, 21 Temmuz 2018
Cihad Meriç
Cihad Meriç
1974 yılında Karabiga'da doğdum. İlk ve ortaokulu şirin sahil kasabası Karabiga'da tamamladım. Çiftçi bir ailenin içinde doğaya yakın yeşil, mavi, bazen kahverengi bir çocukluk yaşadım. Liseyi Osmanlı başkenti Bursa'da okudum. Üftade'yi, Somuncu Baba'yı bilmeden Bursa Ulu Cami'de ilk huzur arayışlarım başladı. Lise sonrası erken yaşlarda ‘93 yılı sigorta girişiyle iş hayatına başladım.

94-96 yılları askerlik, askerlik sonrası kendi işini kurma denemeleri derken ‘97 yılında "oku" kelimesiyle sarsıcı bir karşılaşma sonucu hayatım tekrar okumaya yöneldi. 1999-2004 yılları arasında üniversite hayatı, evlilik ve Konya'nın damarlarında geçen yıllar. Piri Sır Hoca; toyluk, hamlık, kurtarıcılık yılları ardından sabrı ve vesileyi öğretti. 2011'de kısmen tamamlanan 11 yıllık Konya mektebi beni öğretmen olarak Cizre'ye gönderdi. Son üç yıldır İstanbul'da eğitim hayatımı sürdürmekteyim. Nasip olursa külliyemi inşa edeceğim bir beldeye göçmeyi düşünüyorum.

‘98 yılından beri sürekli yazmaktayım. 14 hayat gören defterim toplam olarak 3873 sayfaya ulaşmıştır. Ahilik ve Mesleki Eğitim üzerine çalışmalar yapmaktayım. 40 yaşına kadar kırk kelimelik bir hayatı adımladım. Son dönem hayat tasavvurumu beş kelime ile özetliyorum: Ahi, Aile, Külliye, Mahalle ve Şehir. İyi adamlar ve mekanlar defteri tutmaya devam ediyorum.

‘99 yılında dostlar ile mektuplaşmalarımızdan oluşan Kainata Mektup dergisini çıkardım. Birkaç sayı sonra www.kainatamektup.com sitesi olarak yolumuza devam ettik. Çeşitli dergi ve sitelerde yazdım. Son yıllarda yazılarımı www.dunyabizim.com sitesinde yayınlamaktayım.

E-mail: [email protected]

