, 20 Nisan 2018
Her devrin kendine göre bir şiir anlayışı var

Bestami Yazgan, Bahaeddin Karakoç ve Tayyib Atmaca

4810

Her devrin kendine göre bir şiir anlayışı var

Tayyib Atmaca’nın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hece Taşları dergisinin edebiyat dünyasındaki diğer dergilerden farklı yanları var. Muaz Ergü yazdı.

İlgili Yazılar
Osmanlı'da Görselliğin Çocuk Dergileri Üzerinden Keşfi
Osmanlı'da Görselliğin Çocuk Dergileri Üzerinden Keşfi

Çocukların görseli olan metinleri çok daha kolay anladıkları bilindiği için Çocuklara Arkadaş dergisinin her sayısında resim kullanılmıştır. Ama tüm metinlerinin görsellerle zenginleştirilmesi devrin maddi imkânları açısından masraflı olacağından her sayıda ancak bir ya da iki resim görebiliyoruz. Ghonche Ghojoghi yazdı.
19/04/2018 11:11
Kardelen dergisinden Kudüs dosyası
Kardelen dergisinden Kudüs dosyası

Kardelen dergisinin Nisan-Haziran 2018 tarihli 96. sayısı çıktı.
18/04/2018 11:11
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış

Şehir ve Kültür, Karabatak, Dil ve Edebiyat, Temmuz dergilerinin Nisan 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
12/04/2018 09:09
Yolcu dergisinin 89 sayısı çıktı
Yolcu dergisinin 89. sayısı çıktı

Yolcu dergisinin Nisan 2018 tarihli 89. sayısı 'Kitaba, Çaya ve Zeytine Yeminle' kapağıyla çıktı.
10/04/2018 11:11
İpek Yolu Vesilesiyle 200 den Fazla Şehir Kurulmuş
İpek Yolu Vesilesiyle 200’den Fazla Şehir Kurulmuş

Yedikıta dergisi, Nisan 2018 tarihli 116. sayısında İpek Yolu konusunu dosya olarak ele alıyor. 'İnsanlığın Kadim Rotası İpek Yolu & İlim Yolu' kapağıyla çıkan dergide, Veysel Sekmen’in 'Kadim Yolda İlk Adımlar' başlıklı yazısı da konu hakkında genel bir bilgi veriyor. Metin Uygun yazdı.
10/04/2018 12:12
Yarın dergisinden Dilaver Cebeci dosyası
Yarın dergisinden Dilaver Cebeci dosyası

Yarın dergisinin Nisan-Mayıs 2018 tarihli 5. sayısı “Türkiye’m Şairi Dilaver Cebeci” dosyasıyla çıktı.
07/04/2018 15:03

Hece Taşları dergisi, üçüncü sayısıyla yürüyüşüne devam ediyor. Tayyib Atmaca’nın genel yayın yönetmenliği yaptığı derginin edebiyat dünyasındaki diğer dergilerden farklı yanları var. Birincisi e-dergi formatında hazırlanması. İkincisi ise dergi yalnızca hece ölçüsü ile yazılmış şiirlere yer vermesi. Tayyib Atmaca, Hece Taşları adını iki manada kullandıklarını belirtiyor. Gerçek mananın Yunus Emre’nin “Yalan Dünyaya Konup Göçenler” adlı şiirinde kastettiği mana olduğunu, öbürünün ise kadim şiirimizin vazgeçilmezlerinden olan hece şiirini vurguladığını söylüyor.

Malum olduğu üzere bizim İslam öncesi ve İslam sonrası sözlü kültürümüzde şiirin büyük önemi var. Özellikle hece ölçüsü ile söylenen şiirlerin... Geleneksel şiirde önemli bir damarı besleyen hece şiiri günümüzde yerini serbest şiire bırakmış durumda. Bugünlerde belli bir kalıbı temel alarak şiir yazan oldukça az. Şairler daha çok serbest söyleyiş niyetinde. Bahsettiğimiz serbest söyleyişin aksine Tayyib Atmaca hece ve aruz veznindeki şiirin peşinde. Gelenekten güç alarak, bugün yazılan hece ve aruz ölçülerindeki şiirleri gün yüzüne çıkarma, yayınlama arzusunda. Serbest ölçüyle yazılmış şiirlere yer verilmiyor.

