekrem Sakar ve Mehmet Erken, kitaplar hakkında yazılmış pek çok irili ufaklı yayının içinden bakılmaya değeceğini düşündüklerini seçip alfabetik olarak listeledi.
13/02/2017 10:00
İzlenme: 7537
Kitaplar Hakkında Yazılmış Kitaplar
''Uçmak için iki kanat lâzımdır, bir kanatla menzil alınmaz. Aklî ve şer’î ilimler iki kanat mesabesindedir.'' Ekrem Sakar, Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zünûn ve Mîzânü’l-hak adlı kitaplarından iktibaslar yaparak kendisiyle bir ‘hayali röportaj’ gerçekleştirdi.
20/11/2016 11:00
İzlenme: 8692
K tip Çelebi'den İlim Yolunun Genç Yolcularına Öğütler
Tasavvuf üzerine çalışmaları, telif-tercüme eserleri ile tanıdığımız Prof. Dr. Necdet Tosun, kitapları özelinde Nakşibendilik, İmam-ı Rabbani ve günümüz dünyasında tarikat ve cemaatler üzerine Ekrem Sakar'ın sorularını cevapladı.
20/10/2016 11:00
İzlenme: 13308
Necdet Tosun ile Nakşibendilik ve Cemaatler Üzerine Konuştuk
Divan edebiyatının efsane hocalarından Ali Nihat Tarlan, divan edebiyatı alanındaki birikimini yanına alarak elini en ağır taşlardan birisinin altına sokmuş ve Fuzûlî Dîvânı’nı şerh etmişti. Ekrem Sakar yazdı.
30/09/2016 08:00
İzlenme: 4369
Şair Fuz l Neler Söylemiş
Bir eserin başyapıt olup olmadığı, yazıldığı çağda tartışmaya açık olsa da eserin kıymeti zamanla anlaşılır ve üstün vasıfları hâiz olanları şaheser olarak anılırlar. Ekrem Sakar Türk edebiyatından 20 şaheseri derledi.
04/09/2016 11:00
İzlenme: 32456
Edebiyatseverler İçin Türk Edebiyatından 20 Şaheser
Hangi konuda yazılmış olursa olsun nesirlerinin hepsinde bir zarafet, samimiyet ve şiirsellik kendisini hissettiriyor. Ayrıca düşünce yazılarının birçoğunda Hz. Peygamber’e olan muhabbetini, dinî ve millî değerlere bağlılığını, yazdığı konuya dair ilmî yetkinliğini, düşüncelerini planlı bir biçimde ortaya koymadaki kabiliyetini görmek mümkün.
22/07/2016 10:33
İzlenme: 3197
Kemal Edib Kürkçüoğlu ve Yazıları