Bursa'da Numaniye Tekkesi'nin bahçesinde yanan ateşin üzerinde pişen süt, tek tek açılan pencereler, avizenin tek tek takılan kandilleri, ikram için hazırlanan şerbet, binbir emek ile icra edilen musiki... Bunlar kurgu değil... Cihad Meriç yazdı.
18/03/2018 12:00
İzlenme: 2327
Orada Bir Tekke Var Kandilleri Yanıyor ve Bacası Tütüyor
'Hüsn ü Aşk Okumaları'nın bir ayağı da geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da gerçekleştirildi. Programı ilginç kılan ve bu yazıyı yazmama teşvik eden olay ise Bursa'da ve İstanbul'da tanışma şerefine ulaşamadığım Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız ile Kastamonu'da karşılaşmam oldu. Cihad Meriç yazdı.
16/11/2017 08:00
İzlenme: 5764
Kastamonu'da Hüsn ü Aşk Etkinliği ve Mustafa Kara ile Bir
Eğitim kalitesi düşük diyerek herkes suçu birbirine atmaya çalışıyor. Hepimizin eksiği var; fakat en büyük eksiğimiz kendimize ait çağın eğitim modelini kuramamış olmamızdır. Çağın Süleymaniye Külliyesi’ni kurmadan Takiyüddinler, Cezeriler yetişmesini bekleyemeyiz. Cihad Meriç yazdı.
16/09/2017 11:00
İzlenme: 6871
Geleneğimizde Her Kitap Her Mek n Bir Eğitim Alanı Okumasını
Bilim Tarihi alanında yapılan çalışmaları incelediğimizde matematik, astronomi, tıp, felsefe gibi alanların belli seviyede hakkının verildiği görülmektedir. Aynı durumu Hiyel/ Mekanik Teknolojisi/ Makine Bilgisi/ Mühendislik Bilim Tarihi için söyleyemiyoruz. Cihad Meriç yazdı.
30/08/2017 08:00
İzlenme: 3696
Bilim Tarihinde Hiyel'in Yeri ve İlm-i Hiyel Silsilesi
''Kadim Bursa araçla gezilmez. Böyle adım adım, selam vere vere yürünerek menzile gidilir. Biraz yoğrulacağız ki cihad ehlinin tırnağı kadar olalım. Onlar buraları ne şartlarda fethetti, biz ziyaret ederken üşeniyoruz. Aramızdaki farkı anlamak için bu küçük tefekkür bile yeterlidir.'' Cihad Meriç, Üftad Hazretleri ve Molla Fenari odaklı Bursa ziyareti notlarını aktarıyor.
14/08/2017 12:00
İzlenme: 4368
Büyüklerin İzinde Kadim Bursa'yı Adım Adım Gezmeli
Var Eşrefoğlu Rumi'nin yanına, bir vakit namaz kıl, Davud el Kayseri'ye Fatiha oku, çınarlı yoldan yürü, Gazi Süleyman Paşa Medresesi'nde Osmanlı medeniyetini tefekkür et, gölün kenarında yeşil mavi arası demli bir çay iç... Cihad Meriç yazdı.
26/05/2017 08:00
İzlenme: 4333
İznik'e Gönülden Bağlanmak İçin Onlarca Sebep Var
''Vakıf toplumundan rant toplumuna dönüşüm kolay olmadı. Sevinerek belirtelim, tam dönüştüğümüz de söylenemez. Karşımıza vakıf adamlar, vakıf gibi icraat yapan gerçek kurumlar çıkıyor. Bir belde İslam toprağı olmuşsa oranın tamamen kuruması mümkün değildir. Baharı bekleyen tohumlar gibi her an yeşermeye hazır değerlerimiz, gizli hazine olarak toplumun genlerinde bekliyor.'' Cihad Meriç, Vakıf Haftası vesilesiyle yazdı.
11/05/2017 13:00
İzlenme: 9756
Bir Dönüşüm de Rant Kültürü'nden Vakıf Kültürü'ne Doğru Olmalı
Süheyl Ünver'in 'İstanbul Rasathanesi' kitabının önsözü, yakın bilim tarihimizin özeti adeta. Mesela önsözde geçen Salih Zeki Efendi zamanın en iyi matematikçisi, onu yine zamanın en iyi matematikçisi Mehmet Nadir Bey keşfetmiştir. Süheyl Ünver'in eserini yazarken istifade ettiği Fatin Gökmen Kandilli Rasathanesi kurucusu, astronomdur. Cihad Meriç yazdı.
04/05/2017 08:00
İzlenme: 3975
Yakın Bilim Tarihimiz İyi İncelenmeli
Bugün ayakta kalsaydı, Konya Merkez Bankası civarında İplikçi Camii karşısında olması gereken Bekir Sami Paşa Medresesi'nin kuruluşundan sonraki ikinci baş müderrisidir Muhammed Bahaeddin Efendi. O, tekke, medrese ve Batı tarzı mekteplerde okutulan dersleri tek çatı altında buluşturur. Oğulları bu düşüncesini Islahı Medaris'te gerçekleştirir. Cihad Meriç yazdı.
26/03/2017 11:00
İzlenme: 8074
Konya'da Çerağı Bugüne Uzanan Bir Eğitim Ocağı Islah-ı Medaris
''Kendi hayatımda bir çirkinlik gördüğümde İslam ile olan rabıtamı kontrol ediyorum. Bir kopukluk var ise hayat çirkinleşmeye başlıyor. İnsan, bahaneleriyle oyalanmayı bırakıp kendiyle yüzleşmelidir.'' Cihad Meriç yazdı.
09/03/2017 10:00
İzlenme: 4677
İslam'ın Güzelleştirdiği İyi Adamlar Gördüm İmanım Tazelendi
Âşık Paşazâde’nin de 'Gaziler geçdi kâfir mülkine hoş/ Nice kâfir sarayın etdiler boş/ Çün Rûm Eline kim geçdi Süleyman/ Gaziler ıbrığı hep oldı mücüş' diye söylediği gibi Gazi Süleyman Paşa, bu toprakların kapısını açan iyi adam, Rumeli'nin fatihi, en çok eser bırakan şehzade. Cihad Meriç onun kabrini ziyaretini ve Bolayır gezisini yazdı.
27/01/2017 10:00
İzlenme: 4599
Hem Şec at Hem Sah vet Ehli idi Gazi Süleyman
Hayrettin Karaman, Emin Işık ve Mustafa Demirci, geçtiğimiz haftalarda bir panelde Yaman Dede üzerine konuştular. Cihad Meriç etkinlikten notlarını aktarıyor.
20/12/2016 10:00
İzlenme: 3686
Hayrettin Karaman ve Emin Işık Yaman Dede'yi Anlattı
''İstanbul'a Türklerin liderliğindeki ilk akının komutanı Battal Gazi torunu Turasan Bey'i yazdığımda, aynı güzellikte bir başka kahramanlık öyküsünün beni beklediğini bilmiyordum.'' Cihad Meriç, Osmanlı'nın İstanbul yakınlarına ilk ayak basan komutanı Abdurrahman Gazi'ye dair yazdı.
28/11/2016 08:00
İzlenme: 4032
Aydos Kalesi Ne Şekilde Fetholundu Onu Anlatır
Taşdelen tarihi kaynaklarda suyunun güzelliği, av köşkleri, çiftlikleri ve ormanı ile geçiyor. Seyyid Battal Gazi'nin torunu Turasan Bey, hem yöreye adını vermiş hem de bölgenin manevi komutanlığını bırakmamış. Cihad Meriç yazdı.
09/11/2016 10:00
İzlenme: 6367
İstanbul'u Fethe Gelip Alemdağ'da Şehit Düşen Danişmend Komutanı
Hızla akan hayatın içinde iki gün farklı bir iklim yaşadık. Ben adını muhabbet iklimi koydum; çünkü insanlığın muhabbet iklimine ihtiyacı var. Çıkarsız, hesapsız, samimi, eksiğinin farkında, sadece rıza için yaşanan rahmet ve iyilik rüzgârı. Cihad Meriç yazdı.
30/10/2016 11:00
İzlenme: 2934
Bize Düşen İyiliğin Sancaktarı Olmak