Her devrin kendine göre bir şiir anlayışı var

Derginin ilk sayısında “Yola Çıkarken” başlığı altında manifesto gibi bir yazı var. Atmaca tarafından kaleme alınan yazıda niçin böyle bir dergi çıkardıkları, neyi hedefledikleri açıklığa kavuşturuluyor. Fuzuli, Baki, Nedim, Taşlıcalı Yahya gibi divanı olan şairlerle Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Karac’oğlan, Yunus Emre, Âşık Veysel gibi öncülerin yanında Abdurrahim Karakoç, Dilaver Cebeci, Yetik Ozan gibi yakın dönem halk şiirinin temsilcilerine de atıf yapılıyor.

Atmaca, her devrin kendine göre bir şiir anlayışı olduğunu fakat gelenekten beslenmeden var olan devrin şiirinin de yazılamayacağını iddia ediyor. Yazılan birçok şeyin ise şiir değil, şairin karın gurultusu olacağını söylüyor. Evet, bu düşüncelerin aslında tartışılması, üzerinde durulması gerekir. Derginin ilk sayısında Yunus Emre’nin şiiriyle merhaba denmiş okura. Dünyanın geçiciliği, insanın faniliği enfes bir biçimde tasvir ediliyor. Yüzlerce yıl öncesinden sesleniyor Yunus en duru bilgeliği ile, hikmetiyle. Bahaeddin Karakoç, Muhsin İlyas Subaşı, Mustafa Özçelik, Cevat Akkanat, Bestami Yazgan gibi bilinen, tanınan şairlerin yanında adını ilk defa duyacağımız şairler ve şiirleri de mevcut. Şair ve aynı zamanda Yunus Emre ile ilgili çalışmaları olan Mustafa Özçelik’in “Yunus Emre’nin Şiir Estetiği” adlı makalesi dikkat çekici.

İkinci sayı ise Abdurrahim Karakoç’la açılışı yapmış. Hece şiirinin en önemli temsilcilerinden olan rahmetlinin “Gezinti” şiiri… Bu sayıda M. Önal Menguşoğlu, C. Ünaldı Hasannebioğlu, Nurullah Genç hemen göze çarpanladan… İkinci sayının giriş yazısı “Cılga” başlığıyla yazılmış. Bugün çoğumuzun bilmediği ya da unuttuğu bir kelime “cılga”. Oysa geleneksel kültürün en güzel kelimelerinden. İnce, taşlı yol, patika, ince dal, engel, nazarlık, incecik, biçilmiş deste yapılmamış gibi anlamları var. Ayrıca türkülerimize de göndermeler var. “Yoncalığın Cılga Yolu” adlı türkü dinlenmeli…

Üçüncü sayı 15 Mayıs’ta okuyucunun istifadesine sunuldu. Bu sayıda açılış Yetik Ozan’la yapılmış. Asıl adı Turgut Günay olan Yetik Ozan yakın zamanların halk ozanı olarak kabul edilir. Cumali Ünaldı bu sayıda yer alan diğer bir şair. “Sana Söyler Gibi” şiiriyle “Niye Yoksun Burada?” sorusunu sorduruyor. Metin Özarslan’ın Yetik Ozan’la ilgili makalesi önemli. Çünkü Yetik Ozan gereğince tanınan bir şair değil. Akademisyenliğinin yanısıra söylediğimiz gibi halk âşığı kimliğine sahip. Halk edebiyatı üzerine seminerleri ve konferansları var. İyi bir dilci…

Tayyib Atmaca’nın bu sayıdaki “Yol Arkadaşı” şiiri de arkadaşlıkların değiştiği, yola çıkmanın efsununu yitirdiği günümüzde yol arkadaşlığından bahis açıyor.

Hece Taşları online bir dergi. [email protected] adresine mail atarak dergiye ulaşılabilir. Ayrıca Tayyib Atmaca’nın tayyibatmaca.net adlı kişisel sitesinden de dergi görülebilir. Hece Taşları dergisinin kesintiye uğramamasını ve her daim çıkmasını dileyelim. Dergi mensuplarının gayretleri daim olsun…

 

Muaz Ergü yazdı

Yorum
Hece Taşları
Tayyib Atmaca
Herkesin bir hece taşı Olacak günün birinde..
26/05/2015, 16:43